Kontakt

Noviny Humenský expres

 

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat),

066 01 Humenné.

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 

Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756 264 

Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749 

Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk

Marketing, inzercia, infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227 *

Redakčná uzávierka príspevkovinzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. Za obsahjazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisovfotografií. Nevyžiadané rukopisyfotografie nevraciame. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.     

Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá.

 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné