Príbeh umenia vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Stretnutie s agroartom a jeho tvorcom Petrom Králikom.

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu objektového vyučovania v múzeu pripravilo v múzejných priestoroch galerijného oddelenia vzdelávacie podujatie zamerané na výtvarné umenie. Témou vzdelávacieho programu pre žiakov bolo stretnutie s umeleckým dielom v štýle agroartu a jeho tvorcom Mgr. Art. Petrom Králikom. Podujatie pod názvom Peter Králik - Agroart záhrady sa uskutočnilo 21. januára v galerijných priestoroch a špecializovanej učebni Vihorlatského múzea v Humennom. Základom doplnkovej výuky v múzeu je poskytnúť bezprostredný kontakt detí s výtvarným umením.  Prostredníctvom radu animácií usilujeme o vytvorenie zážitku a kontaktu s originálnym výtvarným dielom i jeho autorom, ktoré pomôžu deťom k pochopeniu umenia i rozvíjaniu vlastného výtvarného prejavu. V nepodslednom rade je naším cieľom predstaviť školám a rodičom múzeum ako miesto vzdelávania, poučenia a centra, kde je možné spoločne prežívať výtvarné umenie. Harmonogram podujatia ponúkol komentovanú prehliadku rovnomennej výstavy spojenú s diskusiou a tvorivým workshopom. V rámci prehliadky výstavy a diskusie s autorom diel sme ponúkli žiakom priestor k nadobúdaniu skúseností s výtvarným umením ako jedným z univerzálnych dorozumievacích prostriedkov. Žiaci mali možnosť porozumieť zaujímavým formám umeleckého vyjadrovania agroartu, ktorý v sebe spája umenie a agrikultúru. Tvorivé dielne s autorom boli zacielené na tvorbu vlastného umeleckého prejavu, pri ktorom si deti vyskúšajú netradičné formy a proces vzniku vzniku agroartových diel. Lektor podujatia Mgr. Art. Peter Králik je absolventom Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach (odbor kameňosochárstvo)  a Fakulty umení Technickej univerzity Košice (Ateliér slobodnej kreativity 3D, Katedra výtvarných umení a intermédií). V súčasnosti pôsobí ako galerista, výtvarník a  pedagóg. Umelecky sa prezentuje najmä prostredníctvom agroartu, ktorý vychádza z výtvarného štýlu landart. Autor absolvoval vyše desať samostatných výstav, zúčastnil sa na takmer tridsiatich spoločných výstavných projektoch a vyše dvadsiatich výtvarných workshopoch na Slovensku a v zahraničí. Je zakladateľom kultúrneho centra Subterén v Michalovciach a  spoluzakladateľom skupiny Strana železných, ktorá je autorovou výrazovou platformou reflektujúcou umelecký pohľad na zásahy do prírodnej krajiny, v rámci takzvaných agroprocesov. Pôsobí ako riaditeľ Základnej umeleckej školy v Strážskom, kde vyučuje vo výtvarnom odbore. 

 

Autor: 

  • Jana Fedičová
  • Humenné
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné