Nexis už ohrozuje aj mesto Humenné

Problémy, ktoré súvisia s reštrukturalizáciou firmy Nexis Fibers, a. s., sa v krátkej budúcnosti nemusia týkať len nespokojných veriteľov, ktorým spomínaná firma dlhuje milióny, ale dokonca môžu zasiahnuť aj mesto Humenné, aj jeho obyvateľov. Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné, ktorá vyrába a dodáva energie v priemyselnom parku, upozornila, že Nexis nerokovaním, nedodržiavaním štatútu parku a aktuálneho cenníka už môže ohroziť nielen svoju výrobu, ale dokonca aj dodávky tepla a teplej vody pre Humenčanov. Zástupcovia firmy Chemes vysvetlili, že robia všetko preto, aby k tejto nepríjemnej situácii nedošlo. Zároveň ale zdôrazňujú, že všetko majú v rukách manažéri a vlastníci Nexisu.

 

Dlhoročné problémy s firmou Nexis sa môžu preniesť aj mimo areál priemyselného parku v Humennom. Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné informovala, že s firmou Nexis sa už tretí rok nedokázali dohodnúť na cenách, ktoré by mal Nexis platiť za dodávku energií. Zástupcovia Chemesu upozorňujú, že tento stav je už neudržateľný. Všetky firmy, ktoré podnikajú v priemyselnom parku, akceptujú cenník a platia načas, výnimkou je len Nexis, ktorý to odmieta. Chemes dodáva, že v uplynulých rokoch riešili výpadky z príjmu od Nexisu pôžičkami. Popredný výrobca a dodávateľ energií v regióne hovorí, že banky ale ani súkromní investori už pre problémy v Nexise nie sú ochotné požičiavať. Chemes dodáva, že sa dostal do situácie, keď si už nemôže dovoliť „dotovanie“ Nexisu, pretože jeho platby za dodávky energií nezohľadňujú reálne výrobné a prevádzkové náklady Chemesu. Zástupcovia Chemesu upozorňujú, že nie je vôbec isté, či peniaze, ktoré dlhuje Nexis Chemesu, či vôbec niekedy uvidí. Ako sa to stalo na jar 2017, keď Nexis išiel do reštrukturalizácie s tým, že 50 percent svojich dlhov nemusí zaplatiť.  

Chemes: Takto sa obchodní partneri nesprávajú

Chemes informoval, že od začiatku reštrukturalizácie sa snaží so svojím partnerom rokovať a dohodnúť tak, aby problémy v Nexise neohrozili zamestnanosť v priemyselnom parku a fungovanie ďalších firiem, ktoré tu podnikajú. Chemes uviedol, že Nexis už ale nechce rešpektovať ani ceny, s ktorými súhlasil v rámci reštrukturalizačného plánu. Ani týždenné zálohové platby, ktoré sám navrhol na rok 2018, tieto sa svojvoľne rozhodol platiť o 20 percent nižšie. Podľa Chemesu chce dokonca platiť ešte menej, ako bol platný cenník pred tromi rokmi. Pritom za posledné roky stúpli náklady na výrobu a dodávku energií. „Je to podobné, ako keď príde zákazník do obchodu a presviedčal by predajcu, že je ochotný platiť, povedzme za maslo, mlieko a iné výrobky, len sumu, ktorá sa mu páči a ktorá platila pred pár rokmi, a nebol by ochotný akceptovať reálne platné ceny. Veď to by si predsa nikto nedovolil. Tak je to podobne aj s Nexisom. Ceny išli hore a oni stále žiadajú platiť menej,“ uviedol Chemes. Za neakceptovateľné považuje aj to, že Nexis ho núti dodávať objemy energií ako pri plnej produkcii, a pritom Nexis nedávno priznal, že je v recesii a má pokles objednávok. Chemes tvrdí, že je už neudržateľné, aby sa kvôli Nexisu prepadával do väčšej straty. Chemes vysvetlil, že kým jeho zástupcovia sa snažili vždy rokovať a dospieť k vzájomnej dohode, Nexis si vybral inú cestu. „Podávajú žaloby, trestné oznámenia, podania na Protimonopolný úrad SR, dávajú podnety na správne konania a nechcú sa riadiť štatútom parku. Neriešia obchodné vzťahy, nerokujú, ale jednoducho vyvíjajú činnosť, ktorá komplikuje situáciu v priemyselnom parku. Naťahujú čas a čo je najhoršie, už to môže ohroziť aj mesto Humenné a jeho obyvateľov,“ uviedol Chemes vo svojom stanovisku. Dodal, že všetky firmy podnikajúce v priemyselnom parku akceptujú jeho štatút a majú uzavreté platné zmluvy o výrobe a dodávke energií iba jediný Nexis nie.

Bez dodávok uhlia nemôžu Nexisu garantovať výrobu energií

Firma spresnila, že pre nečinnosť Nexisu nie sú zakontrahované dodávky uhlia, ktoré sú kľúčové a nevyhnutné na výrobu energií pre Nexis. Hoci na dodávky uhlia, aby mohol mať Nexis zabezpečené energie na výrobu, zostáva len pár týždňov, Nexis podľa Chemesu nekoná. Pred pár rokmi to Chemes riešil tak, že na nákup uhlia pre Nexis získal pôžičku od súkromnej firmy. V súčasnosti už ale súkromný investor nie je ochotný pre nejasné a rizikové obchodné vzťahy s Nexisom poskytnúť ďalšie financie. Chemes podľa jeho predstaviteľov nemá dostatočné finančné rezervy na to, aby vykryl výpadky z príjmu, ktoré im dlhuje Nexis za výrobu a dodávku energií. Navyše niektoré poisťovne už nie sú ochotné poistiť dodávateľom uhlie, ktoré je určené pre firmu, ktorá nie je schopná plne splácať svoje záväzky. Chemes potvrdil, že pre vyššie uvedené problémy tak nemá k dnešnému dňu zabezpečené dodávky uhlia pre Nexis. Chemes spresnil, že má zásoby uhlia len pre mesto Humenné a jeho obyvateľov, ktorým zabezpečuje centrálne vykurovanie a zásobovanie teplou vodou. „Tieto zásoby uhlia sú určené len pre mesto Humenné a jeho obyvateľov,“ zdôraznil Chemes. Situáciu ale podľa Chemesu skomplikovalo nedávne rozhodnutie Okresného súdu v Humennom, ktoré vydalo neodkladné opatrenie, podľa ktorého by mal Chemes zabezpečiť výrobu a dodávku energií pre Nexis. Súd však podľa Chemesu nezohľadnil, že nemá z čoho vyrábať a dodávať energie pre Nexis, keďže nemá zabezpečené dodávky uhlia pre spomínanú firmu. „Zásoby uhlia, ktoré máme, sú pre mesto Humenné a jeho obyvateľov. Hádam nás nechce niekto nútiť, aby sme pre nezodpovedný prístup jednej firmy ohrozili v zime dodávky tepla a teplej vody pre ľudí v meste a uhlie, ktoré je určené pre obyvateľov, použili pre zabezpečenie dodávok pre súkromnú firmu,“ uviedol Chemes, ktorý rozhodnutie súdu nevníma ako zámer, ale skôr ako nedostatočnú znalosť širších obchodný vzťahov.

Podľa Chemesu Nexis namiesto konštruktívnych rokovaní a dohôd len zneužíva inštitút neodkladného opatrenia. „Tvária sa, že rokujú, ale pritom naťahujú čas,“ uviedol Chemes. Návrhy na súd na vydanie neodkladného opatrenia podáva Nexis podľa Chemesu skôr, ako by sa snažil dospieť k vzájomnej dohode. „Nebol ešte návrh zmluvy, ešte neuplynula lehota na prijatie realizačných zmlúv, nevedeli, čo všetko z ich podmienok bude akceptované, a napriek tomu podali návrh na vydanie neodkladného opatrenia,“ upozornil Chemes. Dodal, že sa tak paradoxne deje aj napriek tomu, že obe firmy po viac ako 2 rokoch naťahovačiek pristúpili k procesu mediácie - mimosúdnemu riešeniu sporu za účasti nestranných a nezávislých mediátorov.

Chemes garantuje zamestnanosť v priemyselnom parku už 26 rokov

Priemyselný park Chemes je už takmer tri desaťročia stabilným prvkom v regióne. V Humennom funguje od roku 1993 a je najväčším v Prešovskom kraji. Aktuálne tu pracuje približne 1800 zamestnancov. Pôsobia tu aj firmy zo zahraničia. Výhodné podmienky v parku a kvalitný ľudský potenciál v Humennom ich motivovali k tomu, že sa rozhodli rozširovať výrobu práve tu. Za 26 rokov jeho existencie neboli žiadne významné súdne spory ani výrazné problémy medzi prevádzkovateľom priemyselného parku a nájomcami. Problémy nastali až v roku 2017 po reštrukturalizácii Nexisu, keď došlo k zmenám v majiteľskej štruktúre tejto firmy. Spoločnosti Chemes, a. s., platí táto firma za energie, ako uzná za vhodné, naďalej kopí dlhy, a posledné skutočnosti nasvedčujú tomu, že dokonca môže poškodiť ekonomické záujmy Chemesu, a tým vlastne ohroziť aj zamestnanosť 1800 ľudí v regióne.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné