M.A.R.S. unikátne zariadenie na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle

Deviaty jún 2019 sa zapíše do histórie Astronomického observatória na Kolonickom sedle ako deň uvedenia do prevádzky unikátneho zariadenia M.A.R.S. – Mobilná Astronomická Rotačná Stanica, ktorá bude slúžiť verejnosti na pozorovanie nočnej oblohy.

Konštrukcia pozorovacieho zariadenia je z ocele a pozostáva z dvoch nad sebou umiestnených častí. Spodná pohyblivá časť – rošt je kruhového pôdorysu s priemerom 10 m. Konštrukcia je pohyblivá na samonosných kolieskach a pri statickom užívaní je podopretá sklopnými pätkami. Horná konštrukcia – vozík má tvar kruhového výseku, je pohyblivá na samonosných kolieskach a pohybuje sa po koľajnici, ktorá je umiestnená na spodnej konštrukcii. Priemer vozíka je 10 m.

Pozorovacie zariadenie Kolonica M.A.R.S. je dimenzovaná pre 20 osôb. Na pozorovacom vozíku je umiestnených 20 sklopných kresiel, ktoré slúžia pre komfortné užívanie zariadenia. Stanica M.A.R.S bude slúžiť na skvalitnenie realizácie večerných astronomických pozorovaní pre návštevníkov observatória, k zvýšeniu pohodlia počas pozorovania a kvality  výkladu lektora. Plošina je umiestnená priamo pod holým nebom pred planetáriom a ponúka naozaj unikátny zážitok z pozorovania nočnej oblohy. Návštevníci sú  usadení do polohovateľných kresiel, odborný pracovník ich  audiovizuálnymi pomôckami názorne oboznamuje s nočnou oblohou.  Vďaka otočnej vlastnosti plošiny návštevníci majú možnosť pozorovať hviezdne objekty na celej nočnej oblohe.

Potrebu takého zariadenia, ktoré bolo zhotovené podľa návrhu  riaditeľa Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, je odôvodnené tým, že „najkrajší pohľad na nočnú oblohu ponúka samotná príroda a tento autentický zážitok si treba vychutnať v pohode a pohodlí. A práve pre tento účel bol zhotovený  M.A.R.S.“ Na slávnostnom prestrihnutí pásky a uvedenia M.A.R.S.-u do prevádzky sa zúčastnila vedúca odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Emília Antolíková, ktorá spolu s riaditeľom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom RNDr. Igorom Kudzejom, CSc., slávnostne prestrihli pásku. Zhotoviteľom tohto konštrukčne náročného zariadenia je firma REINTER, s. r. o., Humenné, ktorú zastupovali konatelia firmy Ing. Jaroslav Pčola st. a Ing. Jaroslav Pčola ml. Nemalú zásluhu na tom, že projekt bol úspešný, má aj vedúci partner projektu financovaného z Programu INTERREG V-A, POĽSKO-SLOVENSKO 2014-2020 v rámci projektu „VESMÍR NA DLANI“. A práve zástupcovia vedúceho partnera projektu z miest Bolestrašice, Krosno, Sanok,  Rzeszow, a Krakow  boli prítomní pri uvedení prístroja do užívania. Ako všetko funguje, sa presvedčili na vlastnej koži, očividne sa im to páčilo a nakoniec skonštatovali, že táto atrakcia určite priláka turistov zaujímajúcich sa o hviezdnu oblohu nielen zo Slovenska, ale aj Poľska a dúfajme, že aj z ostatných krajín.

                                                                                          

 

Autor: 

  • Tatiana Rusinková
  • Humenné
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné