Technické služby vybudovali nové stojisko kontajnerov

V zmysle žiadosti pracovníkov Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a obyvateľov mesta sa Technické služby mesta Humenné (TS) rozhodli vybudovať novú odstavnú plochu kontajnerov, ktorá prispeje k plánovanému skrášleniu mesta. Stavebné práce, ktoré plánujú TS ukončiť v polovici apríla, pozostávajú z prípravy podkladovej plochy a vybetónovania nosnej plochy pod kontajnery. Následne bude vyrobená konštrukcia ohrady, ktorú tu TS namontujú.

Autor: 

  • Ing. Milan Kuruc
  • riaditeľ TS

Foto: 

Ing. Milan Kuruc
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné