Rozhovor s Ing. Slavěnou Vorobelovou, kandidátkou na primátorku mesta Humenné a predsedníčkou politickej strany Národná koalícia.

1.  Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátorky mesta Humenné?

Pretože sa mi nepáči „gazdovanie“ v podaní SMER-SD s mestskými peniazmi a klamanie Humenčanov, hľadí sa vo zvýšenej miere len na osobné a biznis záujmy vybraných zástupcov radnice, pričom problémy bežných ľudí sú z rôznych dôvodov na druhej koľaji. Sú to bohužiaľ fakty, na ktoré upozorňujem pravidelne. Ľudia v meste môžu mať predsa oveľa väčšie benefity, ak by peniaze smerovali tam, kam majú, realizovali sa transparentné verejné obstarávania a ak by sa predkladali návrhy bez „biznis“ záujmov vyvolených jednotlivcov.

 

2.  Ktorý problém Humenného a jeho občanov považujete za najväčší? Ktorému problému by ste sa chceli v prípade zvolenia prioritne venovať?

Vnímam, že v Humennom existujú 2 znepriatelené skupiny (tí dobrí a tí zlí, tí čo sú ticho z obáv alebo výhod, ktoré poberajú a tí, ktorí majú na veci opačný, iný, kritický názor). Úlohou nového primátora by malo byť spojenie ľudí s jasným cieľom - vytvoriť jedno dynamické, moderné mesto, kde sa Humenčanom bude dobre žiť a mnohí z nich sa budú chcieť vrátiť naspäť domov.  Strašenie ľudí, že ak príde nový primátor, všetko im vezme a zruší výhody, nie je na mieste, pretože tomu tak nebude, ak bude fungovať zastupiteľstvo a poslanci tak, že budú zastupovať záujmy Humenčanov.

 

3.  Skúste pomenovať, ako by ste chceli z pozície primátora prispieť k znižovaniu nezamestnanosti v meste.

Podľa môjho názoru sú problémom predovšetkým nízke mzdy. Myslím, že podnikatelia už teraz majú problém nájsť vhodných zamestnancov, pretože ľudia odchádzajú z mesta za lepšie platenými pracovným príležitosťami. Aj na úrade práce je plno voľných pracovných miest, čiže bude dôležité oživiť podnikateľské prostredie.Mojou prioritou bude naštartovať cestovný ruch a turizmus, či rozšíriť ponuku služieb, podpora mikro a malých podnikateľov a hlavne nadviazanie spolupráce s inštitúciami, ktoré tomu vedia najlepšie dopomôcť. Dôležitú rolu v tomto určite zohráva aj marketing mesta. To všetko môže neskôr upriamiť pozornosť aj väčších investorov. Je potrebné vnímať, že malé a stredné podniky sú pilierom slovenského hospodárstva a tvoria 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov, poskytujú v podnikovej ekonomike pracovné príležitosti takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa viac ako 50 % na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty. Určite je v tomto dôležité aj školstvo a spolupráca s VÚC, pretože je potrebné zanalyzovať aj študijné odbory a požiadavky trhu práce v našom regióne, aby naše školy produkovali žiakov, ktorí si nájdu uplatnenie doma a bude po nich dopyt zo strany zamestnávateľov. 
 

4.  Čo by ste chceli podniknúť v oblasti riešenia rómskej problematiky v Humennom, najmä v súvislosti s mestskou časťou Podskalka?

Riešením je v prvom rade vzdelávanie týchto ľudí a to od útleho detstva, teda dôležité bude začleňovať deti do kolektívu a nie segregovať ich tým, že mesto im zriadi škôlku a školu v osade. To má totižto svoje následky neskôr, keď opustia tieto zariadenia a stáva sa to len časovanou bombou ako sme toho už svedkami v súčasnosti. Určite je vítaná pomoc aj aktivistov, združení a ľudí žijúcich priamo v tejto časti mesta. Príkladom môže byť obec Spišský Hrhov, že všetko sa dá riešiť, keď sa chce, záleží len a len na prístupe kompetentných.
 

5.  Pomenujte 3 verejné investície, ktoré považujete za dôležité a snažili by ste sa ich presadiť.

Za dôležité považujem modernizáciu mestského kultúrneho strediska a oživenie amfiteátra, aby sa tento kultúrny stánok stal miestom oddychu, zábavy, stretnutí s priateľmi, priestorom pre rôzne dobročinné a charitatívne účely, vzdelávacie podujatia, workshopy, kde si ľudia budú môcť navzájom pomáhať a vymieňať zážitky, poznatky či skúsenosti. Podstatné však bude, akých zástupcov, teda poslancov si Humenčania zvolia do mestského zastupiteľstva, ale verím, že riešenia a cesty na uspokojenie potrieb a priorít občanov sa určite nájdu. V súvislosti so životným prostredím si myslím, že je dôležité investovať aj do podzemných kontajnerov na separovaný odpad, či vybudovanie dostupných nájomných bytov pre mladé rodiny, budovanie parkovacích domov, rekonštrukcie mestských budov, opravu chodníkov, ciest či vnútroblokov, atď.
 

6.  Je Humenné podľa Vás v súčasnosti v dobrej hospodárskej a finančnej kondícii?

Podľa FINSTATU stúpla celková zadlženosť zo 17% na 33% a aj podľa hodnotenia INEKO sa mesto Humenné nachádza na 104. mieste zo 138. Zároveň najnovší prieskum Transparency intenational Slovensko hovorí, že humenská správa patrí v transparentnosti na 100. miesto zo 100. Občania majú právo vedieť, čo koľko stálo a akým spôsobom prebehlo verejné obstarávanie, kto sú vlastne dodávatelia mesta. To sa nedozvieme ani z mestských novín, ktoré taktiež v hodnotení dopadli na jednej z najhorších priečok.

 

7.  Čo by pre Vás znamenalo stať sa primátorom?

Obrovskú zodpovednosť a záväzok voči Humenčanom.

 

8.  Akú podporu zo strany občanov očakávate?

Verím, že ľudia budú voliť zodpovedne a s rozumom, pričom sa nenechajú  vtiahnuť do špinavej a klamlivej kampane. Myslím, že 8 rokov stačilo počúvať o nižšej cene tepla (cena tepla stúpla, nielen v Humennom, ako aj cena vody a iných komodít). Každý nový investor príde do mesta s jasným cieľom – dosahovať ZISK! Ak niekto v meste investuje, očakáva čo najrýchlejšiu návratnosť investícií, to je hádam zrejmý fakt. Teda, ak má prísť nový dodávateľ tepla, investuje tu milióny, niekto mu ich musí vrátiť a budeme to my, Humenčania, samozrejme s negatívnymi následkami pre naše peňaženky a mestskú kasu. Čo ak budú nasledovať súdne spory zainteresovaných?! Nie, nie som „Molnárov človek“ ani „Vaľovej kôň“, neriadi ma Mečiar ani Putin, ale pre mňa sú dôležité fakty, čísla, zmluvy, zákony, nariadenia a som stále svojprávna. Nejde mi o žiaden biznis, z ktorého mi môže „kvapnúť“, nestojí za mnou ani Energobyt, či iný strašiak. Určite občania budú čítať v novinách a na letákoch, ktoré predpokladám nájdu v schránkach možno aj v čase volebného moratória, vymyslené blúznenia nepodložené žiadnymi faktami a dôkazmi, samozrejme so zásahom do súkromia protikandidátov súčasnej primátorky s jasným cieľom zdiskreditovať ich. Ak bude mať ktokoľvek pochybnosti o mojej osobe, o mojom konaní, rada zodpoviem na otázky či už telefonicky na čísle 0918 680 630 alebo prostredníctvom emailu predsednicka@národnakoalicia.sk. Komunikujem bežne osobne aj prostredníctvom facebooku, čo Humenčania môžu aj potvrdiť. Moje číslo je dlhé roky verejné a ani po voľbách ho neplánujem zmeniť.

9.  Prečo by mali občania vo voľbách dať svoj hlas práve vám?

Pretože v rozhodovaniach som nezávislá a slobodná, nemám žiadne osobné či biznis záujmy, moja blízka rodina nepodniká a ani neplánuje podnikať a záleží mi na ľuďoch, ktorí sú zväčša na okraji záujmu nielen štátu, ale aj mesta. Získala som pracovné skúsenosti v štátnej správe, ako aj samospráve a súkromnom sektore na riadiacich pozíciách. Humenčania by už mali byť konečne na prvom mieste, nemali by byť vyvolení a vyvolenejší, pričom samospráva by mala mať rovnaký prístup a pravidlá voči všetkým občanom. Dôležité sú predovšetkým otvorené a transparentné procesy pri nakladaní s našimi, teda mestskými peniazmi!

Autor: 

  • ts
  • mpo
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné