Nexis oznámil, že nemá žiadne peniaze na riešenie situácie

Členka predstavenstva Nexisu Iveta Zgaburová na veriteľskom výbore ohlásila, že Nexis nemá finančné prostriedky v podstate na nič. Navyše podpredseda predstavenstva Nexisu Ján Kučeravý mal podľa vedenia spoločnosti Chemes na veriteľskom výbore oznámiť, že predseda predstavenstva Nexisu a takzvaný majiteľ Ivo Bezloja nie je ochotný vložiť do Nexisu žiadne peniaze.

Budúcnosť zadlženej fabriky Nexis Fibers, a. s., je podľa kľúčového veriteľa spoločnosti Chemes, a. s., Humenné aj naďalej neistá a nejasná. Upokojenie veriteľov, ktorým Nexis dlhuje milióny eur, neprinieslo ani nedávne rokovanie veriteľského výboru, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné tvrdí, že na rokovaniach sa dozvedeli len to, že Nexis nemá peniaze ani riešenia. Veritelia upozorňujú, že sa stále nedozvedeli, prečo spoločnosť Nexis predala svoju dcérsku fabriku v Lotyšsku a kde skončili peniaze z tohto predaja.

Firma Nexis Fibers, a. s., je pre zlé a nezodpovedné rozhodnutia bývalého vedenia od roku 2017 v reštrukturalizácii. Viacerým firmám a bankám dlhuje milióny eur. Časť peňazí má splatiť prostredníctvom reštrukturalizačného plánu. Kľúčoví veritelia sa ale obávajú, že svoje peniaze už nikdy neuvidia. Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné, ktorá je kľúčovým veriteľom a zároveň výrobcom a dodávateľom energií, sa obáva aj o budúcnosť fabriky Nexis, ktorá podniká v priemyselnom parku. Upokojenie situácie neprinieslo podľa Chemesu ani zasadnutie veriteľského výboru, ktoré sa uskutočnilo začiatkom októbra. Podľa vedenia Chemesu Nexis na rokovaní nepredložil žiadne návrhy, ktoré by pomohli vyriešiť súčasný problematický stav.

Chemes predložil ústretové návrhy

Vedenie spoločnosti Chemes uviedlo, že ich prioritou je podpora podnikania a udržanie zamestnanosti v priemyselnom parku v Humennom, ktorý so svojou takmer 30-ročnou históriou patrí medzi najväčšie a najstabilnejšie priemyselné parky v Prešovskom kraji. Aj preto v rámci udržania stability podnikateľského prostredia a pracovných miest ponúkol Chemes  Nexisu dva návrhy, ktoré by pomohli vyriešiť problematickú situáciu a spory, ktoré nastali po schválení reštrukturalizačného plánu. Prvým variantom je vysporiadanie vzájomných vzťahov vrátane súdnych sporov. Prostredníctvom druhého variantu Chemes ponúkol Nexisu ďalší ústretový krok - možnosť osamostatniť sa v dodávkach neregulovaných energií. V praxi by to znamenalo, že výrobu a dodávku energií pre Nexis by už nezabezpečovala firma Chemes, ale Nexis by si vyrábal energie sám. Zo strany Chemesu by išlo o výrazný ústretový krok, pretože v priemyselnom parku je jediným výhradným výrobcom a dodávateľom energií pre všetky firmy, ktoré tu podnikajú. Podľa Chemesu ich ústretové návrhy Nexis neprijal. „Dostali sme odpoveď, ktorá bola ďaleko od reality. Preto sme ponúkli tretie riešenie, ktoré bolo prienikom oboch spomínaných variantov. Žiaľ, na tento návrh sme nedostali žiadnu odpoveď,“ skonštatovalo vedenie Chemesu.

Seriózne podnikanie a vzťahy nemôžu stáť len na súdnych rozhodnutiach, tvrdí Chemes

Vedenie spoločnosti Chemes je sklamané, že vzájomné vzťahy medzi dvoma kľúčovými zamestnávateľmi v priemyselnom parku fungujú na základe súdnych rozhodnutí – neodkladných opatrení. To podľa Chemesu nie je dobré. „Keď rozhodnú súdy, oni už ďalej nejednajú. Pritom tieto súdne rozhodnutia nie sú finálnym riešením vysporiadania vzájomných vzťahov,“ upozornil Chemes. Aj preto Chemes v tomto roku pristúpil na urovnanie vzájomných vzťahov prostredníctvom renomovaných mediátorov. Chemes konštatuje, že, žiaľ, ani tento ústretový krok nepriniesol očakávaný posun. „Aktivita Nexisu bola takmer nulová,“ uviedol popredný výrobca a dodávateľ energií. Dodal, že Nexis sa prebudil a začal aktivizovať až teraz v septembri, keď zistil, že Chemes nemá zabezpečené dodávky uhlia, ktoré sú potrebné na výrobu energií pre Nexis. Predstavenstvo Nexisu zasa tvrdí, že Chemes by mal mať dostatok financií na nákup uhlia pre ich fabriku. Nexis to uviedolv Podvihorlatských novinách. Chemes ale upozorňuje, že Nexis dlhodobo odmieta platiť za reálne a aktuálne ceny energií, ktoré im dodáva. Pritom všetky firmy v parku okrem Nexisu tieto ceny akceptujú a platia. Chemes dodáva, že takéto nútené dotovanie výroby Nexisu im spôsobuje značné finančné problémy. Chemes zdôraznil, že ceny energií sa od roku 2017 pre Nexis nemenili. Nie preto, že by ich Chemes nechcel zvýšiť, ale iné ceny Nexis jednostranne neakceptuje a platí stále ceny z roku 2017 s tvrdením, že naposledy došlo k dohode o cenách energií v roku 2017. Chemes nerozumie, prečo Nexis nie je ochotný pristúpiť na vyššie ceny, keď za ten čas sa zvýšila cena práce, minimálna mzda, príplatky za nočné a sviatky, inflácia a v neposlednom rade aj ceny vstupov do výroby.

Chemes: Vstup nového investora by nás potešil, ale zatiaľ ostalo len pri slovách

Spoločnosť Chemes uviedla, že s potešením prijala informácie, že do Nexisu zvažuje vstúpiť nový investor, akcionár. „Potešilo nás to, že potencionálny investor požiadal aj o stretnutie s nami a s Nexisom na veriteľskom výbore. Zaznamenali sme určité aktivity poradcov tohto investora, akcionára. Boli sme ale prekvapení, že investor, ktorý prejavil záujem o Nexis, sa vlastne nechce energeticky osamostatniť. Súčasné vedenie Nexisu pritom tvrdilo niečo iné. Pochopili sme, že reálne nemajú skutočný záujem si vyrábať a dodávať energie sami, hoci sme boli aj na takýto ústretový krok ochotní pristúpiť. K väčšiemu a nepríjemnému prekvapeniu došlo, keď členka predstavenstva Nexisu na veriteľskom výbore ohlásila, že Nexis nemá finančné prostriedky v podstate na nič. Potvrdzujú sa tak informácie, ktoré prenikli z finančných domov, že peniaze sa tu akosi strácajú cestou,“ skonštatovalo vedenie Chemesu a dodalo, „pripadá nám to tak, ako keby Nexis len čakal na to, že ich odstavíme od energií, aby im to mohlo poslúžiť ako zámienka, že za problémy, ktoré nie sú sami schopní riešiť, môže niekto iný, Chemes.“

Nexis tvrdí, že si plní záväzky

Predstavenstvo firmy Nexis Fibers, a. s., vo svojom vyhlásení uverejnenom v Podvihorlatských novinách uviedlo, že si riadne a včas plní všetky svoje dlhy z reštrukturalizačného plánu, ako aj všetky svoje ďalšie záväzky voči štátnym inštitúciám, obchodným partnerom i zamestnancom. Nexis v stanovisku ďalej uviedol, že „bude si aj naďalej ctiť zákony, brániť sa pred protiprávnymi atakmi, chrániť práva svojich zamestnancov a plniť si záväzky voči svojim veriteľom.“ Na otázku Humenského expresu, či je pravdou, že nie je schopný vyplatiť podľa reštrukturalizačného plánu veriteľom peniaze, ktoré dlhuje, odpovedalo vedenie Nexisu: „Nie je to pravda.“ Na otázku, či chystá firmu do konkurzu, vedenie Nexisu odpovedalo, že nie.

Kde skončili peniaze z predaja fabriky v Lotyšsku?

Chemes sa obáva, aby v súvislosti so situáciou v Nexise nedošlo k jeho vytunelovaniu a presunutiu jeho výrobných aktivít do Lotyšska. Chemes nedávno upozornil aj na to, že pôvodne dcérsku fabriku Nexisu, ktorá sa nachádza v Lotyšsku a ktorej stopercentným vlastníkom bola samotná spoločnosť Nexis, predali súčasní manažéri Nexisu svojmu predsedovi predstavenstva Ivovi Bezlojovi za 2,5 milióna eur. Závod v Lotyšsku tak de facto predal sám sebe. Tým pádom podľa Chemesu odtrhol možné negatívne dopady v prípade konkurzu firmy Nexis. „Na veriteľskom výbore sme sa nedozvedeli, prečo bola predaná dcérska fabrika Nexisu v Lotyšsku a ani to, kde skončili peniaze z tohto predaja, ktorý nebol zahrnutý v reštrukturalizačnom pláne. Takýto predaj je pritom podstatná vec v živote firmy. Kde sú peniaze? Kde sa stratili peniaze? Kde je ten super priemyselník Ivo Bezloja, ktorý bol vychvaľovaný niektorými slovenskými médiami a hlavne bývalou primátorkou Janou Vaľovou? Podarilo sa druhýkrát vytunelovať jednu a tú istú fabriku? Myslíme si, že v krátkej budúcnosti vyjde pravda najavo,“ uviedlo vedenie Chemesu.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: ARCHÍV
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné