Násilie na ženách sa často odohráva za zatvorenými dverami domácností

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanom na ženách, ktorým je každoročne 25. november, policajní preventisti v Košickom kraji počas celého uplynulého týždňa v školách, ale i priamo na ulici či obchodných centrách verejnosti pripomínali, že aj na Slovensku sú ženy – obete násilia, ktoré sa často odohráva za zatvorenými dverami domova. Táto problematika je aktuálna počas celého roka, obzvlášť však v uvedený deň, ktorý je Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách. Preventisti sa tejto téme venovali nielen slovom, ale zamerali sa aj na distribúciu informačného letáku. Prirodzene, hlavnou myšlienkou celej preventívnej akcie je dostávať do popredia základnú úlohu Policajného zboru „Pomáhať a chrániť“, preto nechýbali ani rady, ako násilie rozpoznať a aké môže mať formy, či odporúčania, aby sa osoby, na ktorých je násilie páchané, okamžite a s dôverou obrátili na Policajný zbor. Trestný zákon chráni život, zdravie, slobodu i ľudskú dôstojnosť či iné práva a hodnoty spoločnosti. Ak sú ohrozené alebo porušené, treba okamžite zasiahnuť. V týchto prípadoch je polícia zo zákona oprávnená násilníka vykázať zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup do obydlia na 10 dní. Násilie má mnoho podôb a môže sa diať na ulici alebo doma za zatvorenými dverami v podobe týrania blízkej osoby a zverenej osoby, ublíženia na zdraví, znásilnenia, nebezpečného vyhrážania, nebezpečného prenasledovania či obmedzovania osobnej slobody. Každý z nás je povinný chrániť ženy, deti, osoby vyššieho veku, zdravotne postihnuté osoby, ale neraz i mužov pred násilím agresora. Ak o takomto správaní viete, kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo to oznámte anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom úrade sociálnych služieb. Násilie nikdy neprestane samo. Je potrebné prelomiť mlčanie a situáciu riešiť. Nikto nemá právo za žiadnych okolností správať sa k inému človeku násilne.

 

Autor: 

  • ts
  • Slovensko
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné