V knižnici si môžete pozrieť výstavu Pohľad z môjho okna

Vihorlatská knižnica v Humennom, Fotoklub Reflex a fotograf Jozef Lauruský pozývajú na výstavu, ktorá je zacielená na jednu tematiku – niekoľkoročné pozorovanie života, krajiny a ľudí z okna bytu na 12. poschodí.

Pôvodným povolaním automechanik, v rokoch 1980 – 1983 navštevoval 3-ročný kurz Diaľkovej školy fotografie, od roku 1988 sa venoval fotografii profesionálne, v roku

1991 zakladá v Humennom 1. súkromný fotoateliér.

Je viacnásobným víťazom krajských a celoslovenských fotografických súťaží, absolvoval takmer dve desiatky autorských výstav na Slovensku, v Poľsku, na

Ukrajine a v Maďarsku, zúčastňuje sa medzinárodných fotografických projektov, jeho fotografie sú zaradzované do významných slovenských výstavných projektov

(napr.: Stratený čas? Dejiny slovenskej dokumentárnej fotografie v rokoch 1969 – 1989, SNG Bratislava v kurátorskej réžii Aurela. Hrabušického a Petry Hanákovej. Výstavu sprevádzala aj rovnomenná publikácia). Významnú súčasť jeho tvorby tvoria viacročné, takmer životné autorské programy s tematikou osudov ľudí z jeho rodnej obce Ruské (projekt: Svedectvo spod Pľaše) či pravidelné reflektovanie náboženského života a medzikonfesijného dialógu. Aktuálne vystavený súbor Pohľad z môjho okna je tiež programovo zacielený na jednu tematiku – niekoľkoročné pozorovanie života, krajiny a ľudí vo všetkých časových rovinách a prírodných premenách z okna svojho bytu na 12. poschodí. Nezvyklý bod snímania, neustále zmeny, ktoré sa dejú na ulici, ceste, pri Laborci, ale aj na vode..., umocnené svojráznym videním, fotografickou skúsenosťou a v neposlednej miere trpezlivosťou a pripravenosťou zachytiť nevšednosť okamihu, sprístupňujú fakt, že aj v zdanlivo monotónnej téme či nepovšimnutom okolí citlivé oko zachytí nielen dokumentárnu polohu, ale aj esteticky účinnú novú realitu. Dokazuje tým, že pre fotografické a vizuálne stvárnenie nemusí dominovať prioritne exotická krajina. Sprístupnená kolekcia Lauruského videnia sveta z okna svojho bytu je iba zlomkom z niekoľkoročného autorského tematického programu a návštevníkov výstavy určite zaujme svedectvom, ktoré sa odohráva bezprostredne v našom najbližšom okolí. Viac na: www.fotoklubreflex.sk. Výstava potrvá do 30. októbra.

Autor: 

  • Mária Mišková
  • Humenné
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné