Mesto Humenné skončilo v hodnotení transparentnosti najhoršie na Slovensku

Mesto Humenné, čo sa týka transparentnosti, patrí podľa mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) medzi najhoršie samosprávy na Slovensku. Vyplýva to z hodnotenia, ktoré zverejnila mimovládka minulý týždeň. Zo 100 hodnotených najväčších miest na Slovensku skončilo mesto Humenné až na poslednom mieste!!!

To, na čo už niekoľko rokov poukazujú viacerí humenskí mestskí poslanci, aktivisti, ale aj občania Humenného, potvrdilo hodnotenie mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) v rámci projektu Otvorená samospráva 2018. Mesto Humenné, čo sa týka transparentnosti, patrí medzi najhoršie samosprávy na Slovensku. Zo 100 najväčších hodnotených samospráv skončilo až na poslednom mieste. TIS vybrala 11 oblastí a 105 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie týkajúce sa právomocí miestnych samospráv vyplývajúcich zo zákona. Napríklad predaj a prenájom majetku, a tiež politík, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené, napr. etika a konflikt záujmov. Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve, verejné obstarávanie a oblasť rozpočtu a zmlúv. Mesto Humenné skončilo v hodnotení na poslednom mieste. V transparentnosti sú na tom oveľa lepšie ako Humenčania napríklad v susedných Michalovciach, ale aj v Snine, Sečovciach a vo Vranove nad Topľou. Hodnotenie prebiehalo v období jún až október 2018. Odborníci z TIS sa zamerali na kvalitu informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv, odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov aj TIS, no podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, na základe odpovedí samospráv zaslaných v dotazníku TIS, z informácií získaných prostredníctvom údajov z EKS (Elektronický kontraktačný systém). Pozreli sa aj na prínosnosť radničných novín pre informovanosť občanov o politike a činnosti samosprávy.

Počas primátorovania Vaľovej sa mesto prepadlo o 81 miest

Primátorka Jana Vaľová hodnotenie spochybňuje. Vo svojej kritike je však medzi primátormi takmer osamotená. Ostaní primátori z viacerých miest, ktoré boli v rebríčku, hodnotenie akceptovali a na rozdiel od Vaľovej sa voči výsledkom  mimovládky neohradili a hodnotenie nespochybnili ani v médiách, ani na sociálnych sieťach. Primátorka Jana Vaľová sa k hodnoteniu TIS vyjadrila na svojom facebookovom profile, ale aj pre TASR. „Rozumiem, prečo ma TIS nemá rada. Nebojím sa totiž poukazovať na ich pochybenia a verejne o nich hovoriť. Upozornila som, že vlani TIS kritizovala naše mestské noviny za údajné neposkytovanie priestoru na reakcie – ale sama organizácia sa neunúvala požiadať o stanovisko mesto a nenechala ho vyjadriť sa k celej veci. Presne tak isto postupovala TIS tohto roku a opäť nenechala na našich novinách nitku suchú. Nech sa potom nikto nehnevá, ale s takouto organizáciou nemám dôvod spolupracovať. Takže: áno, neodpovedali sme na ich dotazník. Nech sa páči, kedykoľvek môžu prísť do Humenného a presvedčiť sa na vlastné oči,“ uviedla primátorka na facebooku. Tvrdí, že má problém s tendenčnosťou týchto hodnotení. „Aktivity TIS sú totiž flagrantne v hrubom konflikte záujmov. Táto organizácia totiž na jednej strane „hodnotí“ transparentnosť, na druhej strane ponúka samospráve služby auditu transparentnosti, alebo celkového nastavenia procesov tak, aby vyzerali v hodnotení TIS dobre,“ uviedla na facebooku. Zo štatistky TIS navyše vyplýva, že výrazný prepad v transparentnosti v meste Humenné nastal práve počas primátorovania Jany Vaľovej. Kým v roku 2010, keď ešte len nastúpila do funkcie, bolo Humenné podľa štatistiky TIS v hodnotení na 19. mieste, za primátorovania Jany Vaľovej sa postupne prepadlo až o 81 miest na posledné miesto!!! 

Viacerí primátori, dokonca aj za stranu SMER-SD, sa na rozdiel od Vaľovej na hodnotenie nesťažovali

Na rozdiel od primátorky Jany Vaľovej, ktorú hodnotenie zjavne pobúrilo, sa ostatní primátori z východného Slovenska na hodnotenie TIS nesťažovali ani na sociálnych sieťach, ani v médiách. Hodnotenie TIS nespochybnili na facebooku ani v médiách dokonca ani jej stranícki kolegovia zo SMER-u, ktorí sú na čele napríklad v meste Michalovce alebo Spišskej Novej Vsi. Mesto Michalovce, ktoré vedie Viliam Zahorčák (SMER-SD), skončilo na 56. mieste a Spišská Nová Ves, kde je primátorom Ján Volný (SMER-SD), obsadilo 30. miesto. Mesto Humenné predbehla v hodnotení transparentnosti aj susedná Snina, ktorá skončila na 50. mieste.

Humenné aj ďalšie mestá by sa mali správať otvorene

Autormi rebríčka Otvorená samospráva 2018 sú Michal Piško, Gabriel Šípoš a Eva Bilená z TIS. Hodnotenie je podľa autorov len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú. Hlavným cieľom merania transparentnosti v samosprávach je podľa TIS poukázať na mieru otvorenosti voči verejnej kontrole. Nedá sa vylúčiť, že niektoré informácie vyhodnotené v rebríčku ako nezverejnené, sa na webe samosprávy môžu nachádzať. „Ak sú však zverejnené na užívateľsky ťažko dostupnom alebo neintuitívnom mieste, kde ich neboli napriek snahe v primeranom čase schopní nájsť ani naši hodnotitelia, takéto zverejňovanie informácií sa z nášho pohľadu míňa účelu, ktorým má byť práve účinná verejná kontrola,“ informovali autori. Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2018 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy správať sa otvorene a poskytovať svojim občanom kvalitné informácie. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov. TIS plánuje zverejňovať podobné hodnotenie transparentnosti samospráv aj v budúcnosti.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • ts
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné