Poškodený most v Strážskom zvažujú sprejazdniť aspoň pre osobnú dopravu. Čaká sa na znalecký posudok

Košický samosprávny kraj už má vysúťaženého dodávateľa, ktorý vypracuje znalecký posudok vrátane diagnostiky a statického posúdenia mosta, je ním Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Po nevyhnutných úkonoch, ktoré musel urobiť kraj, začala fakulta 31. októbra odoberať vzorky betónov pre vypracovanie správy k pevnosti betónu. Následne bude realizovať merania potrebné k vyhotoveniu znaleckého posudku. Okrem toho kraj v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach pracuje na odbornom stanovisku, ktoré má určiť zaťažiteľnosť mosta pri súčasnom poškodení. Cieľom tohto stanoviska je posúdenie, či je možné sprejazdniť most pre osobnú dopravu do 3,5 tony. V stredu 29. októbra bol ukončený aj výber zhotoviteľa, ktorý by mal do siedmich dní odstrániť spadnutý nosník. Po tom, čo došlo na tomto moste k obmedzeniam v doprave, Košický samosprávny kraj v spolupráci s autobusovými dopravcami zabezpečil pravidelnú prímestskú dopravu pre obyvateľov dotknutých obcí. Dopravné spojenie premáva z Michaloviec do Strážskeho a späť cez obce Zbudza a Staré s prestupom na zastávke „Strážske, Krivošťany č. d. 382“. Cestujúci prechádzajú peši cez most, odkiaľ nastupujú do druhého pristaveného autobusu, ktorý pokračuje na linke podľa cestovného poriadku. Prestup je zabezpečený pri všetkých spojoch. Košický samosprávny kraj chce v najbližšej dobe realizovať kontroly všetkých mostov, ktoré sú zaradené do kategórie stavebno-technického stavu štyri a vyššie, teda uspokojivý až havarijný. Okrem toho bude vykonaná mimoriadna kontrola všetkých mostov, ktoré majú rovnaké stavebné riešenie. V súčasnosti už sú pri rekonštrukciách väčších objektov inštalované aj meracie zariadenia, napríklad tenzometre, ktoré majú dlhodobo sledovať nosnosť konštrukcií. Kraj chce zároveň priebežne monitorovať stav mostov novými technológiami, napríklad s využitím dronov. Kraj sa snaží viac investovať do opráv a rekonštrukcií mostov ako v minulom období. Konkrétne v tomto roku schválilo Zastupiteľstvo KSK finančné prostriedky na rekonštrukciu 23 mostov a do budúcoročného rozpočtu ráta s rekonštrukciou ďalších 21 mostov. Informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Autor: 

  • ts
  • Strážske

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné