Snina: Destinačná značka Poloniny je prísľubom rozvoja cestovného ruchu

Novú destinačnú značku Poloniny uviedli v piatok do života na stretnutí venovanom cestovnému ruchu v priestoroch Sninského kaštieľa. Ako sa zhodli prítomní zástupcovia regionálnych organizácií turistického sektora, je prísľubom k jeho naštartovaniu.

S nápadom vytvorenia destinačnej značky prišla v minulom roku Nadácia Aevis, ktorá v regióne pod Vihorlatom vidí obrovský turistický potenciál. „Značku sme poňali marketingovo. Každá destinácia sa dobre predáva, keď má dobrú značku,“ vysvetlila pre TASR predstaviteľka nadácie Zuzana Burdová.
Na značke začali pracovať s lokálnymi poskytovateľmi ubytovacích a stravovacích služieb, podnikateľmi, remeselníkmi a potenciálnymi sprievodcami prírodou na jeseň minulého roka. „Miestni ľudia vygenerovali to, čo by chceli predať turistom. Keď sa povie Poloniny, aby tam bola zahrnutá jedinečná príroda, ktorú tu máme, jedinečná nočná obloha, bohatá kultúra, karpatské drevené chrámy, typická rusínska kultúra, rusínska kuchyňa. To všetko vieme zastrešiť pod destinačnú značku Poloniny,“ konkretizovala Burdová. Od zavedenia spoločnej destinačnej značky Poloniny s podtitulom Neskutočne skutočné očakáva rozvoj spolupráce jednotlivých sektorov turistického ruchu na severovýchode Slovenska nielen Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, ale i samotné mesto Snina, iniciátor pracovného stretnutia. „Toto podujatie je spojené s krstom destinačnej značky Poloniny. Očakávam, že sa aj reálne uvedie do praxe. Bolo by mi ľúto, keby sa tak nestalo. Keď si robíme prieskumy, vyhrávajú Poloniny. Ale Poloniny, to nie sú len lúky nad hornou hranicou lesa, ale ľudia ich vnímajú ako komplex, aj drevené cerkvi, aj vojnové cintoríny, teda Poloniny ako región. My sme na začiatku, my sme ten predvoj. Sme obslužné centrum, ktoré vie poskytovať služby rôznorodého charakteru a Snina, ako jediné okresné mesto v tomto regióne, je prirodzené, že bude v štruktúrach zázemím tejto destinácie,“ vysvetlila primátorka Sniny Daniela Galandová. Na piatkovom pracovnom stretnutí, ktorého vyvrcholením bol práve krst novej destinačnej značky, prezentovali v 15-minútových blokoch svoju činnosť a tiež plány na tohtoročnú turistickú sezónu aj mnohé verejné a mimovládne organizácie úzko späté s turizmom v regióne.

Autor: 

  • TASR
  • Snina
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné