Mesto pokračuje v rekonštrukcii chodníkov a parkovísk

Ľuboš Ondovčin z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom informoval, že na parkovisku na Ulici osloboditeľov 1575/2 sa vybúrali existujúce obrubníky a boli osadené nové betónové obrubníky, v časti plochy sa zrealizovali podkladné vrstvy pod konečnú úpravu parkoviska asfaltobetónom. Dodal, že bola prečistená existujúca dažďová kanalizácia a ostáva zrealizovať osadenie uličnej vpuste s napojením a asfaltový povrch. Predpokladaný termín ukončenia je v 49. týždni. „Dokončujeme Poľanu, realizuje sa chodník na Laboreckej ulici a na Brestovskej. Oprava chodníka na Jasenovskej ulici - je potrebné opraviť bezbariérový nájazd a dosypať piesok k dlažbe. Nemáme ešte chodník pri podchode na Chemlonskej ulici, bezbariérový prístup na hrádzu Laborca (tieto dve akcie budú hotové do konca roka). Chodník na Ševčenkovej s odvodnením a na Vihorlatskej ulici podľa počasia. Ak počasie bude nepriaznivé, investičnú akciu pre túto skutočnosť nebude možné dokončiť v tomto roku,“ dodal Ondovčin.

Autor: 

  • ts
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné