Vaľová chce preplatiť vyše 47 dní nevyčerpanej dovolenky. Mnohých poslancov to pobúrilo

„Ona bez hanby si ide tu pýtať peniaze za dovolenku z daní občanov,“ povedal poslanec Ivan Hopta. „Toto je podľa mňa výsmech ťažko pracujúcim občanom do tváre,“ dodal poslanec Tomáš Šudík. Bývalá primátorka Jana Vaľová tvrdí, že len ústretovo ponúkla mestu možnosť riešiť preplatenie svojej nevyčerpanej dovolenky.

Na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Humennom sa poslanci zaoberali žiadosťou bývalej primátorky Jany Vaľovej, ktorá požiadala o preplatenie 47,5 dňa nevyčerpanej dovolenky za roky 2017 a 2018, čo predstavuje vyše tisíc eur. Viacerých poslancov jej žiadosť doslova pobúrila. Podľa poslanca Ivana Hoptu si exprimátorka nezaslúži ani euro.„Ja si myslím, že by sme jej nemali nič preplatiť, pretože tak ako sa ona správala k niektorým ľuďom, si nezaslúži ani jedno euro. To je môj názor,“ uviedol poslanec Ivan Hopta a dodal, „ako je možné, že pani Jana Vaľová v roku 2017 nevyčerpala ani jeden jediný deň dovolenky a ľudia ju tu málokedy mohli nájsť? Kde bola? Parlament zasadal zhruba 40 – 60 dní v roku. Ja sa pýtam, kde potom bola, že nevyčerpala tú dovolenku? Ľudia sa k nej márne domáhali na stretnutie,“ zdôraznil Hopta. Podľa poslanca si mohla exprimátorka čerpať dovolenku aj po prehratých voľbách. „Ja jej určite hlasovať za preplatenie dovolenky nebudem. Lebo po voľbách bolo toľko času, aby čerpala dovolenku, ale namiesto toho, aby čerpala dovolenku, prijímala nových zamestnancov, aby novému primátorovi narobila čím viacej problémov s prepúšťaním potom. Čiže pani primátorka 10. alebo 11. novembra mohla pokojne nastúpiť na dovolenku a čerpať celú dovolenku, koľko chcela, a neurobila to. To nemá nič spoločné so sociálnym cítením ani s demokraciou, pretože ona nie je ani sociálna, ani demokratka. Mala čas vyčerpať dovolenku a neurobila to, na tom chce ešte získať nejaké peniaze a vieme, v akom stave bude rozpočet. Ja som za to, aby sme jej nepreplatili ani jedno euro,“ podotkol poslanec Hopta.  

Vaľová tvrdí, že koná ústretovo

K žiadosti o preplatenie nevyčerpanej dovolenky sa bývalá primátorka vyjadrila na sociálnej sieti. „Ústretovo som mestu písomne ponúkla možnosť riešiť preplatenie mojej nevyčerpanej dovolenky, ktorá mi patrí zo zákona a vypočítava sa z minimálnej mzdy 480 eur, ktorú som poberala. Nechápem, prečo vedenie zaradilo už na toto zastupiteľstvo ako prioritnú otázku riešenie mojej nevyčerpanej dovolenky, ak má na to 6 mesiacov, mohlo to skontrolovať a upraviť tak, ako som ich o to požiadala,“ vyjadrila sa Vaľová pre novinárov na svojom facebookovom profile. Podľa mestského poslanca a jej straníckeho kolegu Ondreja Múdreho by exprimátorke mala byť náhrada dovolenky preplatená.

Ruščanský: Exprimátorka bola na úrade málokedy

Poslanec Martin Ruščanský tvrdí, že exprimátorka bola na úrade málokedy, preto sa čuduje, že jej zostalo toľko nevyčerpanej dovolenky. „Mňa zaujíma, ktoré dni nebola na úrade, pretože naozaj za tých 8 rokov množstvo ľudí ma zastavilo, nielen mňa aj viacero ďalších iných ľudí aj zamestnancov, ktorí sa dožadovali toho, aby navštívili primátorku mesta. Pani primátorka bola na úrade málokedy. Ja si nemyslím, že by sme mali túto žiadosť pani primátorke schváliť kvôli tomu, že si nemyslím, že toľko málo dovolenky vyčerpala. Príde mi to také divné, že pani primátorka, exprimátorka hovorí o tom, aká je skromná, sociálna a tak ďalej a pani primátorka dostane aj odstupné vo výške štvornásobného platu primátora, ktoré jej prináleží podľa zákona, a taktiež poslanci národnej rady budú mať plat vyšší o takmer tisíc eur od 1. januára, čiže exprimátorka bude veľmi zabezpečená, nemyslím, že by sme jej túto náhradu mali schváliť,“ uviedol Ruščanský. 

Hopta: Pozdravovala nás v plavkách zo španielskej pláže

Poslanec Tomáš Šudík navrhol, aby sa skontrolovalo, či reálne exprimátorka za roky 2017 a 2018 má 47,5 dňa nevyčerpanej dovolenky. „Pani Vaľová bola často na úrade nezastihnuteľná, tak sa mi to číslo vôbec nezdá reálne. Toto je podľa mňa výsmech ťažko pracujúcim občanom do tváre,“ povedal Šudík.  „Jana Vaľová mala v roku 2017 nárok na 30 pracovných dní dovolenky. Túto dovolenku si nevyčerpala, čiže si za celý rok 2017 nevyčerpala jeden, jediný deň dovolenky. To, že si preniesla na rok 2018, je druhá vec. Ja sa pýtam, keď nás pozdravovala v plavkách zo španielskej pláže so svojou kamarátkou Jurčenkovou a tvrdila, že je na pracovnom jednaní alebo pracovnej nejakej ceste, čerpala si vtedy dovolenku alebo si nečerpala? Alebo jednala na pracovnom pobyte? V Španielsku na pláži nás pozdravovala pred voľbami, aká bude módna prehliadka, že sa dohodli,“ povedal poslanec Hopta. „Ona bez hanby si ide tu pýtať peniaze za dovolenku z daní občanov,“ poznamenal. Poslanec Branislav Čekovský sa zaujímal, či si exprimátorka čerpala dovolenku niekoľko týždňov pred voľbami, keď poskytovala médiám rozhovory a absolvovala fotenie. „Ja sa pýtam za občanov mesta Humenné, keď dávala perfektné vyjadrenia do novín, rozhovory a tak ďalej v Bratislave a nebola v meste, vybrala si vtedy dovolenku? Lebo to nebolo ani v apríli, ani v júni,“ upozornil Čekovský.  Poslanci napokon na návrh poslanca Jozefa Babjáka stiahli materiál z rokovania a uložili hlavnej kontrolórke, aby do najbližšieho zasadnutia preverila opodstatnenosť počtu dní nevyčerpanej dovolenky za oba kalendárne roky.

Právnik: Takýto nárok nie je možné súdne vymáhať

Primátor Miloš Meričko vysvetlil, že podľa zákona o platových pomeroch a právnom postaví starostov nemôže byť Vaľovej preplatená nevyčerpaná dovolenka, ak jej preplatenie neschváli zastupiteľstvo. Podľa mestského právnika Štefana Bukovčíka ak poslanci preplatenie dovolenky neschvália, tak takýto nárok nie je možné súdne vymáhať. „To schválenie preplatenia je hmotnoprávnou podmienkou toho, aby náhrada mzdy bola vyplatená s tým, ak mestské zastupiteľstvo takúto náhradu neschváli, tak ľudovo povedané, tak toto konanie alebo táto náhrada mzdy končí a nie je možné ďalej sa domáhať ani na súde. To znamená, že existujú judikáty Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a tie judikáty hovoria, ak teda zastupiteľstvo neschváli preplatenie dovolenky, tak nie je možné takýto nárok súdne vymáhať,“ vysvetlil právnik. Bukovčík. Spresnil, že primátor alebo starosta nie je v zamestnaneckom vzťahu k mestu, obci a to znamená, že je takisto volený funkcionár ako poslanci zastupiteľstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu, ale v špecifikom vzťahu, ktorý upravuje zákon o právnom postavení starostov a primátorov, kde im priznáva určité výhody zákonníka práce, ale nie sú až takí chránení ako bežní zamestnanci v zmysle zákonníka práce. „To znamená, že jedna z tých výnimiek je aj preplatenie tej dovolenky, kde je stanovené, že musí to odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo. Ak s tým nesúhlasí, takýto návrh nemožno ďalej vymáhať,“ uzavrel mestský právnik.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné