Pred voľbami sa strihali pásky, ale až teraz sa platí, tvrdia poslanci

Primátor Miloš Meričko potvrdil, že predchádzajúce vedenie mesta tesne pred voľbami naštartovalo viacero investičných akcií, ktoré prirovnal k megalomanskej kampani. Reálne ale podľa primátora tieto aktivity spláca až súčasné vedenie mesta.

Na rokovaní mestského zastupiteľstva v Humennom, ktoré sa uskutočnilo v polovici júna, sa poslanci zaoberali Záverečným účtom mesta za rok 2018, ktorý bol zároveň volebným rokom. Viacerí poslanci sú presvedčení, že mnohé stavebné aktivity, ktoré sa naplánovali a naštartovali tesne pred voľbami v závere uplynulého roka, boli súčasťou megalomanskej kampane predchádzajúceho vedenia mesta. Poslanci naznačili aj to, že peniaze sa pri všetkých aktivitách nemuseli minúť efektívne. Podľa poslanca Jozefa Babjáka je ale dôležité, že došlo k zmene vo vedení mesta aj v zastupiteľstve, pretože počas predchádzajúceho vedenia mesta podľa Babjáka poslanci často nemali informácie a prehľad o tom, čo sa bude robiť.

Ruščanský: Prestrihli pásku, a my to musíme platiť

Primátor Miloš Meričko potvrdil, že predchádzajúce vedenie mesta tesne pred voľbami naštartovalo viacero investičných akcií, ktoré prirovnal k megalomanskej kampani. Reálne ale podľa primátora tieto aktivity spláca súčasné vedenie mesta. „A faktúry, hovorím, sme museli ešte doplácať, splácať my za tú predvolebnú kampaň. Ale beriem, áno, niečo sa urobilo a chvála Bohu, že sa urobilo. Budem rád, keď sa to bude dať urobiť aj teraz,“ povedal Meričko. Poslanec Martin Ruščanský upozornil, že chodníky, komunitné centrum, ihrisko s umelou trávou bude musieť splácať súčasné vedenie mesta. „Všetko sa začalo, rozkopalo, a my to musíme platiť, tú väčšinu investičných akcií,“ povedal Ruščanský. Upozornil aj na futbalový štadión, na ktorom sa mala realizovať výstavba ihriska s umelým trávnikom. „Áno, niečo sa začalo, rozkopalo, 10 percent sa zainvestovalo a 90 percent musíme doplácať my,“ zdôraznil Ruščanský. „Vo veľa prípadoch sa nezačalo, prípad umelej trávy bol tak naprojektovaný, že sme museli odznova, lebo bol bez osvetlenia, aj chodníky a dom seniorov, asi bola prestrihnutá páska, a robíme ho až my,“ potvrdil Meričko.

Poslanec: Ani sme nevedeli, čo sa bude robiť

Poslanec Jozef Babják uviedol, že počas predchádzajúceho vedenia mesta poslanci často nemali informácie a prehľad o tom, čo sa bude robiť. „My, čo sme tu boli aj v predchádzajúcom období, sme ani nevedeli, čo sa bude robiť. Pretože o tom rozhodoval možno jeden človek a ten povedal teraz toto, teraz toto o zmysluplnosti niektorých investícií a ich rozsahu. Asi keby bola diskusia v zastupiteľstve, tak by nedopadli tak ako parčík na Osloboditeľov. To je podstatné. Ten systém, ktorý tu dnes funguje, kde každý má právo rozprávať a pripomienkovať a hovoriť do toho, neexistoval,“ vysvetlil Babják. Zároveň naznačil, že pri niektorých stavebných aktivitách nemuseli byť peniaze použité efektívne. „Dobre, že to tu zostane, len či to bolo za také peniaze, či to bolo také potrebné. O tom bolo treba diskutovať v predchádzajúcom volebnom období,“ poznamenal Babják.

Poslanec Tomáš Šudík pripomenul, že na tento stavebný boom v predchádzajúcom volebnom období boli použité úvery v hodnote viac ako 3,3 milióna eur. „Kde tie peniaze vlastne skončili, na čo tie úvery vlastne boli na minulé volebné obdobie brané? Chcem sa opýtať, či to bola tá super volebná kampaň, kde sa zázračne všetko pred voľbami prerábalo, z čoho to bolo financované? Z tohto úveru, ktorý teraz my musíme splácať?“ pýtal sa poslanec Tomáš Šudík. Poslanec Ondrej Mudry je presvedčený, že peniaze sa investovali efektívne. „Preinvestovalo sa za minulý rok viac ako 4 milióny eur, hodnota majetku stúpla o 4 milióny eur, čiže nikto tie peniaze neprejedol, ale sú tu,“ povedal Ondrej Mudry. „Je pravdou, že v predvolebnom období sa horúčkovito pracovalo, ale nie sedem rokov,“ poznamenal Meričko.

Babin: Konečne máme možnosť sa vyjadrovať

Negatívne skúsenosti z predchádzajúceho volebného obdobia má aj poslanec Michal Babin, ktorý v predchádzajúcom období pôsobil aj v komisii výstavby. „Čo sa týka tých investičných akcií, nič z komisie výstavby nevychádzalo, ako povedal tu poslanec Babják, všetko sa rozhodovalo tu na vedení mesta, nie ako teraz, keď máme možnosť sa všetci vyjadrovať, čo sa týka týchto vecí,“ povedal Babin. Poslanec tiež spochybňuje financovanie niektorých investícií. „Druhá vec je, za koľko peňazí? Nie som odborník, ale si myslím, ale tak to by mal niekto iný zhodnotiť, či za tie peniaze, ktoré boli zaplatené, či je aj tá hodnota toho majetku,“ dodal Babin. Poslanec ďalej uviedol, že v prípade parčíku bola táto akcia predražená. Myslí si to aj poslanec Ruščanský. „Parčík je celkom fajn, ale koľko peňazí nás to stálo. To isté štadión. Je celkom pekný, ale niektoré veci mi tam nedávajú zmysel, 3 milióny to stálo. Aj schody na Mája sú celkom pekné, ale koľko to stálo. Veľa vecí je pekných, len pozrime sa aj na to, koľko to stojí,“ dodal Ruščanský. Primátor Meričko uviedol, že plán nových investičných akcií schválilo zastupiteľstvo začiatkom roka. „Dosť veľa ľudí sa ma pýta, kedy budeme robiť ďalšie úseky. Treba pripomenúť, že z tohto balíka pôjde 600-tisíc eur tak, ako bol plán investičných akcií, na cesty a chodníky bude určené,“ uzavrel primátor.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné