Mesto Medzilaborce rozšíri kapacitu Materskej školy na Ulici generála Svobodu

Medzilaborce rozšíria kapacitu Materskej školy na Ulici generála Svobodu. Dostali na to príspevok z eurofondov. Do objektu by tak mali preinvestovať približne 240-tisíc eur.

„Cieľom projektu je vytvorenie priestorových a materiálno–technických podmienok pre zvýšenie úrovne zaškolenosti detí, celkové skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s intenzívnym využitím prvkov inkluzívneho vyučovania,“ informuje samospráva na svojej webovej stránke. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu okolo 241-tisíc eur, z toho spolufinancovanie mesta predstavuje päť percent, čo činí približne 12-tisíc eur.

Jestvujúci objekt bývalých detských jaslí, ktorý sa pri tejto škôlke nachádza, aktuálne chátra a nespĺňa súčasné tepelnoizolačné požiadavky. „Projekt stavby rieši návrh úpravy dispozície, výmenu okien, zasklených stien a dverí, zateplenie, vytvorenie bezbariérového vstupu, nových hygienických priestorov, priestorov pre deti a personál, tiež telocvičňu,“ píše sa na stránke s tým, že by mali byť vybavené novým nábytkom. Dôvodom pre stavebné úpravy je zvýšenie kapacity materskej školy vytvorením nových priestorov pre predškolskú prípravu detí, a to jednej triedy s kapacitou desať detí, realizáciou telocvične a detského ihriska, ktoré budú slúžiť na zvýšenie ich pohybovej aktivity. „Po zakúpení a umiestnení ďalšieho nevyhnutného vybavenia budú vytvorené priestory slúžiť v budúcnosti aj na rehabilitačné účely pre zdravotne postihnuté deti,“ informuje mesto. Projekt by mali zrealizovať do augusta 2019.

Autor: 

  • TASR
  • Medzilaborce
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné