Multifunkčné športoviská na zimné športy postavia aj v Prešovskom kraji

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) plánuje vybudovať v 20 obciach multifunkčné športoviská na zimné športy. SZĽH hľadá zhotoviteľa multifunkčných športových plôch (MŠP) využiteľných pre zimné športy.

Vo vyhlásenej verejnej súťaži, o ktorej vo štvrtok vo svojom vestníku informuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ide o zabezpečenie 20 športovísk (2 - 3 pre každý kraj), a to vrátane technického zázemia. Celková hodnota zákazky je odhadovaná na 6.493.834 eur bez DPH. Zákazka je rozdelená na tri časti - výstavbu desiatich športovísk v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, ďalších desiatich v Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Osobitne je určená zákazka na dodanie rolby a zariadenia na úpravu ľadu pre každú MŠP. „Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť, na dve, ale aj na všetky časti predmetu zákazky. Každá časť sa bude vyhodnocovať osobitne, výsledkom môže byť preto podpísanie zmlúv s jedným, ale i dvoma či tromi úspešnými uchádzačmi,“ ozrejmil SZĽH, ktorý chce rozdelením zákazky vytvoriť širší priestor pre čestnú hospodársku súťaž. Záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti do 18. novembra 2019. Multifunkčné plochy budú inštalované v 20 obciach so strediskovými základnými školami, budú nezastrešené a budú slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období budú pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Budú preto využiteľné pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka. Obce, v ktorých sa má MŠP realizovať, musia preukázať pripravenosť územia a sietí pre dodanie a inštaláciu MŠP.

Autor: 

  • TASR
  • Prešovský kraj

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné