Počas celokrajskej policajnej kontroly zistili 202 priestupkov

Požitie alkoholu bolo zistené u 4 vodičov.

Na základe prijatých opatrení na pozitívne ovplyvnenie bezpečnostnej situácie na cestách Prešovského kraja bola 4. septembra v dopoludňajších hodinách vykonaná celokrajská osobitná kontrola. Zameraná bola na kontrolu dodržiavania ustanovení pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností vodičov voči chodcom a dodržiavanie ustanovení pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi, ako aj na dodržiavanie povinnosti vodičov. „Do samotného výkonu bolo zaradených celkovo 120 policajtov služby dopravnej polície, služby poriadkovej polície a služby železničnej polície. Zistených bolo celkovo 202 priestupkov, z ktorých  bolo 187 vyriešených v blokovom konaní, napomenutím bolo vyriešených 12 priestupkov a oznámené na správne konanie boli 3 priestupky.  Požitie alkoholu bolo zistené u 4 vodičov,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Autor: 

  • mpo
  • Prešov

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné