Národný portál Malina má poradiť ľuďom pri dlhodobej starostlivosti o seniorov

Národný portál Malina má poradiť ľuďom, ktorí sú dezorientovaní v problematike dlhodobej starostlivosti o seniora, a to hlavne pri hľadaní najvhodnejšej služby pre neho pri chorobe a bezvládnosti. Ako pre TASR uviedla jedna z jeho autoriek Zuzana Fabianová, myšlienka jeho vzniku sa zrodila priamo v praxi pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a komunikácii s príbuznými ich pacientov. Ambasádorkou projektu je herečka Kristína Svarinská.

Podľa Fabianovej pomáha portál vyriešiť situáciu napr. po prepustení z nemocnice, keď príbuzní nevedia, ako majú postupovať, na koho sa obrátiť a zároveň chcú svojmu blízkemu poskytnúť najlepšiu starostlivosť a zabrániť zhoršovaniu jeho stavu. „V tejto situácii je veľmi dôležitý čas,“ zdôraznila. Rozhodli sa preto vytvoriť portál obsahujúci sériu funkcionalít, ktoré pomôžu kdekoľvek na Slovensku rodine nájsť tú najoptimálnejšiu službu pre svojho blízkeho. Portál má dva vstupy. Jeden je pre užívateľov hľadajúcich vhodnú službu. V rámci neho ponúka Malina možnosť viacerých zariadení, a to sociálnych a zdravotníckych, pobytových či terénnych. Na základe vyplnenia veľmi jednoduchého dotazníka užívateľovi odporučí, aký druh služby je pre konkrétneho pacienta najvhodnejší. O niektorých druhoch zariadení ľudia podľa Fabianovej ani nevedia a práve tento portál ich zhromažďuje na jednom mieste. „Je to nielen suchý register, kde sú informácie o existujúcich poskytovateľoch, ale aj akási navigácia, teda posúdenie zdravotného stavu s prepojením na odporúčanie dostupných poskytovateľov v rámci celého Slovenska,“ vysvetlila. Ďalšia z autoriek Alena Mochnáčová pre TASR spomenula, že okrem toho môže užívateľ zadať aj iné dôležité kritériá, ako je vzdialenosť či cena. „Ak zistí, že v blízkom okolí adekvátna starostlivosť dostupná nie je, môže zväčšiť vzdialenosť a hľadať nanovo, hoci pôjde mimo svojho regiónu dočasne, kým nebude mať voľné miesto v tom svojom,“ poznamenala. Súčasťou portálu je aj možnosť rezervácie, to znamená vytvorenie prvého kontaktu medzi klientom a zariadením, ktoré preferuje a ktorého služby by chcel v budúcnosti využívať. Druhý vstup je pre poskytovateľov. „Je dôležité, aby sa zaregistrovali bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú svoj vlastný poradovník tvorený inými inštitúciami,“ uviedla Mochnáčová. Cieľom je totiž vytvoriť unikátnu sieť, na základe ktorej sa môžu odovzdávať aktuálne informácie pacientovi, ktorý hľadá túto pomoc, resp. jeho príbuznému či pracovníkovi nemocnice. Do projektu by sa mali podľa jej ďalších slov prihlásiť aj poskytovatelia, ktorí majú kapacity, ale aj zoznamy čakateľov plné. Pre osobu, ktorá hľadá voľné zariadenie, je totiž aj informácia o aktuálnej nedostupnosti užitočná a ušetrí čas strávený zbytočným telefonovaním. Poskytovatelia môžu na portáli zadať svoje základné, ale aj rozšírené údaje, a tiež zverejniť fotografie, videá či získané ocenenia. „Pre každého poskytovateľa portál navyše prináša možnosť plynulého využívania kapacity aj v časoch náhleho poklesu jej využitia,“ uviedla Fabianová. Podľa jej ďalších slov sa aj takýmto spôsobom vytvára na Slovensku databáza pre hodnotenie reálnych potrieb obyvateľov v oblasti dlhodobej starostlivosti. Viac informácií možno nájsť na www.portalmalina.sk.

Autor: 

  • TASR
  • Humenné
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné