Spravodajstvo

V okrese Medzilaborce vzniklo v rámci akčného plánu 157 pracovných miest

V rámci Akčného plánu (AP) rozvoja okresu Medzilaborce, ktorý vláda SR schválila vlani v lete, vzniklo doteraz 157 pracovných miest.

Na prijatí u primátora už vyše stovka Humenčanov

Na začiatku marca 2019 oznámil primátor mesta Miloš Meričko, že každý štvrtok v mesiaci bude venovať časť svojej pracovnej doby prijímaniu občanov mesta a riešeniu ich podnetov či návrhov. Do 11. apríla sa uskutočnilo takéto prijatie už po piatykrát. Od nástupu do funkcie v decembri 2018 do konca februára 2019 sa prijímanie občanov uskutočňovalo na nepravidelnej báze.

Primátor navštívil rómsku osadu na Podskalke, rozoberal najpálčivejšie problémy jej komunity

V rámci kontrolného dňa na Podskalke navštívil primátor Miloš Meričko niekoľko lokalít tejto osady, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Rómovia privítali záujem vedenia mesta o túto ich marginalizovanú komunitu. Kontrolného dňa sa zúčastnili aj zástupcovia Technických služieb mesta Humenné, Mestskej polície, Odboru sociálneho a bytového MsÚ a Odboru mestského rozvoja a eurofondov MsÚ.


Slovensko má spomedzi krajín V4 najnižší vek prvorodičiek, rodia ako 27-ročné

Slovensko má spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) najnižší vek prvorodičiek. Kým Slovenky majú v priemere prvé dieťa vo veku 27 rokov, v susednom Česku, Maďarsku či Poľsku rodia ženy prvýkrát o rok neskôr. V rámci krajín Európskej únie sa vek prvorodičiek pohybuje na úrovni 29 rokov.

Kde skončili tony železa zo starej tribúny futbalového štadióna?

Túto otázku si kladú viacerí poslanci Mestského zastupiteľstva v Humennom. Poslancov zaujíma nielen to, kde skončila kovová konštrukcia a plechy z tribúny, ale aj to, aká bola finančná hodnota zdemontovaných kovových častí.

Ženy boli prvé, ktorým sa ukázal zmŕtvychvstalý

V obci Ulič vysadia obecný ovocný sad. Bude mať viac ako 120 ovocných drevín

Slovensko bude bohatšie o 23 nových zelených oáz. Vysádzanie nových stromov a zelene na rôznych miestach Slovenska podporila nadácia Ekopolis tento rok grantom vo výške 60 000 eur.

Prírodná turistika bez hraníc

Medzi Poľskom a Slovenskom prechádza hranica, ktorá rozdeľuje oblasť s homogénnym zemepisným a prírodným charakterom. Proces spájania týchto oblastí prebieha už viac ako dvadsať rokov. V tomto aspekte rozvoj cestovného ruchu je jednou z najdôležitejších úloh v rozvoji pohraničnej oblasti PL-SK.

Mesto mierne zvýšilo poplatky za stravu v školách. Tvrdí, že chce kvalitnejšie obedy pre deti

Rodičia, ktorých deti navštevujú v Humennom mestské materské a základné školy, si za stravovanie v týchto školských zariadeniach mierne priplatia. Poslanci schválili zvýšenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravu. Samospráva argumentuje, že zabezpečí nákup kvalitnejších potravín na prípravu stravy. Navyše podľa mesta pôjde len o mierne navýšenie. Nárast na jedno jedlo predstavuje v priemere 0,07 eura. Mesto tvrdí, že ide len o dočasné opatrenie, ktoré potrvá len 4 mesiace.

Technické služby vybudovali nové stojisko kontajnerov

Stránky

 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné