V Humennom sa konečne začala diskusia o budúcnosti tepelného hospodárstva

Po rokoch stagnácie a politického zneužívania témy tepelného hospodárstva sa v Humennom konečne začala odborná a verejná diskusia o aktualizácii Koncepcie tepelného hospodárstva v meste Humenné, ale aj o prenájme, rekonštrukcii a modernizácii mestských tepelných rozvodov.

Na verejnom zhromaždení, ktoré sa konalo uplynulý týždeň v zasadačke Mestského úradu v Humennom, diskutovali o možných riešeniach tepelného hospodárstva v meste zástupcovia samosprávy, predstavitelia výrobcu tepla spoločnosti Chemes, a. s., Humenné, Humenskej energetickej spoločnosti (HES), s. r. o., odborník zo Slovenskej technickej univerzity, odborný poradný tím primátora, ale aj široká verejnosť. Odborníci, ale aj verejnosť ocenili, že konečne po viac ako 8 rokoch sa začalo otvorene a verejne diskutovať o téme, ktorá zaujíma Humenčanov.

Mestské potrubia sú v katastrofálnom stave, mesto do nich roky neinvestovalo

Mestské tepelné rozvody sú zastarané a spôsobujú dodávateľovi tepla nadnormatívne straty.Sú jednou z príčin havárií, porúch a prečo dochádza k veľkým stratám  pri distribúcii tepla do domácnosti, čo sa negatívne prejavuje aj na cenách tepla. Podľa primátora Miloša Merička tento stav zapríčinilo bývalé vedenie mesta, ktoré neinvestovalo do rekonštrukcie svojich potrubí. Pritom od HES-ky inkasovalo každoročne za prenájom potrubí desiatky tisíc eur.„Mesto sa nevenovalo svojmu vlastnému majetku,“ skonštatoval podpredseda predstavenstva spoločnosti Chemes, a. s., Humenné František Chvostaľ. Dodal, že pre poruchy uniklo množstvo vyrobeného tepla a nadnormatívne straty musela  HES-ka platiť zo svojich výsledkov hospodárenia. „Je to predimenzované a treba to ozaj rekonštruovať a zhodnotiť technický stav,“ potvrdil profesor František Urban zo Slovenskej technickej univerzity, ktorá vypracováva Aktualizáciu koncepcie tepelného hospodárstva v meste Humenné. Primátor uviedol, že do modernizácie je potrebné investovať milióny eur. „Investičný dlh na našom majetku na rozvodoch je viac ako 10 miliónov eur. Toľko by bolo potrebné, aby sa naozaj zrekonštruovali, zmodernizovali tie teplovodné rozvody v celom meste,“ skonštatoval Meričko.

HES-ka môže získať 6 miliónov na rekonštrukciu potrubí

Primátor potvrdil, že mesto prostredníctvom HES-ky, v ktorej má 33-percentný podiel, môže získať z eurofondov na rekonštrukciu svojich tepelných rozvod až 6 miliónov eur. Podľa primátora je to pre samosprávu jedinečná príležitosť, ktorá sa už nebude musieť opakovať. „Je to ten najlepší a najlacnejší spôsob,“ povedal Miloš Meričko. Ak by mesto alebo HES-ka investovali do potrubí z vlastných financií, táto investícia by sa premietla aj do cien tepla. Primátor potvrdil, že mesto ani nemá na rekonštrukciu zhrdzavených a zastaraných potrubí dostatok vlastných financií. „Na druhej strane si treba povedať, mesto asi nemá toľko peňazí, miliónov eur, na rekonštrukciu rozvodov, aby si to mohlo dovoliť.  Nebudeme rekonštruovať alebo opravovať chodníky, cesty, nedáme školám, škôlkam?“ pýtal sa primátor Humenčanov na verejnom zhromaždení.Navyše mesto Humenné sa nemôže uchádzať o peniaze samostatne, pretože jednou z podmienok zverejnenej výzvy je, že žiadateľ musí byť minimálne 36 mesiacov držiteľom licencie na distribúciu tepla, čo mesto Humenné nespĺňa, ale iba HES-ka. Meričko spresnil, že v tejto súvislosti bude potrebné predlžiť nájomnú zmluvu s HES-kou, ktorá je platná do konca roka 2020. Táto podmienka vyplýva z výzvy. Ak mesto získa milióny eur z eurofondov, musí garantovať nielen realizáciu projektu, ale aj jeho dlhodobú udržateľnosť. „Musíme nanovo uzavrieť tú pôvodnú zmluvu, ktorá platí do roku 2020, a nanovo pripraviť novú zmluvu. Tieto kroky sú diskutované aj so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, s odborníkmi. Vytvoril som pracovný tím, vytvorený zo zamestnancov mesta, ale aj z poslancov mestského zastupiteľstva, čiže to všetko vlastne vyústilo k tomu, že sme zvolali aj verejné zhromaždenie, ktoré je možno po desiatich rokoch prvé v našom meste. K veľmi dôležitej téme, ktorá bola často aj politickým bojom v našom meste. Je to čisto odborná téma, nie je to politická,“ poznamenal Meričko.Tú rekonštrukciu a modernizáciu potrebujeme. Čo je hlavné, peniaze z tejto výzvy sa nebudú potom môcť započítavať do kalkulácie cien tepla,“ zdôraznil primátor.

Mestská spoločnosť by modernizáciu sama asi nezvládla

Podľa primátora založenie čisto mestskej spoločnosti, ktorá by zabezpečovala distribúciou tepla, by v tejto situácii nebolo ideálnym riešením. „Druhá vec bola mestská energetická spoločnosť. Aj s pánom profesorom som sa o tejto téme bavil, či môžeme zobrať mestské rozvody. Môžeme, lenže tým pádom nebudeme mať nárok ani na žiadosť, žiadať o eurofondy. Druhá vec je, má mesto niekoľko odborníkov na túto oblasť, ktorých môžem hneď prijať do zamestnania, ktorých bude treba platiť? Budeme musieť opäť investovať do tých potrubí, vidíte, v akom sú stave, keď nebudú eurofondy zo svojich. Má mesto toľko peňazí? Nemá. Nebudeme potom robiť chodníky? Nebudeme robiť cesty, nedáme na stravovanie dôchodcom, nebudeme dávať benefity pre deti?“ pýtal sa primátor.

Mesto ťažia súdne spory s HES-kou. Samospráva môže prísť o milióny

Ďalšou záležitosťou je vyrovnanie súdnych sporov medzi mestom  a HES-kou. Mestský právnik Štefan Bukovčík vysvetlil, že HES-ka žaluje mesto o viac ako 1,4 milióna eur. „Ide o nezaplatené nájomné za roky 2011 až 2016 a o úhradu nadnormatívnych strát tak isto za roky 2011 až 2016. Ďalších zhruba 800-tisíc HES-ka konštatuje, že v prípade, ak sa nedohodneme alebo nevysporiadame celú túto záležitosť komplexne, tak je pripravená rozšíriť túto žalobu o ďalších 800-tisíc za nezaplatené nájomné za roky 2016 až 2018 a za nadnormatívne straty takisto 2016 a 2018,“ povedal Bukovčík. „HES-ka dôvodí, že za nadnormatívnymi stratami je zodpovednosť mesta Humenné tým, že neinvestovalo do tých rozvodov,“ povedal Bukovčík s tým, že konanie bolo momentálne prerušené z dôvodu mimosúdnych jednaní. Podpredseda predstavenstva spoločnosti Chemes, a. s., Humenné František Chvostaľ potvrdil, že mesto sa nevenovalo svojmu vlastnému majetku a nadnormatívne straty platila HES-ka zo svojich výsledkov hospodárenia. HES-ka sa súdi s mestom, pretože samospráva nedodržiavala platnú nájomnú zmluvu a peniaze z nájmu mesto nepoužilo na rekonštrukciu potrubí.

Chemes: Konečne sa hovorí o teple

Podpredseda predstavenstva Chemes, a. s., Humenné František Chvostaľ potvrdil, že mesto sa roky o svoje rozvody nestaralo. Navyše neschválilo zmenu územného plánu a nedovolilo tak Chemesu investovať do výmeny kotla, ktorý mal využívať obnoviteľné zdroje energie. A to aj napriek tomu, že výrobca tepla vtedy mestu deklaroval 15-percentné zníženie cien tepla. Mesto nedalo pozitívne stanovisko a nechcelo ani s výrobcom tepla komunikovať. „Po 9 rokoch sa konečne hovorí o teple,“ povedal Chvostaľ. Mesto za prechádzajúceho vedenia neprišlo podľa Chvostaľa so žiadnym konštruktívnym návrhom a tým, že roky neinvestovalo do svojich potrubí, už dávno neplatí, že tepelné hospodárstvo je zlatým vajcom mesta. „Mesto má nejaké skorodované vajce,“ poznamenal Chvostaľ. Spresnil, že v meste je potrebné zrekonštruovať 70 kilometrov rúr. Niektoré sú predimenzované a niektoré zastarané. „Tieto zastarené potrubia vytvárajú podmienky pre nehospodárnosť a vysoké nadnormatívne straty,“ priblížil Chvostaľ.

Odborník: Výhody centrálneho vykurovania sú značné

Aj keď sa v Humennom v poslednom období objavili podľa primátora na sociálnych sieťach viacerí „experti“ na tepelného hospodárstvo, mesto veľa alternatív nemá. Najefektívnejšie a najhospodárnejšie pre mesto bude, ak výrobu bude naďalej zabezpečovať centrálny zdroj tepla – spoločnosť Chemes, a. s., Humenné. Potvrdil to aj nezávislý odborník zo Slovenskej technickej univerzity (STU) profesor František Urban. „Teraz sa priemyselné parky vlastne budujú. Je dobré spojiť vlastne priemyselný park s mestom. Tie centralizované zdroje sú také, že tam sa dajú robiť najjednoduchšie úpravy, lebo viem, že mám vymeniť nejaký kotol, tak vymením jeden kotol, a nie štyri kotly na rôznych sídliskách. Je tam aj menší inštalovaný výkon aj menšie investičné náklady,“ povedal Urban. „Tie výhody centralizovaného zásobovania teplom sú značné,“ dodal Urban, ktorý je zároveň zhotoviteľom Aktualizácie koncepcie tepelného hospodárstva v meste Humenné. Potvrdil, že viacero aj väčších európskych miest je napojených na jeden hlavný centrálny zdroj tepla. Ako príklad uviedol hlavné mesto Švédska Štokholm.

Predĺženie zmluvy s HES-kou je podmienkou

Primátor potvrdil, že predĺženie zmluvy s HES-kou je jednou z podmienok, ak chce mesto získať milióny eur na rekonštrukciu potrubí. „Keď nebude zmluva, nemôžeme žiadať finančné prostriedky z eurofondov,“ potvrdil primátor. K samotnej žiadosti musí ešte mesto aktualizovať projektové dokumentácie. „Čas nás vlastne tak tlačí, to posledné alebo ďalšie kolo, do ktorého chceme ísť, je v auguste, tak iná možnosť ani nie je. Ak neprejde zámer, budeme sa musieť pripraviť na ďalšie rokovania do roku 2020,“ dodal Meričko. V stredu uplynulý týždeň zasadala aj mestská rada, ktorá sa tiež zaoberala problematikou tepla v meste. „Rozhodovať však bude mestské zastupiteľstvo na svojom nasledujúcom rokovaní. Nová zmluva s HES a možnosť požiadať o európske peniaze na výmenu potrubí budú posudzovať poslanci najprv ako zámer. Tri pätiny (kvalifikovaná väčšina) zo všetkých poslancov majú dve možnosti. Buď podporia rozvojový zámer alebo zostane súčasný latentný stav s existujúcimi problémami a rizikami. Ja osobne som za investovanie do tepelných rozvodov,“ uviedol primátor.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné