Umelecké vyznania insitnej drevorezby v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva do areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania − skanzenu Vihorlatského múzea na výstavu vybraných diel insitnej drevorezby pod názvom Z dreva − zo srdca.

Výstava reprezentatívnej kolekcie insitnej drevorezby sa koná pri príležitosti 15. ročníka medzinárodného výtvarného plenéra Insita 2019. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Takmer tri desiatky vystavených diel pochádzajú z tvorivej dielne rezbárov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny - účastníkov doterajších výtvarných plenérov insitnej tvorby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Tematicky rôznorodá výstava predstavuje ukážky s tematikou kresťanskej ikonografie i dedinského koloritu. Nájdeme ich  v podobe monumentálnych drevených plastík, skulptúr a pôsobivých dekoratívnych predmetov v prírodnej i polychrómovanej farebnej úprave. Úprimnosť insitnej tvorivosti v prezentovaných dielach vychádza z bohatosti  vlastnej fantázie autorov, využíva i rozmanitosť tvaroslovia jednotlivých umeleckých slohov, ľudových a prírodných motívov. Diela charakteristické čistou rezbou, technickou dôslednosťou, naturalizmom i dekoratívnosťou sú nasýtené emóciou a symbolikou. Každé dielo je jedinečnou umeleckou výpoveďou o vzácnom súzvuku človeka a prírody. Výstava je poctou umelcom so šikovnými rukami a srdom otvoreným načúvať šepotu dreva. Zároveň aj spomienkou na predkov, ktorí do jedného z najstarších prírodných materiálov vkladali svoje výpovede o budúcom kultúrnom dedičstve.

Vybraná kolekcia vystavených diel pochádza zo súboru múzejných zbierok insitného umenia Vihorlatského múzea v Humennom. V súčasnosti sa v zbierkovom fonde insitného umenia nachádza vyše dvesto diel účastníkov doterajších ročníkov výtvarného plenéra Insita. Okrem drevorezby je v múzejných zbierkach zastúpená maľba, keramika, kameň a podmaľba na skle. Aktuálna výstava insitnej drevorezby potrvá v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom do 31. augusta 2019.

Autor: 

  • Jana Fedičová
  • Humenné

Foto: 

MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné