Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš (Svätý Ján Pavol II.)

Kresťania celého sveta oslávili Veľkú noc. Najdôležitejší sviatok kresťanov, keď večný život víťazí nad smrťou. Tajomstvo svetla a tmy je vo veľkonočnej svieci. Cez ticho hľadáme samých seba. V súčasnom uponáhľanom a skazenom svete sa bojíme ticha, lebo nechceme nájsť seba, našu podstatu. Radostné ALELUJA zaznelo po štyridsiatich dňoch duševného pôstu. Kristus – svetlo sveta. Svojou smrťou našu smrť prekonal. Po obradoch na veľkonočnú vigíliu Bielej soboty opäť zaznela krása zvuku kostolných zvonov, ktoré po ukrižovaní Ježiša Krista utíchli. Kresťania sa ponorili do tmy. Vykúpenie prišlo zmŕtvychvstaním Božieho syna.

Veriaci rímskokatolíckej Farnosti sv. Košických mučeníkov na Sídlisku III v Humennom prichádzajú popoludní na Bielu sobotu každoročne s prútenými košíkmi, aby im kňaz posvätil veľkonočné dary (jedlo). Inak tomu nebolo ani uplynulú sobotu 15. apríla, kedy vdp. Jozef Kozák a kaplán Marián Jaklovský spoločne s miništrantmi vykonali túto milú povinnosť pre svoje „ovečky“ na nádvorí kostola.

 

Zelený štvrtok Pánovej poslednej večere

...Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný...

 

Veľký Piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána

...Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Stal sa pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nadovšetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.... Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko...

V tento deň sa sväté omše v kostoloch nekonajú. Veriaci absolvujú obrad ukrižovania Krista. Zvony celého sveta utíchnu. Nastáva tma a ticho v dušiach kresťanov.

 

Biela sobota - Veľkonočná vigília

...Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu...

Zvony sa opäť rozozvučia po rozsvietení sviec prítomnými veriacimi v božom chráme, čo evokuje blížiace sa vzkriesenie Krista. Skala hrobu je odvalená a miesto prázdne.

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

...Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. Svojou smrťou našu smrť vykúpil u svojho Otca...

Autor: 

  • -MJK-
  • zdroj: Sväté písmo; Humenné

Foto: 

MJK
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné