Revitalizácia parku sa stala terčom kritiky. Výrub stromov už preveruje polícia

Park na Ulici osloboditeľov v Humennom prechádza rozsiahlou revitalizáciou. V lokalite pribudnú nové chodníky, osvetlenie, detské ihrisko a nové prvky drobnej architektúry. Súčasťou revitalizácie bol aj výrub a orez pôvodných stromov. Výrubom drevín v spomínanej lokalite sa už podľa magistrátu zaoberá polícia.

V tomto roku mesto Humenné pokračuje v revitalizácii parku v križovatke ulíc Osloboditeľov – Lipová – Lesná. Na dofinancovanie stavby pôjde v roku 2019 z mestského rozpočtu vyše 146-tisíc eur. Miestny aktivista a poslanec Tomáš Šudík uviedol, že niektorým obyvateľom sa nepozdával výrub stromov v spomínanom parčíku, a preto podali trestné oznámenie. „Vraj tam došlo k výrezu a výrubu chránených stromov,“ povedal poslanec. Vedúca Odboru dopravy, životného prostredia a mestskej zelene MsÚ v Humennom Monika Pastoráková potvrdila, že v tejto súvislosti už bolo mesto požiadané políciou o poskytnutie informácií vo veci prešetrovania tohto výrubu stromov.

Magistrát: Pred výrubom sa urobila inventarizácia stromov

Poverený vedúci Odboru územného plánovania a výstavby MsÚ v Humennom Marián Šalata tvrdí, že pred samotným výrubom prebehlo detailné posúdenie stavu jednotlivých stromov, ktoré vykonala odborná firma. Spresnil, že mesto zabezpečilo vypracovanie dokumentu starostlivosti o zeleň pre tento parčík v rámci revitalizácie parku na Ulici osloboditeľov. „Tento dokument starostlivosti bol urobený tak, že najprv bola urobená inventarizácia, z ktorej vyplynulo, ktoré stromy sú hodnotné a ktoré spracovateľ dokumentu starostlivosti o zeleň, spoločnosť Hortus Viridis - záhradní architekti, s. r. o., vyhodnotila podľa sadovníckej hodnoty ako stromy nevyhovujúce, okamžite vyrúbať, stromy podpriemernej hodnoty, stromy priemernej hodnoty, veľmi hodnotné stromy a najhodnotnejšie dreviny. Taktiež sa hodnotil ten parčík aj podľa ďalších kritérií. Podľa stupňa poškodenia, podľa cudzopasných rastlín a podľa ďalších kritérií, ktoré z metodiky vyplývajú. Čiže ten koncept riešenia bol potom taký, že na základe zhodnotenia súčasného stavu zelene, inventarizácie,“ vysvetlil Šalata.

Vysadia nové stromy, kríky aj trávnik

Šalata doplnil, že revitalizácia parku zohľadňuje moderné trendy krajinnej architektúry. „Je spracované riešenie revitalizácie so zameraním na ekologické princípy a moderné trendy krajinnej architektúry, súčasťou ktorého je výsadba 24 nových stromov, výsadba, krov, trvaliek a tráv, výsev parkového trávnika, centrálny kvetinový záhon v strede parku. Sú tak okrem zelene aj ďalšie objekty. Obnova všetkých chodníkov, všetky budú zo zámkovej dlažby až na jeden, ktorý bolo škoda búrať popri ceste. Ďalej tam bude drobná architektúra, čo predstavuje 28 nových lavičiek, 5 odpadkových košov na komunálne odpady, 3 na psie exkrementy, jeden stojan na bicykle a betónová kocka,“ vymenúval Šalata.

Poslanec: Okolo ihriska je z každej strany cesta

Poslanec Tomáš Šudík dodal, že na revitalizácii ho zarazilo detské ihrisko, ktoré je naprojektované v strede parku. „Keďže z každej strany ide cesta. Viem, aké sú menšie deti, že si kopú do lopty, hádžu a predstavte si, že odkopnú loptičku a pôjdu na tú cestu, a pôjde nejaké auto. Neviem, či to je správna voľba dať detské ihrisko do stredu parčíka, ktorý je zo všetkých strán lemovaný cestou,“ upozornil Šudík. Poslanec Martin Ruščanský dodal, že on osobne by sa do tohto parčíku deti hrať neposlal. Poverený vedúci odboru územného plánovania a výstavby Marián Šalata vysvetlil, že v parku sa bude nachádzať len mini ihrisko. „Pokiaľ ide o to detské ihrisko, to je len v strede, bude minimálneho rozsahu. Tam bude len jeden slimák, 7 polgulí a sedemnásť kusov palisády. Bude to mini ihrisko pre deti,“ reagoval Šalata. Doplnil, že v parku pribudne ešte verejné osvetlenie, nový elektrický rozvádzač, 21 kusov nových stožiarov, 21 nových LED svietidiel, 7 kusov líniových svietidiel a 5 kusov bodových svietidiel.

 

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné