V celonárodnej súťaži hľadali najlepšiu budúcu zdravotnú sestru

Vyskúšali si, akosprávne zafixovať zlomeninu sadrovým obväzom, ošetriť novorodenca po narodení, pripraviť lieky pre pacienta s pomocou robotického automatu, alebo sa naučili, ako funguje moderný systém včasného varovania. Dvadsiatka najlepších študentiek - budúcich sestier si celý víkend (26. a 27. októbra) v Nemocnici novej generácie Svet zdravia Michalovce testovala svoje vedomosti v celonárodnej súťaži Florence roka 2019. Víťazkou sa stala Lenka Macejová z Prešovskej univerzity.

„Súťažou Florence roka sa snažíme budúcim sestrám ukázať, ako funguje skutočná nemocnica, a poskytnúť im priestor, aby sa mohli naučiť aj veci, o ktorých sa počas štúdia hovorí len okrajovo. Zároveň majú možnosť si otestovať svoje teoretické vedomosti a pripravenosť na budúcu prax v nemocniciach či poliklinikách. Veríme, že aj takto ich motivujeme pre prácu v slovenskom zdravotníctve a ukážeme, ako sa dá ošetrovateľstvo robiť moderným spôsobom a v prospech väčšej bezpečnosti pacienta,“ hovorí generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia Vladimír Dvorový.Dvadsať najlepších budúcich sestier najprv absolvovalo niekoľko prednášok nielen na medicínske, ale aj nemedicínske témy. Potom sa už rozdelili do štyroch skupín a absolvovali štyri odborné workshopy. Naučili sa, ako správne zafixovať zlomeninu sadrovým obväzom, ošetriť novorodenca po narodení, okúpať ho, využiť systém včasného varovania či pripraviť lieky pre pacienta s pomocou robotického automatu.To, čo sa na workshopoch a prednáškach budúce sestry naučili, museli ukázať súťažne. Čakali ich testy aj rôzne praktické úlohy. Najlepšie to zvládla Lenka Macejová z Hermanoviec, tretiačka z Prešovskej univerzity v Prešove na Fakulte zdravotníckych odborov. Získala titul Florence roka 2019 a tiež hlavnú finančnú výhru v hodnote 3000 eur. Na druhom mieste sa umiestnila Natália Talafúsová, študentka Trnavskej univerzity v Trnave. Zo súťaže si odnáša finančnú odmenu vo výške 500 eur. Tretie miesto obsadila Natália Slašťanová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Za svoje umiestnenie získala 300 eur. Všetkým dvadsiatim finalistom bude zároveň ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a sieti polikliník ProCare. Prví traja výhercovia si môžu zvoliť pracovné miesto na oddelení podľa vlastného výberu. V špeciálnej kategórii Dôvera za vedomosti v oblasti zdravotného poistenia získala ocenenie a finančnú odmenu vo výške 1000 eur Monika Gdovinová z Trnavskej univerzity v Trnave. Ďalší špeciálny titul – Sestra s najväčším srdcom získala Zuzana Forgáčová z Trnavskej univerzity v Trnave. Cenu organizátor udelil vôbec druhýkrát v histórii súťaže za empatický prístup a komunikáciu s pacientom.

Prečo Florence roka?

Súťaž nesie meno Florence Nightingale (1820 – 1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Za krymskej vojny v roku 1854 v Turecku ošetrovala ranených. Kritizovala podmienky, v ktorých sa vojaci nachádzali, stretla sa však len s nezáujmom a s nečinnosťou lekárov a dôstojníkov. Na vizity chodila radšej v noci, preto ju volali „dáma s lampou“. Vytvorila zásady zdravého prostredia v ošetrovni: čistý vzduch (vetranie, udržiavanie teploty, uloženie pacienta v miestnosti), čistá voda (zdroj infekcií), kanalizácia (riziko epidémií), čistota a svetlo (priame, slnečné). Jej teória tzv. manažmentu maličkostí sa týkala aj hluku, zloženia stravy a jej podávania. Za pol roka sa vďaka jej opatreniam znížila úmrtnosť vojakov zo šesťdesiat na dve percentá. V roku 1860 založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a v roku 1869 bola spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej školy medicíny.

Autor: 

  • ts
  • Michalovce

Foto: 

SV
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné