Nezodpovední nájomníci v mestských bytoch dlhujú samospráve tisíce eur

Mesto Humenné vedie voči nájomníkom, ktorí bývajú v mestských bytoch, až 143 súdnych sporov. Vo veľkej miere ide o neplatičov z bytoviek s nižším štandardom na Podskalke a zo sociálnych bytov na sídlisku Pod Sokolejom. Najväčší dlžníci dlhujú mestu aj viac ako 4-tisíc eur.

Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva sa poslanci zaoberali informatívnou správou o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Humenné za rok 2018. Viaceré súdne spory, konkrétne až 143, sa týkajú mestských bytov a bytového hospodárstva. „Vo veľkej miere ide o neplatičov z bytoviek s nižším štandardom na Podskalke a zo sociálnych bytov na sídlisku Pod Sokolejom. Väčšinou ide o neplatičov, ktorí sú nezamestnaní a poberajú iba sociálne dávky a dôchodky. Príspevky na bývanie nemôžu poberať, lebo majú nezaplatené dlhy na nájomnom,“ konštatuje mesto vo svojej dôvodovej správe. Samospráva zároveň pripúšťa, že získať financie naspäť vôbec nebude jednoduché. „Aj keď súdy skoro stopercentne rozhodujú tieto spory v prospech mesta Humenné, vykonateľnosť týchto prípadov je veľmi nízka,“ pripúšťa mesto. Exekútori totiž nemôžu robiť výkon rozhodnutia na sociálne dávky. Zrážky z dôchodkov, či už starobných, alebo invalidných, sú zanedbateľné, je to od 5 - 30 eur mesačne a pri niekoľkotisícových pohľadávkach sa ich zaplatenie týmto spôsobom predlžuje na viacero rokov.

Poslanec vidí v predchádzaní nedoplatkov medzery

Viacerí nájomníci dlhujú mestu na nájomnom viac ako 4-tisíc eur. Poslanec Andrej Bača upozornil, že súčasný systém predchádzania nedoplatkov aj ich samotné vymáhanie je neefektívne. „Sčasti tieto tvrdenia boli potvrdené aj počas kontroly pani kontrolórkou v roku 2018, kde boli vyzdvihnuté nejaké nedostatky a boli tam nejaké opatrenia. Tiež tie opatrenia sa mi zdajú trošku v menšom objeme. Je pravda, že časť dlhov sa navýšila, či sa to páči niekomu, alebo nie, ale je to fakt. V dôsledku neoprávneného zasahovania do nájomných zmlúv bývalým vedením mesta. Tak ako som spomínal ešte v minulosti, nájomca mal dlh na nájomnom, a aj napriek tomu mu bola predĺžená nájomná zmluva,“ povedal poslanec Bača a pokračoval, „samozrejme, že takým konaním sa tá výška dlhu na jednotlivých bytoch neúmerne navyšuje a potom vidíme ten výsledok.“ Poslanec Andrej Bača navrhol, aby do najbližšieho mestského zastupiteľstva právny referát spolu s odborom správy mestského majetku vyčíslili a porovnali dlhy na nájomnom v mestských bytoch a v nebytových priestoroch za roky 2016, 2017 a 2018. Zároveň aby vyčíslili, koľko stoja mesto súdne poplatky za jednotlivé prípady. „Potrebovali by sme to nejako skompletizovať a porovnať, či to číslo dlhu na nájomnom má stúpajúcu tendenciu alebo klesajúcu,“ dodal Bača.

Právnik: Väčšina bytov sa prideľuje na dobu určitú

Ďalším problémom a prekážkou vymožiteľnosti týchto prípadov je nedostatok náhradných bytov či ubytovaní, ktoré je mesto povinné podľa rozsudku súdu zabezpečiť neplatičom, ktorí sa musia vysťahovať z nájomného bytu. „Tomu trošku nerozumiem, lebo čo viem, zmluvy sú uzatvárané na dobu určitú, čiže zväčša na jeden rok, maximálne na dva,“ povedal Bača. Spresnil, že ak je nájom podľa občianskeho zákonníka uzavretý na dobu určitú, tak nájomca nemá nárok na bytovú náhradu. Štefan Bukovčík z právneho referátu MsÚ v Humennom vysvetlil, že mesto prideľuje nájomné byty na dobu určitú. Problém s vysťahovaním neplatičov je hlavne preto, že s nimi bývajú často malé deti alebo hendikepovaní spolubývajúci, ktorým podľa súdu musí byť poskytnutá bytová náhrada. „Je pravda, že väčšina bytov je prideľovaná už teraz v rámci toho na dobu určitú. Ale v podstate, keď sú tam maloleté deti, respektíve nejaké osoby, ktoré sú nejakým spôsobom odkázané na nájomcu svojou nepohyblivosťou alebo nejakým zdravotným postihnutím, tak súd môže prikázať aj bytovú náhradu. Druhá vec je, že niekedy bola väčšina tých zmlúv uzatváraná na dobu neurčitú a z tej doby určite boli aj maloleté deti, bola zo strany súdu uložená povinnosť zabezpečiť primeranú bytovú náhradu,“ ozrejmil mestský právnik.

Primátor: Ten stav nie je potešiteľný

Súčasný stav s neplatičmi v nájomných bytoch sa nepozdáva ani primátorovi Milošovi Meričkovi. „Ten stav vôbec nie je potešiteľný. Boli tam prípady, keď za niekoľko rokov je proste neplatič a jednoducho stále ostáva v tom byte. V každom prípade si myslím, že bytová komisia by mohla prísť s nejakým riešením, akým spôsobom by sme daný problém riešili,“ reagoval primátor. Poslanec Michal Babin navrhol, aby neplatiči boli umiestnení do bytov na Kukučínovej ulici, kde je podľa poslanca 20 neobsadených bytov. „Celé vrchné poschodie je prázdne,“ povedal Babin. Podľa poslancov bude potrebné prijať Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré by prinieslo viac poriadku a jasnejšie pravidlá pri riešení problémov s neplatičmi v mestských bytoch. Poslanec Jozef Mocák uviedol, že o tvorbe VZN sa už rozprávali poslanci na dvoch bytových komisiách. „Nie je to vôbec jednoduchá záležitosť pripraviť to, aby to spĺňalo tie podmienky, ktoré potrebujeme, tie jednotlivé náležitosti,“ vysvetlil poslanec.

 

Autor: 

  • mpo
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné