Policajti chcú využívať odevné kamery

Budú slúžiť predovšetkým na monitorovanie a záznam služobných činností policajtov v kontakte s verejnosťou, ale aj pre ochranu policajtov, keďže bývajú kritizovaní nielen pre formu zákrokov, ale napríklad aj pre nečinnosť.

Po veľmi dôkladnej príprave vyhlásilo ministerstvo vnútra v uplynulých dňoch verejné obstarávanie na dodávku kamerových systémov určených pre monitoring policajných zložiek, ochranu budov a verejných priestorov. Predmetom zákazky v predpokladanej hodnote 99,5 mil. eur, o konečnej cene ktorej sa rozhodne na elektronickom trhovisku, je dodávka kamier, záznamovej techniky, rôzneho typu podporných zariadení, kabeláže vrátane licencií a servisu. Ministerstvo vnútra plánuje uzavrieť rámcovú dohodu s viacerými uchádzačmi, pričom záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 9. januára 2019. Keďže MV SR sa chce uchádzať o prefinancovanie tejto investície zo štrukturálnych fondov, pripravujeme aj štúdiu uskutočniteľnosti implementácie projektu. Súťažné podklady prešli opakovanou ex-ante kontrolou úradu pre verejné obstarávanie s cieľom predísť akejkoľvek diskriminácii uchádzačov a prieťahom v obstarávaní. Kamery musia spĺňať náročné podmienky, nielen na technické prevedenie, ale aj na prenos videí a ich centrálne ukladanie. Záznamové zariadenia budú slúžiť predovšetkým na monitorovanie a záznam služobných činností policajtov v kontakte s verejnosťou – najmä využívania policajných oprávnení počas služobných zákrokov.  Budú však dôležité tiež pre ochranu policajtov, keďže bývajú kritizovaní nielen pre formu zákrokov, ale napríklad aj pre nečinnosť. Navyše skúsenosti polície potvrdzujú, že keď sú si ľudia pri zákrokoch polície vedomí, že aj ich snímajú kamery, správajú sa oveľa kultivovanejšie ako v prípadoch, keď sa zásahy nezaznamenávajú. 

Autor: 

  • mpo
  • Slovensko

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné