Koncert v kaštieľskej koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom venovaný ochrane detských práv

Vihorlatské múzeum v Humennom sa s hrdosťou pripája k inštitúciám, ktoré si pripomínajú Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. V spolupráci s partnermi a hlavnými organizátormi celoslovenského projektu podporných aktivít pozývame verejnosť dňa 20. novembra 2019 o 16.30 hod.  na koncert v kaštieľskej koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom. Svet si si tento deň, odvolávajúci sa na naliehavosť ochrany detí pred týraním a zneužívaním, pripadajúci na 19. novembra, pripomína od roku 2000. Spoločným koncertom v múzejných priestoroch podporujeme aktivity k ochrane detí pred násilím a zneužívaním -oslovujeme deti, aby svoje práva poznali, a dospelých, aby im tieto práva pomáhali uplatňovať a chrániť. Ďakujeme aj za vašu podporu.

Autor: 

  • Jana Fedičová
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné