Mesto začína opravu viacerých chodníkov

Zmluvná cena rekonštrukcie predstavuje viac ako 488-tisíc eur. V rámci tejto sumy bude zrealizovaných 15 akcií z investičného plánu. Okrem chodníkov v areáli ZŠ Hrnčiarskej to budú aj ďalšie komunikácie pre peších na území mesta.

V stredu 11. septembra sa odovzdalo stavenisko (areál ZŠ Hrnčiarska) firme Eurovia SK, a. s., ktorá tu v priebehu niekoľkých mesiacov zrekonštruuje nástupnú plochu a odvodní chodník pri škole. V prípade, ak to poveternostné podmienky dovolia, oprava chodníkov bude hotová do konca novembra tohto roka. V opačnom prípade je termín ukončenia podľa zmluvy začiatkom januára 2020. „V investičnom pláne máme 15 akcií. S ich realizovaním začíname práve v tejto škole,“ uviedol primátor mesta Humenné Miloš Meričko, ktorý sa v stredu spolu s Odborom výstavby MsÚ zúčastnil odovzdania tohto staveniska realizátorovi. V rámci samotnej rekonštrukcie sa opraví nástupná plocha základnej školy o výmere 1200 m2 . Nutné časti povrchu sa vyfrézujú a komunikácia sa výškovo upraví na danú niveletu. Následne sa povrch zaasfaltuje. Okrem toho realizátor zrekonštruuje aj chodník pri základnej škole, kde v čase dažďov ostáva stáť voda z dôvodu upchatej kanalizácie. V rámci opravy sa tu osadí nový uličný vpust. Zmluvná cena rekonštrukcie predstavuje 488 177,52 eura s DPH. V rámci tejto sumy bude opravených 15 akcií z investičného plánu.

Okrem chodníkov v areáli ZŠ Hrnčiarskej to bude tešte:

- rekonštrukcia miestnych komunikácií na Sídlisku Poľana (I. etapa po Ulicu Iljikčana), ktorá si vyžiada najrozsiahlejšie opravy,

- výstavba nového úseku chodníka na Brestovskej ulici,

- rekonštrukcia chodníka na Gaštanovej ulici s odvodnením

- rekonštrukcia chodníka na Vihorlatskej ulici

- rekonštrukcia chodníka na Ševčenkovej ulici pri zeleninovom trhovisku

- odvodnenie a rozšírenie spevnenej plochy pri bytovom dome Osloboditeľov 2

- bezbariérový prístup k chodníku pri rieke Laborec od bytového domu Třebíčska 11

- oprava chodníka od podchodu na Chemlonskej ulici

- oprava chodníka medzi bytovými domami Laborecká 7 – 8

- oprava chodníkov v areáli MŠ Kudlovská

- oprava chodníka od križovatky Sninská – Jasenovská po križovatku Jasenovská – Čulenova

- oprava chodníka s doplnením dlažby za Okresným súdom

- vyasfaltovanie jestvujúceho chodníka na Laboreckej 72 - 75

Autor: 

  • ts
  • Humenné

Foto: 

MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné