V Humennom obdivovali tradičné remeslá stovky návštevníkov

V Expozícii ľudovej architektúry a bývania v Humennom sa uplynulý štvrtok uskutočnil Deň tradičných remesiel. Podujatie prilákalo stovky návštevníkov nielen z Humenného, ale aj z okolitých miest a obcí.

Vihorlatské múzeum v Humennom sa svojimi aktivitami pripojilo k európskym inštitúciám podporujúcim myšlienku prezentácie a ochrany rozmanitých prejavov európskeho kultúrneho dedičstva v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorých tohtoročným mottom bolo umenie a zážitok. „Naším poslaním je, aby sme to, čo máme v depozitoch a čo máme v expozíciách, priblížili čo najširšiemu okruhu ľudí. Deň remesiel je jedným z podujatí, ktoré sme začali pravidelne robiť asi tretí rok. Tie deti a školy, ktoré prídu k nám, reálne vidia, ako tá expozícia vyzerá a ako to niekedy fungovalo. Ide o to, aby mladí ľudia, študenti a žiaci vôbec vedeli, čo a ako niekedy existovalo. Napríklad taká orba koňom je pre niekoho španielska dedina. Prioritou je, aby čo najviac návštevníkov k nám prišlo a aby videli, ako to niekedy bolo a fungovalo, a aby spoznali niečo z vlastných koreňov a tradícií,“ vysvetlil riaditeľ múzea Vasil Fedič. Program ponúkol ukážky a tvorivé remeselno-umelecké dielne tradičnej remeselnej výroby hrnčiarov, tokárov a umeleckých rezbárov, remenárov, tkáčov, kováčov, spracovateľov vosku a ľudových umelcov z blízkeho regiónu. Kolorit života na dedine doplnila rekreačná jazda na koni.

 

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné