Mesto Humenné so žalobou na VIHORLAT PRESS na súdoch neuspelo

Spoločnosť VIHORLAT PRESS od začiatku roku 2015 čelila ako vydavateľ regionálneho týždenníka Slovenský východ za jeden z publikovaných článkov žalobe Mesta Humenné na ochranu dobrej povesti a o zaplatenie 5-tisíc eur. Okresný súd v Humennom túto žalobu v plnom rozsahu zamietol. Potom, čo sa Mesto Humenné voči tomuto rozhodnutiu súdu odvolalo, mu túto jar nedal za pravdu ani odvolací Krajský súd v Prešove.

Krajský súd v Prešove potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v Humennom v zamietnutí žaloby Mesta Humenné na spoločnosť VIHORLAT PRESS, s. r. o., ktorá vydala článok „Primátorke Vaľovej horelo mestské služobné Volvo.“ Krajský súd vo svojom rozhodnutí uvádza, že proti tomuto rozsudku nie je odvolanie prípustné.

Novinárka neklamala

Spoločnosť VIHORLAT PRESS vydala v pondelok 24. novembra 2014 článok o udalosti, ktorá sa stala na poludnie v stredu 19. novembra 2014 na čerpacej stanici pohonných hmôt v Michalovciach. Hlavnými aktérmi boli michalovskí hasiči, primátorka Jana Vaľová a zamestnanec Mestského úradu v Humennom – vodič služobného auta Volvo S80. Autorkou článku bola šéfredaktorka Anna Kornajová, ktorá bola v tom čase aj konateľkou vydavateľskej spoločnosti. Za tento článok podalo Mesto Humenné na vydavateľstvo žalobu. Okresný súd v Humennom ju dostal koncom januára 2015. Mesto Humenné v žalobe okrem iného uvádzalo, že vydavateľstvo uverejnilo článok bez toho, aby dalo mestu možnosť vyjadriť sa, a v článku mala jeho autorka klamať, že na tlačový referát mestského úradu poslala žiadosť o informácie. Kornajová súdu kópiou odoslaného e-mailu dokázala, že v stredu 19. novembra 2014 popoludní nielen na tlačový referát, ale ešte aj prednostovi Mestského úradu v Humennom žiadosť o informácie s ôsmimi otázkami poslala. Čiže mestu priestor na vyjadrenie dala a v článku o tom neklamala. Zároveň súd prvej inštancie bral do úvahy, že všetky informácie v článku vychádzali už zo skôr zverejnených informácií denníka Korzár, ako aj televízie JOJ, avšak žalobca podal žalobu len voči spoločnosti VIHORLAT PRESS, a to aj napriek tomu, že tento článok zverejnil ako posledný. Dôvodom na zamietnutie žaloby je podľa súdu to, že do skončenia dokazovania žalobca neuniesol svoju dôkaznú povinnosť a nepreukázal, aby uvedené zásahy mohli viesť, alebo prípadne aj viedli k zníženiu dobrej povesti Mesta Humenné ako právnickej osoby. Okrem svojich tvrdení v žalobe a na pojednávaní do skončenia dokazovania nedoložil v konaní o tom žiaden dôkaz a žiaden ani nenavrhol. Z výpovedí svedkov podľa súdu prvej inštancie vyplýva, že uvedená udalosť sa odohrala tak, ako je popísaná v článku, vydavateľ nemal v tom čase žiadne iné informácie, vychádzal zo skôr zverejnených informácií a predtým vyzval žalobcu na vyjadrenie sa ku konkrétnym otázkam, na čo žalobca nereagoval.

 

Súd: Verejnosť má právo byť informovaná, primátorka a mesto musia zniesť aj kritiku

Podľa súdu primátorka ako štatutárka žalobcu je v postavení politika a osoby verejného záujmu, kde je legitímne tieto verejné záležitosti aj verejne prezentovať, pričom politici ako osoby verejného záujmu sú osoby, ktoré sa rozhodli uchádzať o dôveru verejnosti a zároveň akceptovali, že budú vystavení aj verejnej diskusii a vyššej miere kritiky ako bežní občania. Je to nevyhnutné za účelom zabezpečenia transparentnosti zodpovedného výkonu verejnej funkcie. Primátorka žalobcu je povinná strpieť zvýšenú kontrolu verejnosti aj v podobe takýchto legitímnych otázok položených v článku žalovaného, a v dôsledku toho aj vyššiu mieru kritiky rôznych obmedzení ako ostatné osoby. Dôležité podľa súdu prvej inštancie je, že Mesto Humenné patrí medzi orgány verejnej správy, jeho zástupcovia vrátane primátora sú volení občanmi, teda verejnosťou, vykonáva činnosť v rámci verejnej správy, a teda široká verejnosť má právo byť informovaná a dostávať informácie od médií o činnosti takejto právnickej osoby. Z toho dôvodu Mesto Humenné, ako aj jeho zástupcovia musia zniesť väčšiu mieru kritiky a jej zásahov do dobrej povesti právnickej osoby ako iné súkromnoprávne subjekty, ktoré nekonajú vo verejnom záujme. V konaní nebolo podľa súdu preukázané zníženie ani ohrozenie dobrej povesti právnickej osoby Mesta Humenné, a preto súd prvej inštancie žalobu zamietol. Podľa odvolacieho krajského súdu Okresný súd v Humennom rozhodol vecne správne. A preto odvolací krajský súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správne.

 

Poznámka: Spoločnosť VIHORLAT PRESS, s. r. o., je vydavateľom týždenníka Humenský expres.

 

Autor: 

  • mp
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné