Sninskí šermiari začali prípravu na sústredení v Poľsku

Pre niektorých vybraných šermiarov Klubu šermu Snina sa už od 13. augusta začala príprava na novú šermiarsku sezónu. Bola zameraná z väčšej časti na kondičnú a technickú stránku tréningového procesu. Sninčania prijali pozvanie od šermiarskeho klubu UKS Sokolik Krosno na medzinárodné sústredenie do oblasti poľských Bieščad do strediska v Rzepedzi.

 

Sústredenie sa konalo od 13. do 23. augusta za účasti poľských klubov Gryf Mielec, PTG Sokol Mielec a Sokolik Krosno. Sninskí šermiari tu mali kadetov, starších a mladších žiakov.

Celý tábor bol pod taktovkou skúsených poľských trénerov. Deň sa začínal spoločnou rozcvičkou a pokračoval v jednotlivých vekových skupinách pohybovými cvičeniami (kroky), nácvikom šermiarskej techniky, samotným šermom vo dvojiciach a po skončení vo večerných hodinách zostal čas aj na iné športové hry. Naplánovaná bola aj turistika do okolitých Bieščadských lesov a výlet Bieščadskou lesnou železničkou s návštevou Solinských jazier.

Pre jednotlivé vekové kategórie usporiadali organizátori samostatné turnaje.  Sústredenia sa zúčastnili hlavne pretekári, ktorí úspešne skončili minulú sezónu, hlavne s medailovým umiestnením na republikových majstrovstvách.

Keďže poľskí šermiari sú celkom úspešní na medzinárodných podujatiach a ich kvalita je na vyššej úrovni, bol to pre našich mladých pretekárov jednoznačný prínos. Neoceniteľné boli časté šermiarske zápasy s poľskými rovesníkmi a tréner po večeroch už len dolaďoval techniku pri lekciách šermu jednotlivcom.

Autor: 

  • (dk)
  • -MJK-; Rzepedzi
  • Snina
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné