Rodičia z Humenného dostanú 100 eur na dieťa aj bez slávnostného uvítania

Rodičia, ktorí pri narodení dieťaťa požiadajú mesto Humenné o jednorazový finančný príspevok, sa už nebudú musieť povinne zúčastňovať slávnostného aktu uvítania, ktorý sa koná v obradnej sieni humenského kaštieľa. Sumu 100 eur dostanú už bez toho, aby sa s dieťaťom museli zúčastniť slávnostného ceremoniálu.

Od minulého roku mesto Humenné poskytuje rodičom pri narodení dieťaťa jednorazový finančný príspevok vo výške 100 eur. Ak chceli rodičia tento finančný príspevok od mesta získať,  museli oň požiadať a zároveň so svojimi deťmi povinne absolvovať slávnostný akt uvítania, ktorý sa koná v obradnej sieni humenského kaštieľa. Za rok 2018 z 274 narodených detí s trvalým bydliskom v Humennom sa na tomto akte zúčastnilo 192 detí. Viacerí poslanci povinnosť zúčastniť sa slávnostného aktu kritizovali, a preto na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili doplnok k zásadám poskytovania jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý už rodičom neukladá povinnosť zúčastniť sa aktu uvítania. „Vzhľadom na skúsenosti počas jedného roka a na prípady, keď rodičia z rôznych závažných dôvodov sa nemôžu zúčastniť uvítania, ktoré v zmysle zásad je podmienkou vyplatenia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa, navrhujeme zmeny v zásadách, ktoré nebudú vyžadovať splnenie podmienky účasti na uvítaní pri nároku na poskytnutie tohto príspevku,“ informovalo mesto vo svoje dôvodovej správe.

Niektorí rodičia sa slávnostného uvítania nemohli zúčastniť

Helena Ferková z odboru kultúry Mestského úradu (MsÚ) v Humennom na rokovaní zastupiteľstva vysvetlila, že nie všetci rodičia sa v minulosti mohli zúčastniť slávnostného uvítania. „Z nejakých dôvodov nebolo im možné, či už zo zdravotných dôvodov nemohli sa uvítania zúčastniť, preto vynechávame tú časť, nárok na príspevok majú, môžu požiadať o príspevok bez toho, aby sa museli uvítania zúčastniť, ale nech to dajú vedieť,“ povedala Ferková. Jej slová potvrdil aj poslanec Tomáš Šudík. „Som veľmi rád, že sme sa odhodlali meniť zásady pri poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení detí. Často sa stretávam s rodičmi, ktorí sa nemohli tejto akcie zúčastniť, často to bolo z nejakých rodinných dôvodov alebo zdravotných,“ povedal poslanec Šudík. Dodal, že niektorým rodičom potom nárok na príspevok zanikol. Podľa poslanca mnohí rodičia uvítajú, že sa tieto zásady zmenia. „Naši neprajníci pred voľbami strašili, že ideme všetky benefity rušiť, ľudia vidia, že to tak nie je, benefity ešte posilňujeme, zlepšujeme a tieto benefity budú ešte oveľa transparentnejšie. Bude mať naň nárok každý, nielen ten, kto sa zúčastní slávnostného aktu,“ zdôraznil Šudík.

Poslankyňa Sotáková slávnostný akt obhajovala

Poslankyňa Anna Sotáková je presvedčená že slávnostný akt uvítania má svoje opodstatnenie. „Myslím si, že týmto aktom sa vytvára priestor pre vzájomnú komunikáciu medzi rodičmi, veriacimi i neveriacimi, zlepšuje sa pocit spolupatričnosti a úcty k žene ako matke. Po vypustení bodu C. článku 3 v zásadách sa možno tento benefit trošku nivelizuje na úroveň: „Dajte mi peniaze od mesta, ktoré mi na dieťa patria,“ upozornila Sotáková a pokračovala, „vítanie detí do života je podľa mňa významnou udalosťou nielen pre rodičov, ale zároveň aj pre mesto, pre primátora, poslancov, ktorí sú na to určení. Pretože my prejavujeme týmto spôsobom svoj záujem o starostlivosť, o život týchto nových občanov mesta. Týmto aktom tieto deti dostávajú do daru domov, kde môžu žiť, ale aj kde sa do budúcna môžu vracať a budú mať na čo spomínať. Myslím si, že je to i o tom, aby sme na tomto stretnutí spoznali a neraz možno vytušili problémy, ktoré sa v rodinách môžu vyskytnúť. Napríklad viditeľná slabá starostlivosť o novorodenca, neprospievanie dieťatka, respektíve popôrodné problémy u matky, napríklad popôrodná psychóza, respektíve iné úchylky, napríklad neprimeraný strach a obava o dieťa, aby dieťa neprišlo do kontaktu s inými ľuďmi, s inými deťmi. Na týchto stretnutiach sa rodičia zoznamujú s novými potencionálnymi kamarátmi a radia si navzájom,“ uviedla Sotáková. Poslanec Michal Babin upozornil, že nebolo by správne nútiť veriacich, ktorí už pokrstili dieťa v kostole, aby sa ešte povinne zúčastnili aktu uvítania na úrade. „Pre nich je tento akt dokončený,“ povedal Babin. Sotáková uviedla, že tento zápis nie je postavený na konfrontácii proti cirkevným obradom.

Mesto pomáha aj deťom, ktoré nastupujú do školy

Poslanci zároveň schválili doplnok, ktorý sa týka aj jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Pri nástupe dieťaťa do základnej školy dostávajú rodičia finančnú čiastku 150 eur. Tá im má pomôcť vybaviť dieťa základnými potrebami a učebnými pomôckami. V školskom roku 2018/2019 povinnú školskú dochádzku začalo plniť 274 detí s trvalým pobytom v meste Humenné, z nich 203 bol poskytnutý príspevok. Na základe doterajších skúseností s vyplácaním tohto príspevku navrhlo mesto skrátiť minimálnu dĺžku trvalého pobytu žiaka z dvoch rokov na 12 mesiacov. „V podstate ide o zjednodušenie prístupu k týmto príspevkom pre našich obyvateľov,“ povedal primátor Miloš Meričko. Príspevky sa neposkytnú pri nesplnení podmienok, ktoré stanovujú predmetné zásady. Najčastejšie prekážkou vyplatenia príspevku je finančný záväzok oprávneného žiadateľa voči mestu alebo jeho obchodnej spoločnosti, združeniu či inej mestskej  organizácii. Túto skutočnosť preveruje príslušný odbor vyžiadaním informácie z finančného odboru a odboru sociálneho a bytového. Poslanci schválili, že v obidvoch prípadoch majú žiadatelia možnosť uhradiť prípadný nedoplatok voči mestu, resp. jeho organizáciám pred vyplatením príspevku. „Preto im dávame takú možnosť, že v prípade, že nemajú vysporiadané, majú tam 60 dní na to, aby tie záväzky splnili a potom majú nárok. Aj pri narodení dieťaťa, aj pri nástupe dieťaťa na školskú dochádzku,“ poznamenala Ferková. Podľa poslanca Ivana Hoptu by malo byť mesto ústretovejšie aj k rodinám, ktoré majú nejaký dlh. „Ten príspevok síce dávame rodičom, ale je pre dieťa, ktoré nastupuje do školy alebo ktoré sa práve narodilo. Často tie deti novonarodené alebo aj tie, ktoré nastupujú do školy, nemôžu za to, že ten rodič má nejakú dlžobu alebo nemá nejakú dlžobu, môže pochádzať zo sociálne slabšej rodiny a, bohužiaľ, sa tá dlžoba vyskytne. V budúcnosti by sme sa mali tým zaoberať, aby tam neboli podmienky na to, že nemá zaplatené, tak dieťa nedostane 150 eur pri nástupe do školy alebo 100 eur pri narodení,“ uviedol Hopta. 

Ruščanský: Príspevky nesmú skončiť v automatoch a na alkohol

Viceprimátorka Mária Cehelská vysvetlila, že pri narodení dieťaťa je v rozpočte vyčlenená suma na príspevok 30 600 eur a 42-tisíc eur pre deti, ktoré nastúpili do prvého ročníka. Poslanec Martin Ruščanský chce, aby sa mesto do budúcna zameralo na to, ako sa tieto finančné príspevky využívajú. „Načo by som sa zameral do budúcna, že niektoré príspevky môžu byť neúčelne vynaložené, čiže napríklad tie financie pôjdu do automatov, na alkohol a tak ďalej. Možno by sme mali nájsť nejaký spôsob, ako tomu zabrániť. Nehovorím, že to bude jednoduché, možno, že to bude veľmi komplikované,“ povedal poslanec. Podľa Ruščanského by sa týmto problémom možného zneužitia príspevkov mali zaoberať na sociálnej komisii a ďalších príslušných komisiách. Aby niektorí „rizikoví“ poberatelia nedostávali priamo peniaze ale napríklad poukážky.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné