Tanečníci VIA ARTO nadchli svojou umeleckou tvorbou – Euro Show Dance

Zanietení tanečníci a milovníci tanca určite vedia, že 29. apríl je Medzinárodným dňom tanca. A len zopár dní predtým sa tanečníci Súkromnej základnej umeleckej školy VIA ARTO Humenné tešili mnohým oceneniam z prestížnej medzinárodnej súťaže.

Naši tanečníci SZUŽ Via arto obsadili 13. apríla tanečné dosky v srbskom meste Kanjiža (sever srbskej Vojvodiny), ktorého pódium poskytlo mladým umelcom priestor na súťažnú prezentáciu svojich choreografií. Medzinárodnej súťaži v Srbsku – EURO SHOW DANCE, predchádzalo súťaženie s medzinárodnou účasťou v Košiciach a získanie nominácií na túto prestížnu súťaž.

Vyjadrené číslami... Via arto z Humenného súťažilo v počte tridsaťosem tanečníkov vo vekovom rozpätí deväť až devätnásť rokov. Súťaž prebiehala paralelne v dvoch športových halách v počte 350 choreografií. Všetky prezentované výkony na tanečných pódiách hodnotila desaťčlenná (2 x 5) medzinárodná porota.

A výsledok pre tanečníkov Via arto – 8-krát 1. miesto, 4-krát 2. miesto, 3-krát 3. miesto... plus získanie nominácií pre tanečnú súťaž do Španielska a špeciálna cena poroty.

Medzinárodná porota hodnotila Via arto prevažne najvyššími známkami. Slovami jednej z nich: „Boli ste vážnou konkurenciou pre ostatných súťažiacich.“ A tými boli aj mnohonásobní majstri sveta i Európy,  z krajín Srbska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska i zo Slovenska.

Vzhliadli sme „profi“ teamy a „profi“ tanečníkov. Odnášame si nielen krásne zážitky, ale aj to najdôležitejšie - inšpiráciu a motiváciu do ďalšej práce. Táto súťaž si kvalitou výkonov zúčastnených získala od nás prvenstvo.

Ďakujeme našim tanečníkom za ich skvelé výkony, i pedagógom - menovite Zuzke Bačovej a Evke Kocúrovej za odbornú prípravu žiakov SZUŠ Via Arto. Poďakovanie patrí aj Nike Chripákovej a Majke Riškovej za ďalšiu výnimočnú spoluprácu pri realizácii tohto tanečného „maratónu“, ktorý trval až do polnoci. Nezabúdame ani na rodičov našich žiakov. A špeciálne poďakovanie patrí opäť  riaditeľovi školy, Radovanovi Sekovi za podporu tanečníkov Via arto v súťažení na medzinárodnej pôde.

Plníme si sny. Tie ďalšie teda v Španielsku. Slovami tanečníkov: „Dali sme to“... a slovami poroty: „VIVAT, VIA ARTO“.

 

Autor: 

  • (VA)
  • -MJK-; Kanjiža;

Foto: 

ARCHÍV VA
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné