Poslanci chcú, aby mesto viac sprehľadnilo financovanie športu

Viacerí mestskí poslanci tvrdia, že Humenčania nemajú dostatočný prehľad o tom, kde presne končia ich peniaze, ktoré v podobe dotácií smerujú na podporu športu. Vedenie mesta tieto tvrdenia odmieta. Podľa samosprávy sú dotácie riadne vyúčtované a prechádzajú kontrolou hlavnej kontrolórky a príslušného oddelenia mestského úradu.

Na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Humennom schvaľovali mestskí poslanci navýšenie dotácie pre futbalový a hokejový klub. Poslanci schválili zvýšenie dotácie o 35-tisíc eur pre futbalistov a o 105-tisíc eur pre hokejistov. Poslanec Ivan Hopta pri predloženom návrhu upozornil, že poslanci nemajú všetky potrebné informácie, aby mohli hlasovať za predloženú výšku financií pre športové kluby. „Prevádzka štadiónov niečo stojí, na druhej strane sa nemáme miešať do ničoho. Do ničoho sa nemáme miešať. Vy v podstate celý čas nás ignorujete, prídete tu a zdvihnete ruky. Buďte trošku féroví. Však povedzme si, raz ročne po skončení sezóny budú tu vedenia obidvoch klubov predkladať do mestského zastupiteľstva správy o činnosti, ako im to išlo v súťaži, ako im to vyšlo finančne. Nič. Nemáme sa starať!? Pýtam sa už tretíkrát, kto je v správnej a dozornej rade? No tak a pomaly mi to pripadá ako najväčšie tajomstvo NATO,“ povedal poslanec Hopta. Podľa primátorky Jany Vaľovej je dotovanie klubov zo strany mesta transparentné. „My dávame do futbalu dotácie aj do hokeja, tie sa účtujú. Dotácie sa musia vyúčtovať. Dotácie sa vyúčtujú. Pred dvomi rokmi asi, pani kontrolórka, sme prijali uznesenie, že všetky dotácie nad desaťtisíc pôjdu aj cez kontrolórku mesta, doteraz to nebolo. Potom pôjdu cez kontrolu daného oddelenia, čo je kontrola športu a kultúry, potom pôjdu na komisiu. Ja ešte neviem, že čo,“ povedala primátorka. 

 

Meričko: Chceme viac informácií, kam idú verejné financie

„Nemáme nejaké relevantné ukazovatele ani analýzu na to, kam dávame tieto verejné financie. Sú tu také vágne nejaké upozornenia. Teším sa postupu futbalistov do vyšších súťaží. Budem rád, ak aj v tých vyšších súťažiach budeme úspešní. Mesto sa má primerane starať o mládež. Náš hokejový klub dokonca nesie názov aj Mládežnícky hokejový klub. Informácie koľko peňazí, a bolo to tu už niekoľkokrát spomenuté, ide čisto našim mladým hokejistom, však nemáme. Aj rodičia mi vraveli, že sa k tomu nevedia dopátrať,“ povedal poslanec Miloš Meričko. Podľa neho by bolo dobré, ak by A seniorsky klub a mládežnícky klub boli rozdelené. „Myslím si, že to by pomohlo aj k transparentnosti a sprehľadneniu našich verejných financií,“ poznamenal poslanec. Podľa Merička je veľkou chybou a hendikepom, že kluby nemajú silných sponzorov tak, ako je to v iných mestách. „Ak si berieme za príklad Michalovce, v jednotlivých športoch je vidieť naozaj silných sponzorov, v humenskom športe to tak, žiaľ, nie je. A keď sme pri tých Michalovciach, tak naozaj dosť veľa mladých našich hokejistov chodí hrať do Michaloviec a nevracajú sa, čo je, žiaľ, veľká škoda,“ doplnil Meričko. „Taktiež nemáme hodnotenie nájomnej zmluvy, kde sa klub zaviazal tiež investovať nejaké prostriedky do štadióna. Štadión je síce v prenájme, ale je to stále náš majetok a bolo by dobré, aby sme tú nájomnú zmluvu mali aspoň raz do roka, nejaké vyhodnotenie tej nájomnej zmluvy, čo sa tam deje,“ upozornil Meričko. Poslanec dodal, že webová stránka MHK je neaktualizovaná. „Nie sú tam relevantné informácie. Za akú sumu, kedy si môžeme prenajať ten ľad, kto sú predstavitelia klubu, kde si fanúšikovia môžu kúpiť nejaké suveníry.“

 

Hopta: Zástupcovia klubov by mali prísť na zastupiteľstvo

Poslanec Ivan Hopta navrhol, aby po každom skončenom súťažnom ročníku predložili kluby mestskému zastupiteľstvu správu o svojej činnosti. „Ja si myslím, že tam nič nie je také protiprávne, čo by mohlo ohroziť činnosť hokejového alebo futbalového klubu. Ja chcem, aby raz ročne tieto kluby prišli medzi nás tu na zastupiteľstvo a tu nám povedali o živote klubu, ako stoja, a nielen finančne, ale celkovo v športovej časti,“ povedal Hopta. Prednosta mestského úradu Ondrej Bartko nemá problém s tým, aby kluby predkladali zastupiteľstvu správu o svojej športovej činnosti. Podľa neho to treba ale dobre legislatívne pripraviť. Podľa primátorky to bude už na rozhodnutí nového zastupiteľstva, ktoré vzíde v novembri po komunálnych voľbách. „Však si bude budúce zastupiteľstvo určovať všetky pravidlá pre kluby, pre všetko hospodárenie, tak čo tu tlačíte na nejakú pílu. Buď chcete im dať tie peniaze, aby chlapci hrali, alebo im nechcete dať,“ povedala primátorka a dodala, „ľudia si zvolia v novembri nové zastupiteľstvo a to si určí pravidlá.“ Podľa poslankyne Štefánii Dančíkovej sú všetky informácie o činnosti klubov verejne prístupné. „Je slobodný prístup k informáciám, dozorné rady, nič nie je tajné,“ poznamenala poslankyňa.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné