Mesto mierne zvýšilo poplatky za stravu v školách. Tvrdí, že chce kvalitnejšie obedy pre deti

Rodičia, ktorých deti navštevujú v Humennom mestské materské a základné školy, si za stravovanie v týchto školských zariadeniach mierne priplatia. Poslanci schválili zvýšenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravu. Samospráva argumentuje, že zabezpečí nákup kvalitnejších potravín na prípravu stravy. Navyše podľa mesta pôjde len o mierne navýšenie. Nárast na jedno jedlo predstavuje v priemere 0,07 eura. Mesto tvrdí, že ide len o dočasné opatrenie, ktoré potrvá len 4 mesiace.

Poslanci na poslednom rokovaní schválili doplnok všeobecne záväzného nariadenia, ktorý sa týka príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach. V súvislosti so skutočnosťou, že dochádza k neustálemu nárastu cien potravín v snahe dodržania nutričných hodnôt a materiálno-spotrebných noriem a receptúr“, uviedlo mesto vo svojej dôvodovej správe. Nárast na jedno jedlo pri MŠ je + 0,07 eura, ZŠ 1. stupeň + 0,06 eura, ZŠ 2. stupeň + 0,08 eura a dospelí stravníci + 0,07 eura. Vedúca odboru školstva Mestského úradu (MsÚ) v Humennom Ľubica Burešová uviedla, že návrh na zmenu finančného pásma predložili aj na základe požiadaviek zo strany vedúcich školských jedální pri materských a základných školách. Prechodom z 2. do 3. finančného pásma sa zároveň zabezpečí nákup kvalitnejších potravín na prípravu stravy v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné. „Pre deti v materských školách mesačne to bude navýšenie o 1,40 eura pri počte 20 pracovných dní. Nie je to, myslím, taká veľká finančná záťaž, ale preto ideme do tretieho finančného pásma, naozaj aj na základe požiadaviek vedúcich školských jedální. Môžu pristúpiť k nákupu kvalitnejších potravín,“ uviedla Burešová. Dodala, že tento návrh bol zverejnený na webovej stránke mesta, úradnej tabuli a bol prerokovaný na mestskej rade. Burešová dodala, že k navýšeniu nezaznamenali žiadne pripomienky.

Poslanec: Dotkne sa to približne 2-tisíc detí

Poslanec Ondrej Mudry povedal, že je to zlá správa pre Humenčanov, ktorí platia za obedy detí. „Máme do konca školského roka 4 mesiace a my ideme zvyšovať ceny stravného pre naše deti, pre deti našich obyvateľov,“ skonštatoval Mudry. Dodal, že sa to dotkne približne 2-tisíc detí. Odhaduje, že navýšenie prinesie do mestského rozpočtu zhruba 9-tisíc eur. „Keď používame peniaze na rôzne organizácie, združenia, neziskovky, veď sami si povedzme, nevieme ani často, kam tie peniaze idú,“ poznamenal Mudry. Dodal, že od 1. septembra schválil parlament obedy zadarmo a zbytočne bude teraz mesto na pár mesiacov tieto obedy zvyšovať. Mudry preto navrhol ponechať cenu za jedlo pre materské a základné školy a pre dospelých stravníkov v II. pásme. Jeho návrh ale poslanci nepodporili.

Primátor: Je to pre naše deti, aby mali lepšiu stravu

Primátor Miloš Meričko potvrdil, že hlavným cieľom navýšenia je zabezpečenie kvalitnejšej stravy pre deti. „Čo sa týka toho zvýšenia, je to v priemere o 7 centov. Je to naozaj na štyri mesiace, pretože nás o to požiadali vedúce školských jedální. Je to pre naše deti, aby mali lepšiu stravu. Ja tiež mám dieťa, ktoré chodí do materskej školy, nepočul som o tom, že by niektorí rodičia chceli pre svoje deti horšie,“ povedal primátor. Reagoval aj na vyjadrenie poslanca Mudreho, že  poslanci ani nevedia, kam peniaze často idú. „To, čo ste spomínali, že v rozpočte, že dávame ani neviem kam, no tak nehnevajte sa, tak to bolo zvláštne konštatovanie,“ reagoval primátor. Viceprimátorka Mária Cehelská uviedla, že suma na zvýšenie stravného na 4 mesiace predstavuje okolo 10-tisíc eur. „Mali sme túto problematiku, riešili sme ju aj v komisii školstva. Odporučili sme ju na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Riešili sme to aj na porade s riaditeľmi základných škôl, aby sme v meste dotiahli aj diétne stravovanie, aby rodičia vedeli, kam môžu s deťmi, ktoré majú problémy pri stravovaní, či bezlepkové, či s cukrovkou,“ vysvetlila viceprimátorka. Poslanec Michal Babin doplnil, že mesto musí zároveň reagovať aj na nárast cien potravín. „Tiež som prepočítal ten nárast ceny za obedy. Ja som za to, že by pri tom malom náraste mali deti kvalitnejšiu stravu, ale na druhej strane trochu zájdem do cien potravín, ktoré v eurozóne neraz sa zvýšili práve na Slovensku. Takže, bohužiaľ, musíme reagovať,“ skonštatoval poslanec.

Cehelská: Mesto poskytuje občanom benefity za viac ako pol milióna eur

Viceprimátorka uviedla, že mesto sa snaží pomáhať svojim obyvateľom na viacerých úrovniach rôznymi úľavami a benefitmi. „Dala som si vyčísliť benefity občanov za minulý rok, ktoré respektíve plánujeme do rozpočtu tento rok. Kým bežne vieme, máme benefity stravovacie, pri narodení dieťaťa, príspevok pre deti do prvého ročníka, zvýhodnené cestovné, tak si možno ani neuvedomujeme, že máme aj benefity, ako sú ďalšie: daň z nehnuteľnosti, kde nad 62 rokov je znížená veková hranica. Nad 62 rokov majú 50 percent držitelia ZŤP, daň za psa, daň za predajné automaty, komunálny odpad, dokopy to robí, keď sme si to dali vyčísliť, 537 444 eur. Čo je zhruba 16 miliónov slovenských korún, čiže toto sú zhruba benefity, ktoré my poskytuje tým občanom,“ zdôraznila Cehelská.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné