Prečo prekážala Nexisu ochrana Priemyselného parku Chemes a v čí prospech rozhodujú štátne orgány?

Priemyselný park Chemes, v ktorom podnikajú desiatky firiem a pracuje tu takmer 2-tisíc ľudí, prišiel po viac ako 25 rokoch o vlastnú ochranu. Strážna služba, ktorá dohliadala na bezpečnosť a poriadok v areáli priemyselného parku, musela po výhradách Nexisu a rozhodnutiach polície a štátnych orgánov skončiť. Vedenie spoločnosti Chemes vidí v odobratí licencie pre ich strážnu službu obyčajné šikanovanie podnikateľov zo strany štátu. Navyše neustále útoky smerované na Chemes ohrozujú podľa spoločnosti stabilitu a prácu v priemyselnom parku, ktorý je najväčším v Prešovskom kraji.

Bezpečnosť, poriadok, profesionálny prístup a ochrana zamestnancov a areálu boli už viac ako 25 rokov prioritou a hlavným poslaním strážnej služby, ktorá ešte donedávna pôsobila v Priemyselnom parku Chemes v Humennom. S jej výkonom bolo viac ako štvrťstoročie spokojné nielen vedenie spoločnosti Chemes, a. s., Humenné, ale aj zamestnanci a firmy, ktoré pôsobia v priemyselnom parku. Voči výkonu služby a ochrane parku neboli za 25 rokov žiadne zásadné výhrady. A to nielen zo strany firiem, ale ani zo strany polície a ďalších štátnych orgánov. Na počudovanie, zásadný obrat vo vnímaní ochrany priemyselného parku nastal zo strany Nexisu Fibers, a. s., potom, ako došlo v tejto firme k reštrukturalizácii. Spomínanej spoločnosti sa zrazu prestali pozdávať kontroly a dodržiavanie predpisov, ktoré požadovala ochrana priemyselného parku. Je zaujímavé, že Nexis podniká v areáli Chemes už viac rokov a predtým z jeho strany žiadne zásadné výhrady voči výkonu strážnej služby nikdy neboli.

V čí prospech rozhodujú štátne orgány?

Prácu strážnej služby si pochvaľovali nielen firmy, ale aj hasičský zbor, ktorý sídli priamo v priemyselnom parku. Práve strážna služba viackrát asistovala hasičským záchranárom pri ich zásahoch v parku. Naposledy zasahovali hasiči práve v spomínanom Nexise, kde vznikol požiar z nedbalosti. Počas reštrukturalizácie Nexisu sa zmenila majiteľská štruktúra firmy a zrazu začalo dochádzať k spochybňovaniu činnosti strážnej služby. Firma prestala dodržiavať zaužívaný štatút priemyselného parku a na vstupnej bráne došlo k niekoľkým vyvolaným konfliktom, ktorých výsledkom bolo policajné vyšetrovanie voči strážnej službe Chemesu. Doteraz spoľahlivá služba bola zrazu vystavená kolotoču kontrol a previerok, ktorých výsledkom bolo na základe rozhodnutia Krajského riaditeľstva policajného zboru (KRPZ) v Prešove odňatie licencie na výkon strážnej služby.

Celý kolotoč naťahovačiek so štátnou mašinériou odštartoval pred viac ako rokom, presnejšie vo februári 2018, keď KRPZ v Prešove rozhodlo o odňatí licencie strážnej službe. Chemes sa voči tomuto absurdnému rozhodnutiu krajskej polície v apríli toho istého roku pochopiteľne odvolal. Koncom septembra 2018 Ministerstvo vnútra SR odvolanie Chemesu uznalo a rozhodnutie krajskej polície zrušilo. Spoločnosť Chemes, ktorej prioritou je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie pre firmy v priemyselnom parku a udržanie zamestnanosti, a nie boj s políciou a úradmi, ani po tomto rozhodnutí nemala pokoj. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove vo februári 2019 opäť rozhodlo o odňatí licencie. Firma Chemes sa v marci tohto roku, ako inak, opäť proti tomuto rozhodnutiu odvolala. Ministerstvo vnútra námietky a odvolanie Chemesu akceptovalo a v máji 2019 rozhodlo o zrušení rozhodnutia krajskej polície. Ak si myslíte, že po tomto druhom rozhodnutí už konečne nastal pokoj, tak sa mýlite. „Neúnavní“ krajskí policajti, ktorí celý tento absurdný hon na strážnu službu s 25-ročnou históriou spustili na podnet Nexisu, v júli opäť rozhodli o odňatí licencie. Pred pár dňami sa preto spoločnosť Chemes voči už tretiemu rozhodnutiu policajtov odvolala opäť. Momentálne sa preto čaká na ďalšie rozhodnutie Ministerstva vnútra SR. My len dúfame, že po tomto rozhodnutí sa už budeme môcť naplno venovať práci v priemyselnom parku a nie „boju“ s políciou, ktorého cieľom je pravdepodobne vyčerpávať firmu, vďaka ktorej má prácu v regióne 1800 ľudí.  

Zdá sa, že ak má niekto dobré politické krytie, nepomôže ani dovolanie na najvyšších orgánoch. Ak polícia - štátny aparát rozhoduje tak úspešne v prospech súkromnej firmy, vynára sa preto otázka, či sa to nemôže diať pod vplyvom politických oligarchických skupín jednej z vládnych strán, ktorá si aj takýmto spôsobom začala diktovať svoje podmienky v rámci priemyselného parku. Ako si možno ináč vysvetliť kroky polície a ďalších štátnych orgánov, ktorým 25 rokov výkon strážnej služby v priemyselnom parku nikdy neprekážal, a zrazu na podnet Nexisu prišla strážna služba rozhodnutiami štátnej mašinérie o licenciu. Práve tá služba, ktorá už viac ako štvrťstoročie stála vždy na strane zákona a dohliadala na poriadok a bezpečnosť v priemyselnom parku. Preto je namieste otázka: v čí prospech rozhodujú štátne orgány? V súvislosti s kauzami, ktoré sa v posledných mesiacoch prevaľujú na Slovensku, v ktorých policajní funkcionárovi a štátni úradníci sú podozriví z toho, že „na lusknutie prsta“ mali slúžiť osobám, ktoré figurovali na mafiánskych zoznamoch, sa spoločnosť Chemes už ani nečuduje, že štátna mašinéria na podnet súkromnej firmy s pravdepodobne dobrými kontaktmi na tých správnych ľudí zruší licenciu strážnej službe s 25-ročnou históriou. V krajine, kde policajti namiesto mafiánov a zlodejov lustrujú vo svojich databázach novinárov, je, žiaľ, aj toto možné. Na Slovensku, kde sa sledovali novinári a podľa medializovaných informácií aj plánovali vraždy poctivých a pre niekoho nepohodlných prokurátorov, zdá sa, nie je problém zrušiť pre niekoho nepohodlnú strážnu službu s 25-ročnou históriou. Chemes cez sled posledných udalostí vníma, že je tu snaha aj cez štátne inštitúcie ho vystaviť určitej forme rôzneho nátlaku. Podľa posledných medializovaných informácií je evidentné, že niektoré skupiny a ľudia majú svoje „opičky“ s možným dosahom aj na štátne a súdne rozhodnutia.  

Útoky na Chemes ohrozujú stabilitu a prácu v priemyselnom parku

Priemyselný park Chemes funguje v Humennom od roku 1993. V súčasnosti je najväčším v Prešovskom kraji. V parku Chemes pracuje približne 1800 zamestnancov. Pôsobia tu aj firmy zo zahraničia. Výhodné podmienky v parku a kvalitný ľudský potenciál v Humennom ich motivovali k tomu, že sa rozhodli rozširovať výrobu práve tu. Za 26 rokov jeho existencie neboli žiadne významné súdne spory ani výrazné problémy medzi prevádzkovateľom priemyselného parku a nájomcami. Problémy nastali až v roku 2017 po reštrukturalizácii Nexisu, keď došlo k zmenám v majiteľskej štruktúre tejto firmy. Spoločnosti Chemes, a. s., platí táto firma za energie, ako uzná za vhodné, naďalej kopí dlhy a posledné skutočnosti nasvedčujú tomu, že dokonca môže poškodiť ekonomické záujmy Chemesu, a tým vlastne ohroziť aj zamestnanosť 1800 ľudí v regióne. Spoločnosť Chemes, a. s., pritom vytvorila Nexisu v priemyselnom parku vhodné podmienky na podnikanie. Pred časom v dobrej viere, aby Nexis nerušene fungoval a podnikal v priemyselnom parku, mu spoločnosť Chemes predala budovy za symbolickú sumu. Teraz je firma Nexis podľa ich vlastného vyjadrenia v recesii a podľa blízkych zdrojov z finančných inštitúcií a zamestnancov sa tu peniaze akosi strácajú cestou. Niektorí zainteresovaní ľudia už nadobúdajú pocit, že aj v tomto prípade skrytí politickí oligarchovia spoza závesu riadia svoje biele kone. Žiaľ, o udržanie pracovných miest, zamestnanosti a vhodného podnikateľského prostredia im v tomto prípade zjavne nejde.

 

Autor: 

  • Vedenie spoločnosti Chemes
  • a. s.
  • Humenné
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné