Primátor zažil po príchode do úradu nemilé prekvapenie

Nepripravený rozpočet na rok 2019, chýbajúce zmluvy, problémy s financovaním športových klubov, nezabezpečená mestská hromadná doprava pre Humenčanov a ďalšie problémy, tak to podľa novozvoleného primátora Miloša Merička vyzeralo po jeho príchode do úradu. Bývalá primátorka Jana Vaľová tieto tvrdenia odmieta.

O tom, v akom stave našiel mestský úrad, informoval poslancov a širokú verejnosť primátor Miloš Meričko na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v závere uplynulého roka. Meričko vysvetlil, že po nástupe do úradu inicioval poradu s vedúcimi zamestnancami, aby sa čo najskôr dozvedel, aká je reálna situácia na magistráte. „Bol som nemilo prekvapený, že sa v období na konci roka ešte nezačalo s prípravou rozpočtu. Aj preto som hneď vydal pokyn na prípravu rozpočtu,“ uviedol primátor. Mesto Humenné preto podľa primátora začalo nový rok 2019 v rozpočtovom provizóriu. „Toto neľahké obdobie komplikovala aj situácia v športových kluboch, najmä hokeja,“ poznamenal primátor. To, že rok 2019 začína mesto v rozpočtovom provizóriu, ovplyvní podľa primátora aj financovanie športových klubov. „Znamená, že nemôžeme športovým klubom poskytnúť dotácie, čo je práve v rozbehnutej hokejovej sezóne obrovský problém,“ vysvetlil Meričko. Na Meričkove slová reagovala bývalá primátorka Jana Vaľová vyhlásením na sociálnej sieti. „Je mi ľúto, čo sa v hokeji deje, a určite nikto nerozohráva hru, je to bežný pracovný život. Podľa môjho názoru si mal primátor pozvať staré a nové vedenie hokeja na zastupiteľstvo, aby verejne deklarovali situáciu, aká je v hokeji. Pretože vždy výpoveď len jednej strany neodzrkadľuje skutočný stav,“ uviedla Vaľová. Primátor vysvetlil, že mesto poskytlo mládežníckemu hokejovému klubu v roku 2018 dotáciu vo výške viac ako 400-tisíc eur. „Všetky sú už vyčerpané v polovici sezóny,“ skonštatoval primátor. Dodal, že vstup do I. ligy tesne pred voľbami bola drahá predvolebná kampaň jeho predchodkyne, ktorú, žiaľ, zaplatili obyvatelia mesta. „MHK mohol hrať prvú ligu už v minulej sezóne, ale pod zámienkou, že nemáme v tíme veľa Humenčanov, zostali sme v druhej lige, ktorá je lacnejšia. V septembri už bola predvolebná kampaň, preto sa musela hrať prvá liga, peniaze sa minuli, rozpočet nie je a fanúšikovia tlačia, aby sa prvá liga dohrala. Začarovaný kruh vytvorila extrémne drahá predvolebná kampaň mojej predchodkyne, ktorú zaplatili všetci Humenčania. Na hokejové deti a ich rodičov sa nemyslelo,“ upozornil Meričko. Vedenie mesta plánuje predložiť rozpočet na rok 2019 poslancom na schválenie vo februári.

Nezabezpečená mestská doprava

Ďalším nemilým prekvapením bola podľa primátora aj nezabezpečená mestská hromadná doprava (MHD) pre Humenčanov od začiatku nového roka. „Aj preto som zvolal rokovania so spoločnosťou MK Trans a podarilo sa nám vyrokovať dodatok k platnej zmluve za rovnakých podmienok ako doteraz. Zmena prepravcu nepripadala do úvahy, pretože nebola vypísaná obchodná súťaž,“ povedal primátor. Dodal, že súťaž na dopravcu vypíše mesto v tomto roku. Vaľová uviedla, že ak by podpísala zmluvu s prepravcom, bola by obviňovaná z toho, že ju podpísala tesne pred svojím odchodom z funkcie. „Pán novozvolený primátor Meričko mal 21 dní na to, aby sa sám rozhodol, ako bude v otázke dopravy pokračovať. Ak by som podpísala zmluvu s prepravcom MHD tesne pred svojím odchodom, bola by som obviňovaná, že som takúto zmluvu podpísala a že terajšie vedenie mesta by si to predstavovalo inak. Nové vedenie mesta mohlo túto zmluvu podpísať na 3 mesiace a získať tak čas na vypísanie novej transparentnej súťaže na dopravcu MHD, nemuselo zmluvu podpísať na celý rok,“ reagovala Vaľová.

Primátor: Na sekretariáte chýbajú zmluvy

Meričko dodal, že po príchode do úradu zistil, že chýbajú niektoré zmluvy. „Pri kontrole evidencie zmlúv na sekretariáte primátora boli zistené, že chýbajú niektoré zmluvy o investičných akciách mesta, zmluvy týkajúce sa nájmu nebytových priestorov, úverová zmluva so Slovenskou sporiteľňou, zmluva o bežnom účte, zmluva o elektronickom bankovníctve, zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku, kúpne zmluvy, zmluvy o výpožičke priestoru na obchodnú činnosť,“ vymenoval primátor. Podľa Vaľovej sú primátorove zistenia dezinformácie. „Čo sa týka zmlúv, každá zmluva prichádza na mestský úrad v 3 až 4 origináloch, zmluvy sú uložené na príslušných oddeleniach, disponuje nimi napr.: primátor, právnik, kontrolórka a prednosta. Všetky zmluvy sú zverejnené, pretože dňom zverejnenia nadobúdajú účinnosť. Pán primátor je dlhoročný skúsený úradník, tak nerozumiem, prečo púšťa takéto dezinformácie pre občanov,“ uviedla. Meričko si však za svojimi zisteniami stojí. „Veľkým problémom je, že bol neporiadok v evidencii zmlúv, dokonca zisťujeme, že zmluvy chýbajú a ani netuším, kde sú. Keď to zosumarizujem, obrátim sa na orgány činné v trestnom konaní,“ tvrdí Meričko.

Po prehratých voľbách podpisovala Vaľová nové pracovné zmluvy

„Ako zlomyseľnosť považujem od svojej predchodkyne fakt, že po voľbách začala podpisovať pracovné zmluvy s novými zamestnancami tak, akoby začínala a nie končila. Podpísaná zmluva na rok 2019 bez rozpočtového krytia je ďalším divom, nad ktorým som dvihol obočie,“ poznamenal primátor. Vaľová uviedla, že zamestnancov prijala, aby zabezpečila chod úradu. „Mestský úrad má dvoch vodičov, ak obaja vodiči dali v priebehu posledných týždňov výpovede, bolo potrebné zabezpečiť, aby po mojom odchode na úrade ostal aspoň jeden vodič,“ reagovala Vaľová. Meričko vysvetlil, že tesne pred jeho príchodom boli na úrad prijatí 4 zamestnanci a na dobu neurčitú bol upravený pracovný pomer až 8 zamestnancom. Primátor Miloš Meričko priblížil, že na mestskom úrade k 18. decembru 2018 bolo zamestnaných 133 zamestnancov. Z toho 89 sú  priamo zamestnanci mestského úradu, ďalší sú terénni sociálni pracovníci a zamestnanci mestskej polície. Meričko spresnil, že k 30. novembru 2018 ukončil svoj pracovaný pomer jeden zamestnanec a k 10. decembru ďalší 6 zamestnanci.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné