Vihorlatská knižnica v Humennom priplavila seniorom milé prekvapenie

Tohoročná dlhá teplá jeseň pohladila svojimi slnečnými lúčmi duše mnohých z nás. Príroda sa zafarbila do najkrajšieho šatu plného farieb. Pohladiť duše seniorov v jeseni ich života pekným obrázkom alebo vyjadriť svoju lásku a náklonnosť listom starkým, povzbudiť ich myseľ a náladu sa rozhodlo 125 detí v rámci projektu realizovaného vo Vihorlatskej knižnici v Humennom: Október – mesiac úcty k starším.

 

Zapojili sa MŠ Dargovských hrdinov a MŠ Tyršova z Humenného, ZŠ s MŠ Michala Sopiru z Radvane nad Laborcom, ZŠ s MŠ Topoľovka, ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou, humenské základné školy Dargovských hrdinov, Kudlovská, Laborecká, SNP 1 a Jána Švermu, ako aj Spojená škola internátna z Medzilaboriec. Jednou prácou sa zapojili aj klienti Gréckokatolíckeho centra charity v Humennom. Deti písali listy, pohľadnice, maľovali obrázky, ale vytvárali aj kolektívne diela. Všetky práce boli vyhodnotené 4. a 5. novembra 2019 v našej knižnici. Vybrať medzi nimi najkrajšie či najlepšie bolo nemožné, odmenení boli preto všetci, ktorí sa do projektu zapojili. Deti sa potešili farbičkám, maľovankám, zápisníkom, perám a každý dostal aj sladkú odmenu. Práce, ktoré si účastníci nevzali so sebou, sú vystavené na detskom oddelení a vo vstupnom vestibule knižnice. Cieľom tejto akcie bolo vzdať úctu k starším pre deti ich najprirodzenejším spôsobom kresbou či písmom. Bohatá účasť školákov a predškolákov svedčí o tom, že spolupatričnosť dvoch generácií ešte nevymrela. Ľudská jeseň života môže nájsť svoju novú jar už v deťoch a vnúčatkách.

Autor: 

  • Marianna Židziková
  • Humenné
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné