Rekonštrukcia osvetlenia v Humennom priniesla iba zanedbateľný efekt

Náklady na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v meste Humenné, ktoré prešlo pred pár rokmi rozsiahlou rekonštrukciou, nie sú až tak výrazne nižšie, ako sa očakávalo. Úspora má zatiaľ podľa riaditeľa Technických služieb mesta Humenné Milana Kuruca len zanedbateľný efekt.

Mesto Humenné investovalo pred tromi rokmi do rekonštrukcie verejného osvetlenia z eurofondov a svojho rozpočtu takmer 800-tisíc eur.Cieľom bola modernizácia, rekonštrukcia a optimalizácia verejného osvetlenia zameraná na zníženie energetickej a environmentálnej náročnosti. Projekt riešil výmenu vyše 800 kusov svetelných bodov - svietidiel, reguláciu svetelnej sústavy, monitoring – diaľkový dohľad a výmenu vzdušných káblov. V rámci projektu sa rekonštruovalo osvetlenie na sídlisku 1, 2, 2A, časť Poľana a výpadovka od hlavného kruhového objazdu v smere na Strážske. Úspora elektrickej energie sa mala dosiahnuť na základe regulácie jednotlivých skupín svietidiel a znížením výkonu jednotlivých svietidiel. Či je to naozaj tak, sa na rokovaní mestského zastupiteľstva pýtal poslanec Michal Babin. „V minulosti bolo kopu peňazí dané na tie výmeny svetiel, žiariviek. Prečo sa to doteraz neodzrkadlilo?“ pýtal sa poslanec Michal Babin.

Riaditeľ TS: Ten efekt je zanedbateľný

Podľa riaditeľa Technických služieb mesta Humenné Milana Kuruca rekonštrukcia nepriniesla výraznú úsporu.„Prebehla síce rekonštrukcia lámp verejného osvetlenia, vymenili sa žiarivkové lampy za lampy LED-kové, ktoré majú vynikajúcu úsporu, ale nevymenili sa rozvodné skrine a ani podzemné vedenie. To bola svojím spôsobom rekonštrukcia, ktorá priniesla možno len 10 percent z očakávaného výsledku. Hlavné úspory, ktoré by sa mohli prejaviť, sú práve na tých rozvádzačoch, na tých 84 odberných miestach. To znamená 84 kusov rozvádzačov, tam by bolo treba rovnako urobiť rekonštrukciu. Ten efekt je zanedbateľný,“ skonštatoval Kuruc. V meste Humenné je asi 2 800 svetelných bodov verejného osvetlenia a 84 odberných miest, teda rozvodných skríň. „V meste prebehli 3 etapy rekonštrukcie, ale tie nepriniesli proklamovaný efekt,“ uviedli technické služby v dôvodovej správe. V snahe znížiť náklady na elektrickú energiu TS v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou, a. s., prispôsobujú výšku ističov skutočným potrebám na jednotlivých odberných miestach, čo síce nemá vplyv na spotrebovanú elektrickú energiu, ale podstatný vplyv na financie. Náklady na distribúciu tvoria až 60 nákladov a silová elektrina iba okolo 40 percent celkovej ceny elektrickej energie. VDS, a. s., realizuje v Humennom svoje investičné akcie – rušia nadzemné vedenie a dávajú podzemné. Na mnohých stĺpoch, ktoré sa rušia, sú však káble aj pre verejné osvetlenie. „Tým dochádza k znefunkčneniu verejného osvetlenia a občania sa sťažujú na neosvetlené ulice. Technické služby musia provizórne riešiť vzniknutú situáciu, provizórne napájať osvetlenie. Na to je však potrebný materiál, čo stojí nemalé finančné prostriedky,“ informovali technické služby v materiáli predloženom na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Na osvetlenie pôjde tento rok 235-tisíc eur

Mesto dá v tomto roku na verejné osvetlenie zo svojho rozpočtu vyše 235-tisíc eur. Najväčšou položkou je spotreba elektrickej energie, ktorá je plánovaná vo výške 160-tisíc eur na verejnom osvetlení a ďalšia na jednotlivých strediskách. Technické služby elektrickú energiu obstarávajú na elektronickom trhovisku. Ďalšou významnou položkou je spotreba materiálu. Na nákup káblov, ističov, žiariviek a iného elektrikárskeho materiálu je rozpočtovaných 15-tisíc eur.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné