Rozšírenie cintorína je už akútna záležitosť, tvrdí primátor

Kapacita mestského cintorína v Humennom sa pomaly, ale isto postupne napĺňa. Primátor Miloš Meričko potvrdil, že to začína byť akútnym problémom, ktorý chce mesto riešiť čo najskôr.

Na mestskom cintoríne v Humennom je vyše 5-tisíc hrobov. Už koncom roka 2016 miestna samospráva odhadovala, že cintorín by sa mohol teoreticky zaplniť do konca roka 2020. Podľa tohto predpokladu tak mestu ostávajú na vyriešenie problému necelé dva roky. V meste je priemerná úmrtnosť 118 až 130 ľudí ročne. Samospráve sa podarilo v roku 2016 získať niekoľko miest uvoľnením hrobových miest po neplatičoch. Na cintoríne sa vtedy uvoľnilo presne 560 hrobových miest. Z tohto počtu bolo približne 60 miest detských. Rozšírením kapacity cintorína sa zaoberali mestskí poslanci aj pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019. „Chýbajú mi tu, samozrejme, aj veci, ako sú peniaze na výkup pozemkov na cintorín,“ upozornil poslanec Ondrej Mudry.

Primátor: Riešiť to budeme, pozemky máme pripravené

Primátor Miloš Meričko vysvetlil, že hoci sa financie na rozšírenie cintorína v návrhu rozpočtu neobjavili, mesto tento problém rieši. „Čo sa týka cintorína, ale to je tiež taká zaujímavosť, ja keď som bol minulé obdobie poslancom, tak si pamätám, že sme mali stále na výkup pozemkov na cintorín peniaze a nerobilo sa nič. My to ideme teraz riešiť. Riešiť to budeme. Tie pozemky máme pripravené, máme pripravenú aj projektovú dokumentáciu, ktorú chceme aktualizovať a v priebehu tohto roka určite sa chceme do cintorína, alebo teda do rozšírenia cintorína pustiť,“ potvrdil primátor a pokračoval, „rozprával som s pánom riaditeľom Technických služieb, ubezpečil ma, že ešte tie hrobové miesta sú, avšak vyzerá to tak, že je to už naozaj najvyšší čas riešiť, takže som minulý týždeň vydal pokyn, aby sme začali pracovať na mieste, ktoré teoreticky by sme mali mať pripravené,“ povedal primátor. V najbližších dňoch plánujú privolať geodeta. „Bude treba pripraviť, samozrejme, máme projektovú dokumentáciu,  možno ju bude treba aktualizovať a pripraviť, teda možno aj nejakým rozpočtovým opatrením v priebehu roka, uvidíme, ako sa posunieme ďalej, lebo je to naozaj akútna záležitosť,“ zdôraznil primátor.

Rozšírili urnový háj

Vlani rozšírili pracovníci technických služieb aj urnový háj. Pribudlo tam 60 nových schránok. Náklady na výstavbu predstavovali približne 9 500 eur.Návrh kolumbária, jeho konštrukčné riešenie, výber materiálov pripravili technické služby vo svojej réžii. V období posledných dvoch rokov evidujú zvýšený záujem o spopolnenie nebohých. Nárast odhadujú o 60 percent. V starom kolumbáriu evidujú v súčasnosti vyše 250 urnových miest.

Mesto zdigitalizovalo cintorín

V rámci digitalizácie cintorína bolo graficky spracovaných viac ako 5800 existujúcich hrobových miest. Na základe toho boli vytvorené špeciálny program a webová stránka www.slovenskecintoriny.sk, pričom program fotografie spracoval a následne boli ku každému údaju doplnené informácie o zosnulom, teda jeho meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia a tiež čas prenájmu hrobového miesta. Program umožňuje nielen evidenciu hrobových miest a zosnulých, ale je možné vyhľadávať v ňom podľa rôznych kategórií zosnulých na digitálnej mape, napríklad podľa mena zosnulého, dátumu úmrtia či typu hrobu. Na základe digitalizácie hrobových miest na mestskom cintoríne v Humennom môžu nájsť príbuzní svojho zosnulého prostredníctvom vyhľadávača. Stačí zadať len základné údaje.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné