Mesto prenajme na pár hodín školské ihrisko talentovaným futbalistom

Pokiaľ nebude hotové tréningové ihrisko s umelou trávou, budú futbalové mládežnícke družstvá trénovať na ihrisku Pri Mlyne, ktoré spravuje Základná škola na Hrnčiarskej ulici v Humennom.

Mestskí poslanci na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Humennom schválili pre Futbalový klub Humenné prenájom športového zariadenia – ihriska, ktoré je v správe Základnej školy na Hrnčiarskej ulici. Mladí talentovaní futbalisti ho budú môcť využívať v tomto roku 150 hodín. Za prenájom ihriska zaplatí klub dohromady 600 eur. Podmienkou prenájmu bolo podpísanie dodatku k platnej zmluve o nájme. Vedúca odb. kultúry, športu a mládeže z MsÚ Humenné Nataša Mocáková spresnila, že ihrisko budú môcť využívať na  tréningový proces, na odohratie zápasov či na organizovanie súťaží. „Medzi benefity, ktorými mesto podporuje športové kluby a predovšetkým činnosť mládežníckych športovcov, patrí aj využívanie športovísk formou prenájmu spôsobom hodným osobitného zreteľa,“ ozrejmila Mocáková. Spresnila, že dôvodom hodným osobitného zreteľa je podpora športu mestom Humenné a propagácia mesta Humenné týmito športovými klubmi. Dodala, že Mestské zastupiteľstvo v Humennom schválilo takúto podporu pre športový dorast futbalového klubu Humenné ešte v roku 2016. „V roku 2016 takto bolo schválených pre FK Humenné 180 hodín za sumu 720 eur. Obdobnú žiadosť predložil tento futbalový klub aj v roku 2019,“ dodala Mocáková. Touto predmetnou žiadosťou sa opätovne zaoberala mestská rada 27. marca tohto roku a súhlasila s prenájmom ihriska Pri Mlyne pre mladší a starší dorast futbalového klubu, a to v počte 150 hodín na kalendárny rok 2019.

Čaká sa na dokončenie tréningového ihriska

Mladí futbalisti by mali v budúcnosti trénovať na novom ihrisku s umelým povrchom. Presný termín jeho dokončenia ale ešte nie je známy. „Futbalový klub vlastne čakal do konca marca, či bude hotové ihrisko s umelou trávou so všetkým, čo k tomu náleží. Bohužiaľ, stav je taký, že to asi tak skoro nebude a kvôli tomu, aby tieto mládežnícke družstvá mohli trénovať, ktoré mali pôvodne trénovať už na umelej tráve, tak vznikol ten problém, ako nahradiť tie hodiny niekde inde a, samozrejme, veľa možností nie je. V podstate jediná možnosť je na tomto ihrisku, ktoré patrí Základnej škole Hrnčiarska ulica. To je na vysvetlenie, prečo sa navyšujú počty hodín na tomto ihrisku pre futbalový klub,“ uzavrel poslanec Jozef Babják, ktorý je zároveň členom komisie športu.

Autor: 

  • mpo
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné