Poslanci premárnili šancu získať 6 miliónov na rekonštrukciu mestských potrubí

Humenskí poslanci na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva neschválili zámer mesta na prenájom energetických zariadení mesta Humenné, ktorý počítal aj s možnosťou získať 6 miliónov eur z eurofondov na rekonštrukciu a modernizáciu mestských tepelných rozvodov. Tento bod stiahli z rokovania.

Značná časť mestských tepelných rozvodov je v katastrofálnom stave. Za tento stav môže podľa súčasného primátora Miloša Merička aj fakt, že počas bývalého vedenia mesta samospráva do rekonštrukcie a modernizácie mestských potrubí neinvestovala. Tento nelichotivý stav potvrdili aj odborníci zo Slovenskej technickej univerzity (STU), ktorí spracovali aktualizáciu Koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky. Odborníci z oblasti energetiky odhadujú, že do mestských potrubí je potrebné investovať viac ako 13 miliónov eur. Humenská energetická spoločnosť (HES), s. r. o., ktorej spoluvlastníkom je aj mesto Humenné, plánovala získať z eurofondov 6 miliónov eur. Mestskí poslanci však tento zámer stopli už na začiatku. Na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva tento bod stiahli z rokovania. Mesto tak aktuálnu výzvu, ktorá umožňuje získať financie z eurofondov, už nestihne. Modernizáciu a rekonštrukciu starých potrubí tak pravdepodobne bude musieť samospráva financovať v budúcnosti z mestskej kasy. Primátor naznačil, že mesto na to nemá dostatok peňazí.

Zámer podporili viacerí Humenčania v ankete

Zámer mesta prenajať tepelné rozvody za účelom získania investície z eurofondov podporili aj viacerí Humenčania, ktorých mesto oslovilo prostredníctvom ankety na webovej stránke mesta. Do ankety, ktorá bola zverejnená na webe mesta 4 dni, sa zapojilo 1 364 občanov, za tento zámer bolo vyše 80 % a proti takmer 20 %. Anketa mala ako hlavný cieľ zmonitorovať, aký je zo strany Humenčanov/náv­števníkov webu mesta záujem o problematiku ďalšieho smerovania samosprávy v oblasti budúcnosti mestských rozvodov tepla a s tým spojeného verejného zásobovania teplom.

Namiesto odborníkov populizmus a emócie

Téma prenájmu tepelného hospodárstva je v meste Humenné už niekoľko rokov spolitizovaná. Primátor potvrdil, že niektorí prenájom pre spoločnosť HES, s. r. o., kritizujú, ale zároveň neponúkajú a nemajú iné riešenie. „Mali by sme v prvom rade prestať používať emócie a populizmus a zobrať rozum do hrsti, lebo 8 rokov sa tu nerobilo nič. Prešiel som rôzne alternatívy, je to najlepšie riešenie, ktoré môže pre našich obyvateľov, Humenčanov, ľudí, ktorí platia vysoké ceny tepla, byť tým najlepším riešením,“ povedal primátor na margo navrhovaného zámeru. „Je to na poslaneckom zbore, aby sa rozhodol, či chce rozvoj alebo chce prešľapovať na mieste a strčiť hlavu do piesku, čakať, či sa stane zázrak,“ povedal pred hlasovaním primátor.

Ak sa nebude investovať, cena tepla neklesne, upozornil primátor

 „Jednoducho, ak sa nevymenia alebo neurobia investičné akcie alebo realizácia nejakej modernizácie na strane zdroja a neurobí sa aj na strane potrubí alebo rozvodov, ktoré sú mestským majetkom, nedostaneme sa nikdy k tomu, aby sa znížila cena tepla, čo všetci chceme,“ povedal Meričko. „Chcem vás všetkých poprosiť, tie eurofondy sú dôležité, pretože mesto nemá toľko peňazí, aby mohlo samo investovať do vlastných potrubí v takom rozsahu. V konečnom dôsledku, ako som uviedol, peniaze z eurofondov sa nekalkulujú do ceny tepla, avšak každá iná investícia, ktorá bude, či už z mesta, alebo HES-ky, alebo neviem skadiaľ, bude zakalkulovaná do ceny tepla,“ upozornil primátor.

Pipák: Kritici riešenia nemajú

Poslanec Peter Pipák v rozprave reagoval aj na vyjadrenia niektorých aktivistov, ktorí hlavne na sociálnej sieti kritizujú zámer prenajať tepelné mestské rozvody. Pipák uviedol, že osobne nemá problém podporiť akýkoľvek prospešný návrh. „Oni ani tie riešenia nemajú. Ja sa pýtam, akým spôsobnom si predstavujú zásobovanie teplom po skončení zmluvy títo ľudia? Lebo ak ich návrh bude dobrý, ja si myslím, že nikto z nás nemá problém zahlasovať,“ povedal poslanec Pipák. Žiaľ, podľa neho ale so žiadnym rozumným a konkrétnym návrhom aktivisti neprichádzajú. Poslanec Tomáš Šudík uviedol, že niektorí Humenčania sú dokonca zavádzaní pri petícii, ktorá je proti zámeru prenajať mestský majetok - tepelné rozvody v meste Humenné spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Obyvatelia sa mali poslancovi sťažovať, že pri podpisovaní petície je im deklarované, že bude lacnejšie teplo, čo je podľa Šudíka zavádzanie. „Prišli s petíciou a tu mi podpíšte, bude lacnejšie teplo, ani nevedeli čo, len bude lacnejšie teplo. Tak sa majú robiť petície?“ pýtal sa poslanec Šudík.

Poslanci zámer stiahli z rokovania

Zámer prenajať energetické zariadenia vo vlastníctve mesta Humenné uvedené z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu určitú, a to 10 rokov s opciou na ďalších 5 rokov, poslanci napokon stiahli z rokovania. Dôvodom malo byť, že HES-ka im nemohla garantovať po uplynutí doby realizácie projektu modernizácie rozvodov distribučného systému, že zníži cenu tepla minimálne o 5 % a zároveň počas doby trvania zmluvy o nájme a realizácii a viazanosti projektu modernizácie rozvodov distribučného systému Humenská energetická spoločnosť, s. r. o., nezvýši cenu tepla. Podpredseda predstavenstva spoločnosti Chemes, a. s., Humenné a člen dozornej rady HES, s. r. o., František Chvostaľ uviedol, že môžu garantovať len zľavu vo výške 5 percent z východiskovej ceny tepla. Východiskovou cenou tepla na účely tejto zmluvy je maximálna cena schválená ÚRSO na rok 2019. Zároveň sa zaväzujú poskytnúť zľavu 5 percent naviazanú na ceny hlavných komodít. Jeho slová potvrdil aj poslanec Peter Pipák. „Ak my, čo bývame v domoch, alebo kdekoľvek tak nám takisto nikto negarantuje cenu komodity. Tento mechanizmus je vytvorený tak, aby aj oni nám vedeli poskytnúť zľavu, aby aj oni boli chránení,“ objasnil poslanec Pipák. Primátor uviedol, že napriek tomu, že zámer bol stiahnutý z rokovania zastupiteľstva o prenájme a ďalších riešeniach týkajúcich sa mestských rozvodov, budú naďalej rokovať.

Chemes: Škoda, že namiesto odborníkov zaznieva populizmus

Vedenie spoločnosti Chemes, a. s., Humenné, ktorá je väčšinovým vlastníkom HES, s. r. o., uviedlo, že je sklamané, že namiesto odbornej a vecnej diskusie, argumentov, faktov, analýz, stanovísk odborníkov a hľadaní riešení, ktoré by ocenili obyvatelia mesta Humenné, prevládajú emócie, populizmus a politikárčenie. Chemes informoval, že verejnosti sa podsúva mylný názor, že  má eminentný záujem získať mestské rozvody. Podľa vedenia firmy sa niekto snaží vytvoriť falošný dojem, že je to pre spoločnosť dokonca nevyhnutnosť. „My nepotrebujeme mestské rozvody prioritne spravovať, pre nás sú príťažou. My sme ich aj oficiálne ponúkli mestu, bývalému vedeniu, nech si ich zoberie. Akurát nás mrzí, že mesto premárnilo už po druhýkrát šancu získať 6 miliónov eur z eurofondov, ktoré mali smerovať do rekonštrukcie a modernizácie mestských potrubí,“ uviedla firma vo svojom stanovisku. Bez HES–ky a bez novej nájomnej zmluvy medzi mestom a HES–kou (podľa platných pravidiel aktuálnej schémy)sa mesto nevie uchádzať (podať žiadosť) o nenávratný príspevok z eurofondov. Nájomnú zmluvu mesto bude potrebovať aj v prípade, že by vlastnilo HES–ku na 100 %. Chemes už mal v minulosti problém investovať aj do modernizácie svojich kotlov kvôli mestu. „Dnes mohli mať občania od 2016 nižšiu cenu tepla o 15 %. Mesto neodsúhlasilo naše investície do zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov pri výrobe energie. Bohužiaľ, taký stav je,“ uviedol na zastupiteľstve podpredseda predstavenstva spoločnosti Chemes, a. s., Humenné František Chvostaľ.

Odborníci odporučili Tepláreň Chemes

Hoci zámer prenajať mestské rozvody neprešiel, poslanci schválili aktualizáciu Koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky, vypracovanú Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá nebola doposiaľ aktualizovaná od roku 2006. Na základe ekonomickej výhodnosti, minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie so zreteľom na cenu tepla pre konečných spotrebiteľov sa odporúča pre ďalší rozvoj zásobovania územia mesta teplom stabilizovať existujúci systém centrálneho zásobovania teplom úpravou inštalovaných výkonových kapacít v Teplárni CHEMES a zároveň pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii primárnych a sekundárnych rozvodov. Profesor František Urban uviedol, že tím STU v Bratislave pripravil koncepciu odborne a nezávisle.

Autor: 

  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné