Prešovský kraj chce do roku 2021 odstrániť väčšinu havarijných úsekov ciest

Na zozname ciest v zlom stavebno-technickom stave je napríklad aj cesta III/3862 v Radvani nad Laborcom v okrese Humenné, kde je v havarijnom stave 8 km ciest.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce do roku 2021 odstrániť väčšinu havarijných úsekov ciest. Vláda mu počas nasledujúcich troch rokov poskytne na tento účel bezúročnú finančnú výpomoc. Samospráva ju bude splácať desiatimi pravidelnými splátkami v rokoch 2021 až 2030. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu PSK. Kraj bude rekonštruovať cesty II. a III. triedy. V správe má spolu 2436 kilometrov (km) cestných komunikácií. „Tieto peniaze by mali byť prednostne použité na odstránenie havarijných úsekov ciest, ktorých dnes máme v Prešovskom kraji celkovo 111 km. Z financií budeme rekonštruovať aj niektoré úseky z 590 km ciest v nevyhovujúcom stave. Kraj takto získava možnosť výhodne čerpať financie, ktoré nám už odobrila vláda. Ide však o úver, ktorého prijatie musí schváliť aj Zastupiteľstvo PSK,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský. Štát sa takto snaží vytvoriť výhodné podmienky na rekonštrukciu cestnej infraštruktúry v kraji. Výsledkom poskytnutia tejto návratnej finančnej výpomoci bude okrem iného aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. „Pre kraj je oblasť dopravnej infraštruktúry kľúčová téma,“ dodal Majerský. Prideleniu pôžičky predchádzali rokovania s ministerstvom financií i stretnutie so samotným ministrom. „Župa predpokladá, že sa bod o prijatí úveru zaradí už do programu decembrovej schôdze krajského parlamentu,“ vysvetlila Heilová. Podľa jej ďalších slov Správa a údržba ciest (SÚC) PSK zrekonštruovala v tomto roku 64 km ciest, do konca roka to bude celkovo viac ako 93 km. „V rámci programu INTERREG V-A bolo do konca mája 2018 zrekonštruovaných a zmodernizovaných viac ako 29 km ciest II. a III. triedy v celkovej hodnote 7,3 milióna eur,“ pripomenula. Podľa jej ďalších slov napriek kombinácii využitia týchto zdrojov PSK a zdrojov z operačných programov EÚ, nie sú v súčasnosti tieto finančné prostriedky postačujúce na zabezpečenie cyklickej obnovy pozemných komunikácií. Finančná výpomoc od štátu by mohla situáciu zlepšiť. „Na zozname ciest v zlom stavebno-technickom stave je napríklad cesta II/537 od Štrbského Plesa po Poprad, kde je v nevyhovujúcom stave až 17,8 km, ale aj cesta III/3862 v Radvani nad Laborcom, kde je v havarijnom stave 8 km ciest (oblasť Humenné),“ uzavrela Heilová.

 

Autor: 

  • TASR
  • Prešov

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné