Nexis potvrdil problémy Podarí sa firme Nexis Fibers, a. s., dodržať reštrukturalizačný plán a načas splatiť svoje záväzky?

Od schválenia reštrukturalizačného plánu firmy Nexis Fibers, ktorý schválili veritelia a následne ho definitívne potvrdil aj Okresný súd v Prešove, ubehnú v máji 2019 už dva roky. To, či sa firme podarí splniť svoje záväzky, sledujú pozorne nielen veritelia, ktorým firma dlhuje milióny eur, ale aj zamestnanci, ktorí pracujú v spomínanej spoločnosti. V Nexise malo dôjsť na začiatku tohto roka k poklesu objednávok a k následnému zníženiu výroby. Aj preto mali podľa odborára z Nexisu pracovníci v marci čerpať „nútené“ dovolenky. Firma potvrdila, že došlo aj k prepúšťaniu časti zamestnancov.

Situáciu v Nexise sleduje pozorne aj jeden z kľúčových veriteľov spoločnosti a zároveň prevádzkovateľ Priemyselného parku spoločnosť Chemes, a. s., Humenné. Informácie o tom, že v Nexise malo dôjsť k poklesu objednávok a následnému poklesu výroby, znepokojilo aj tohto veriteľa. „Údajne pre zníženie výkonnosti mali zamestnanci čerpať nútené dovolenky,“ uviedlo  vedenie spoločnosti Chemes, a. s. Zo strany Nexisu malo dôjsť v posledných mesiacoch oproti januáru aj k poklesu platieb - týždňových záloh za energie, ktoré má firma uhrádzať výrobcovi a dodávateľovi energií. Mesačne platia o 360-tisíc eur menej. „V apríli nás informovali, že majú nižšie výkony, že budú platiť menej,“ dodalo vedenie firmy Chemes, a. s. Jeden z kľúčových veriteľov sa obáva, či Nexis bude schopný splácať svoje záväzky, ktoré sa zaviazal plniť v reštrukturalizačnom pláne. „Na konci tohto roka ich čaká najväčšia splátka - 5 miliónov eur pre veriteľov. Sme zvedaví, či veritelia z toho niečo dostanú,“ uviedol jeden z kľúčových veriteľov.

Odbory: Pokračujeme, ale obavy máme stále

Viacerí zamestnanci Nexisu, ktorých sme oslovili, keď vychádzali z areálu priemyselného parku, sa k súčasnej situácii v podniku odmietli vyjadriť. Predseda Základnej organizácie Energeticko-Chemického odborového zväzu (ZO ECHOZ) pri Nexis FibersLadislav Vinkler potvrdil, že v humenskom závode zamestnanci čerpali dovolenky. Podľa Vinklera si každý zamestnanec musel v marci vyčerpať 2 dni dovolenky. „Objem výroby bol ponížený v mesiacoch január a február. Dohodli sme sa, nemali sme také objednávky,“ povedal Vinkler. Dodal, že okrem výrobných pracovníkov čerpali dovolenky aj manažéri. Vinkler ďalej uviedol, že podľa jeho informácií sa firma snaží platiť svoje záväzky veriteľom načas. Odborár očakáva, že v rámci možnosti firmy dôjde aj k zvýšeniu miezd. Na otázku, či sa zamestnanci neobávajú, že firma môže skončiť v konkurze,  odpovedal, že obavy zamestnancov neutíchajú. „Nikde nič nie je isté, pokračujeme ďalej, ale obavy máme stále, dokedy neskončí reštrukturalizačný proces,“ povedal predseda miestnych odborov. V súčasnosti pracuje v Nexise vyše 400 zamestnancov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo, že v súčasnosti nemajú hlásené hromadné prepúšťanie v spomínanom humenskom závode. „Od 01.01.2016 do 23.04.2019 neeviduje nahlásené hromadné prepúšťanie v danom regióne u firmy z oblasti výroby umelých vláken,“ informovala Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nexis potvrdil, že mu poklesli objednávky

Spoločnosť Nexis Fibers, a. s., je svetovo uznávaným producentom technických vlákien na výrobu airbagov, pneumatík, lán a sietí a popri tom produkuje aj špeciálne polyméry, ktoré predáva vo forme granúl. Ichvýrobky sú exportované nielen do Európy, ale aj do zámoria, Ázie a Afriky. „Našu spoločnosť preto výrazne ovplyvňuje dianie na globálnych trhoch, pričom prípadné stagnácie alebo krízy v určitých odvetviach majú dopady aj na nás,“ informovalo vedenie spoločnosti. „Začiatkom roka 2019 však naši zákazníci začali prehodnocovať svoje obchodné zámery, nakoľko sa vyskytli prvé známky stagnácie v automobilovom priemysle. Pokles objednávok sme zaznamenali hlavne od výrobcov airbagov a pneumatík. Naša spoločnosť bola nútená na tento jav promptne reagovať a znížiť produkčné kapacity pre tieto segmenty. V celom prvom kvartáli 2019 sme preto zaznamenali klesajúci trend produkčných výkonov. Tento negatívny jav sa zastavil v mesiaci apríl a od mája je badať známky zvyšovania dopytu. Normalizáciu situácie na trhu s vláknom očakávame v druhom polroku 2019,“ uviedlo vedenie spoločnosti Nexis Fiber, a. s. Spoločnosť Nexis Fibers, a. s., aktuálne zamestnáva v Humennom 411 zamestnancov. „Od začiatku roka 2019 odišlo z firmy 22 zamestnancov, z toho polovica odišla na vlastnú žiadosť a druhej polovici uplynula doba pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú. Tento úbytok počtu zamestnancov je v súlade s  poklesom produkčných výkonov firmy v prvom kvartáli tohto roka,“ uviedlo vedenie spoločnosti. Firma tvrdí, že nemá vedomosť o tom, že by sa jeden z jej členov predstavenstva mal vyjadriť, že závod sa má zatvoriť. „Nemáme vedomosť o tom, že by sa podpredseda predstavenstva našej spoločnosti Ing. Jaromír Vrátil vyjadril, že výrobný závod Nexis Fibers, a. s., v Humennom sa má zatvoriť,“ informovalo vedenie firmy.

O rozširovaní výroby je po voľbách ticho

Bývalá primátorka mesta Humenné Jana Vaľová  podpísala v novembri minulého roku pár dní pred komunálnymi voľbami  s vedením spoločnosti Nexis Fibers, a. s., Memorandum o spolupráci. Jeho obsahom je rozvoj pracovných miest v humenskom závode. Firma v ňom za podmienky udržania podpory zo strany vedenia mesta deklarovala snahu o rozšírenie výrobných kapacít vedúcich zároveň k zvýšeniu zamestnanosti v podniku. Radek Svoboda zo spoločnosti Nexis Fibers po podpise memoranda uviedol, že v prípade pokračujúcej podpory zo strany mesta zvažujú rozšírenie výroby a zvýšenie zamestnanosti v priemyselnom parku mesta Humenné - Guttmanovo. Niekoľko mesiacov po voľbách je okolo rozširovania výroby a zvyšovania zamestnanosti ticho. „Nič, žiadne rokovania neprebiehajú,“ potvrdila zástupkyňa primátora mesta Humenné Mária Cehelská.

Nexisu narástli dlhy

Nexisu narástli dlhy v Chemese za obdobie od začiatku reštrukturalizácie na milióny eur a v Priemyselnom parku CHEMES, s. r. o., Humenné na takmer pol milióna eur. Podľa spoločnosti Chemes, a. s., všetky firmy v rámci priemyselného parku majú zaplatené svoje účty za rok 2017 aj 2018 iba firma Nexis nie. „Napriek sľubom o vyrovnaní svojich dlhov niektorými členmi vedenia firmy Nexis Fibers k tomu nedošlo a momentálne máme informácie, že ani k tomu nedôjde,“ dodalo vedenie spoločnosti Chemes, a. s. Za rok 2018 firma Nexis Fibers, a. s., dlhuje spoločnosti CHEMES, a. s., Humenné výrazne viac ako milión eur.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné