Nexis predal dcérsku fabriku v Lotyšsku. Získala ju firma, v ktorej figuruje jej predseda predstavenstva

Kľúčových veriteľov firmy Nexis Fibers, a. s., ktorí netrpezlivo čakajú na splatenie svojich pohľadávok, prekvapil nedávny obchod, ku ktorému došlo v rámci spoločnosti Nexis. Časť majetku firmy Nexis v hodnote niekoľko miliónov eur mala získať firma, v ktorej figuruje predseda predstavenstva Ivo Bezloja.

Predmetom predaja bola dcérska fabrika Nexisu, ktorá sa nachádza v Lotyšsku. Na celom obchode a finančnej transakcii je zaujímavé, že novým vlastníkom fabriky v Lotyšsku sa mal stať podnikateľ Ivo Bezloja, ktorý je zároveň takzvaným 100-percentným akcionárom Firmy Nexis Fibers, a. s..  Závod v Lotyšsku tak de facto predal sám sebe. A čudujme sa, firmu Nexis, ktorej bola súčasťou aj lotyšská fabrika, kúpil Ivo Bezloja v roku 2017 za 300-tisíc švajčiarskych frankov. Po vyše roku a pol predal Nexis Bezlojovi výrobný závod v Lotyšsku za približne 2,5 milióna eur. V novinách Humenský expres sme spochybňovali vlastníctvo Nexisu Ivom Bezlojom a opísali sme, že sa zdá, že on je len fiktívnym vlastníkom, že v pozadí sú iní vlastníci (niektorí zamestnanci Nexisu si šuškajú o vysokopostavených ľuďoch, ktorí nechcú byť zverejnení ako vlastníci). Žeby touto transakciou bol Ivo Bezloja vyplatený a odmenený? Žeby skončila jeho úloha v tejto hre?

Nexis sa odvoláva na projekt, ktorý vyvoláva otázniky

Predaj fabriky v Lotyšsku nie je jedinou udalosťou, pri ktorej spozornela časť veriteľov, ktorí očakávajú od Nexisu v reštrukturalizácii splatenie miliónových záväzkov. Spoločnosti Chemes, a. s., Humenné a Priemyselný park, s. r. o., ktoré patria medzi kľúčových veriteľov firmy Nexis Fibers, znepokojuje snaha Nexisu pod zámienkou realizácie projektu Ecopol 2 inštalovať v areáli priemyselného parku energetické zariadenie. Čo sa potvrdilo aj vo februári tohto roku, keď strážna služba na vstupnej bráne do priemyselného parku kontrolovala kamión. Pracovníci zistili, že v kamióne sa nachádza energetické zariadenie, ktoré si Chemes neobjednal a o ktorom nikto spoločnosť Chemes neinformoval. Kamión preto, samozrejme, nebol vpustený do areálu priemyselného parku. Je zaujímavé, že ku kamiónu so zariadením sa najprv nikto nehlásil. Až v popoludňajších hodinách jeden z predstaviteľov Nexisu sa snažil situáciu vysvetliť a sľúbil doložiť dokumentáciu. V dohodnutom čase ju ale nedoložil.

Podstatou projektu Ecopol 2 je vybudovanie novej polymerizačnej linky. A čudujme sa svetu, v projektovej dokumentácii sa nenachádza žiaden energetický zdroj. Napriek niekoľkonásobným výzvam a snahám zo strany Chemesu neboli prevádzkovateľovi parku predložené žiadne zámery ani projekty, k čomu firmu Nexis zaväzuje zmluva z roku 2000. Firma Nexis tvrdí, že strategickou investíciou, ktorá by mala zabezpečiť dostatok zdrojov na splnenie reštrukturalizačného plánu, je práve vybudovanie novej polymerizačnej linky Ecopol 2. (Čudujme sa, tento projekt nie je vôbec oficiálnou súčasťou reštrukturalizačného plánu). Chemes, a. s., v tom vidí len zastierací manéver Nexisu, ktorý má odvrátiť pozornosť od neschopnosti splatiť svoje záväzky veriteľom a pod rúškom projektu Ecopol 2 postupné osamostatňovanie sa v rámci výroby energií.Spoločnosť Nexis Fibers, a. s., je predovšetkým producentom technických vlákien na výrobu airbagov, pneumatík, lán a sietí a popri tom produkuje aj špeciálne polyméry, ktoré predáva vo forme granúl. Práve projekt Ecopol 2 má slúžiť na výrobu špeciálnych polymérov – granúl. Tieto výrobky ale tvoria len okrajovú časť produkcie Nexisu (približne 5 percent). Preto spoločnosť Chemes, a. s., považuje tvrdenia, že ide o kľúčový projekt, od ktorého bude závisieť naplnenie reštrukturalizačného plánu, za absurdné. Navyše Priemyselný park Chemes funguje na princípe, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je firma Chemes, ktorá vyrába energie ako teplo, tlakový vzduch, chlad, elektriku, dusík, technické vody a zabezpečuje všetky inžinierske siete potrebné na podnikanie. Každá firma, ktorá sa nachádza v priemyslom parku, sa pri vstupe zaviazala, že si nikdy nebude vyrábať žiadne energie ani jej činnosť nebude smerovať k výrobe energií, lebo tým pádom je ohrozená funkcionalita priemyselného parku. Z toho dôvodu boli firme Nexis v roku 2011 aj predané budovy za symbolickú cenu. Firmy vstupujú do priemyselného parku s tým, že sa budú venovať len svojmu podnikaniu a nie výrobe energií. Firma Nexis osvedčila svoj záväzok nevyrábať si energie aj  vecným bremenom na Katastrálnom úrade v Humennom.

Nexis nepredložil prevádzkovateľovi priemyselného parku žiadne projekty

Navyše, ak chce spoločnosť Nexis Fibers, a. s., realizovať projekt Ecopol 2, mala by o ňom minimálne konkrétnejšie informovať prevádzkovateľa priemyselného parku, v ktorom Nexis podniká. Ako už bolo spomenuté, spoločnosti Chemes, a. s., doteraz ale neboli predložené žiadne projekty a konkrétne zámery, ktoré sa týkajú projektu Ecopol 2, na čo má firma Nexis zmluvnú povinnosť. Zatiaľ je otázne, či sa riešenie problémov okolo reštrukturalizačného plánu Nexisu podarí posunúť dopredu poradcom – mediátorom. Firmu Chemes zastupuje známa spoločnosť KPMG Slovensko, s. r. o., a Nexis Fibers zasa Deloitte Audit, s. r. o.

Autor: 

  • Vedenie spoločnosti Chemes
  • a. s.
  • Humenné
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné