Nová cyklotrasa medzi astronomickým observatóriom na Kolonickom sedle a Ladomirovom

V rámci grantového programu ŠARIŠ ĽUĎOM 2018/2019 sa  Neinvestičný fond „TELESKOP“ zapojil do výzvy na grant, ktorý sa zameriava hlavne na podporu rozvoja cykloturistiky a cyklotrás Prešovského samosprávneho kraja. Na základe rozhodnutia Správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš zo dňa 21.6.2018 nadácia poskytla grant pre sedem víťazných projektov, medzi víťaznými bol aj projekt podaný Neinvestičným fondom „TELESKOP“ vo výške 2.230,00 EUR.

Hlavným cieľom projektu, ktorého oficiálny názov je „RANDEZVOUS NA MLIEČNEJ CESTE“, je vytvorenie bezpečnej časti  cyklotrasy. Keďže cyklotrasy Zelený bicykel a Po stopách Herkula vedú po pomerne frekventovanej medzinárodnej ceste smerujúcej k hraničnému prechodu Ubľa /SK/ - Malý Berezny /UA/, je z hľadiska pohybu cykloturistov v denných a nočných hodinách dosť nebezpečná. Ďalším cieľom projektu je rozvoj cykloturistiky a cyklotrás, ktoré sa nachádzajú na pohraniční troch krajín Slovensko – Ukrajina - Poľsko s prepojením na Medzinárodnú cyklotrasu Zelený bicykel – Cyklochodník malých planét a Astronomické observatórium a planetárium na Kolonickom sedle. Trasa prechádza príjemným, prírodným prostredím. Súčasťou cyklotrasy je aj vytvorenie odpočinkovej  cyklo-info zóny pre turistov, pozostávajúcej z altánku s lavičkami, stolom, ohniskom, stojanom na bicykle, informačnej tabule a  smerovými tabuľami. Cyklotrasa sa nachádza v blízkosti Astronomického observatória na Kolonickom sedle, ktorého návštevnosť je medzinárodná a celoročná, takže cyklotrasy a odpočinková zóna by mali byť dostatočne využité.  Navrhnutá a zrealizovaná trasa prechádza medzi Astronomickým observatóriom na Kolonickom sedle, ktoré je turisticky významné miesto vzdelávania a astroturistiky v Parku tmavej oblohy Poloniny, a obcou Ladomirov, kde je možnosť občerstvenia, stravovania a ubytovania. Celková dĺžka novej označkovanej trasy je 2480 m a pre cyklistov je sprístupnená od októbra 2019.

Autor: 

  • RNDr. Igor Kudzej
  • CSc.
  • Humenné

Foto: 

NF TELESKOP
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné