Spoznávanie regionálnej histórie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva návštevníkov a priaznivcov histórie, folklóru, duchovného slova, tradičných ľudových remesiel a priateľských stretnutí do skanzenu na  nedeľné podujatie Ruská Volová a Klenová v skanzene.

Podujatie sa uskutoční dňa 19. augusta 2018 so začiatkom o 14. hodine. Projekt obnovy, uchovávania a prezentácie oživenej regionálnej histórie pod názvom Rodáci v skanzene je zameraný na spoznávanie a spoločné zdieľanie bohatosti kultúrneho dedičstva regiónu horného Zemplína. Nedeľné podujatie sa koná v rámci projektu oživeného múzea v cykle stretnutí rodákov a obyvateľov obcí, ktorých autentické objekty sa stali súčasťou Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzenu) Vihorlatského múzea. Úvodný program začína o 14. hodine prehliadkou expozícií Vihorlatského múzea v objekte renesančného kaštieľa. V areáli skanzenu sa uskutoční od 15.30  hod. moleben k Presvätej Bohorodičke v kostolíku sv. Michala Archanjela, prehliadka skanzenu a kultúrny program. Súčasťou kultúrneho programu budú folklórne vystúpenia, ukážky tradičných ľudových remesiel a v závere podujatia zbojnícky guľáš. Stretnutie rodákov a obyvateľov obcí v skanzene patrí k tradičným letným podujatiam múzea. Prostredníctvom autentických objektov premiestnených z obcí do skanzenu, premosťuje podujatie významné historické míľniky jednotlivých obcí s ich súčasným jestvovaním, spája rodákov a vytvára priestor k posilneniu lokálnej príslušnosti a spolupatričnosti. Tohtoročné podujatie odkazuje na históriu  obcí niekdajších Vlčích hôr – Ruskej Volovej a Klenovej (v Sninskom okrese), ktorých spoločnú minulosť vytvárali aj osudy členov známej zbojníckej družiny Fedora Hlavatého. Sám zbojnícky veliteľ Fedor Hlavatý pochádzal z Ruskej Volovej a z okolitých obcí boli aj členovia jeho družiny, ktorá sa pred 525 rokmi preslávila výhražným listom bardejovským mešťanostom. V skanzene Vihorlatského múzea v Humennom sa z obce Ruská Volová nachádza tradičná hospodárska sýpka prekrytá šindľovou strechou. Klenovú prezentuje v skanzene  vyše storočný obytný trojpriestorový zrubový roľnícky dom.

Autor: 

  • Jana Fedičová
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné