Výstava fotografa Vladimíra Vajsa poodhaľuje aj tajomstvá zasväteného života

Predkladaný reportážny súbor čiernobielych fotografií Vladimíra Vajsa zobrazuje typické prvky kláštornej architektúry. Atmosféru života v tomto „zabudnutom svete“ dotvárajú pohľady na ikony, staré knihy, sochy ukrižovaného Krista.

PointA, o. z., Humenné v spolupráci s Vihorlatským múzeom a Fotoklubom Rexlex v Humennom pozývajú na vernisáž výstavy fotografií Vladimír Vajs/Athos, ktorá sa uskutoční 1. februára o 16.30 hod. v múzeu. Pre pravoslávnych kresťanov má Athos jedinečný význam ako jedno z pomyselných duchovných centier. Na Svätej Hore je cez tisícročie nepretržite pestovaná duchovná tradícia najhlbšej mystickej duchovnej modlitebnej praxe. Athos, nezávislá mníšska republika vo východnej časti gréckeho polostrova Chalkidiki, je aj miestom podivuhodnej starobylej byzantskej architektúry, kde sa zachovalo veľké množstvo archeologických pamiatok z dávnej Byzancie. Právom ho možno považovať za duchovno-kultúrny klenot sveta, pretože v starobylých monastieroch (kláštoroch) a pustovniach sa uchovávajú pamiatky nevyčísliteľnej hodnoty. Ide o práce ikonopiscov, rezbárov, kaligrafov a ďalších umelcov. Civilizácia prirodzene zasiahla aj do tohto priestoru, o ktorom sa v našej uponáhľanej dobe pomerne málo píše a hovorí. Predkladaný reportážny súbor čiernobielych fotografií Vladimíra Vajsa zobrazuje typické prvky kláštornej architektúry. Atmosféru života v tomto „zabudnutom svete“ dotvárajú pohľady na ikony, staré knihy, sochy ukrižovaného Krista, svietniky, drevené kríže ukryté v kamenných nikách alebo pripevnené na vchodových dverách. Pri fotografiách zobrazujúcich mníchov sa začínajú odvíjať jednotlivé príbehy plné múdrosti, životných skúseností, ale aj inotajov, ktoré patria k tajomstvám ich zasväteného života. Pre autora to znamenalo dotknúť sa sveta, kde čas plynie iným, pokojným tempom a kde je ideálny priestor na zamyslenie sa nad životnými hodnotami tohto sveta. Ak umenie má silu, ktorá môže zmeniť myslenie človeka, potom súbor fotografií od Vladimíra Vajsa môže začať tento proces u mnohých návštevníkov jeho výstavy. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Kurátorom výstavy je PhDr. Viktor Jasaň. Duchovné slovo prednesie prot. Mgr. Michal Džugan. V kultúrnom programe sa predstaví Spevácky cirkevný zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Výstava potrvá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 28. februára.

Autor: 

  • Mária Mišková
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné