Klamstvá a pravda o stravovaní v priemyselnom parku

Šírenie klamstiev a zavádzanie verejnosti o tom, ako je zabezpečené stravovanie v Priemyselnom parku Chemes (PPCH), dosiahlo svoje dno. Televízna reportáž postavená na jednom nespokojnom stravníkovi doslova pošpinila poctivú prácu desiatok ľudí, ktorí denne zabezpečujú kvalitné stavovanie pre stovky zamestnancov a firiem, ktoré podnikajú v areáli Priemyselného parku Chemes v Humennom. Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné vám touto cestou preto prináša pravdivé informácie  o stravovaní v priemyselnom parku (pretože v spomínanej reportáži nebola odvysielaná reakcia Chemesu v takom znení, ako bola odoslaná), ktoré sa výlučne opierajú o fakty. Na rozdiel od výpovede stravníka, ktorý vystupoval v televízii ako utajený mafián alebo svedok z kriminálneho prostredia, ktorému neukázali tvár, a dokonca mu pozmenili aj jeho hlas.

Po reštrukturalizácii im prestalo chutiť?

Hneď na úvod musíme zdôrazniť, že spoločnosť CHEMES, a. s., vytvára podmienky pre závodné stravovanie v zmysle zákonníka práce pre všetky firmy v priemyselnom parku. Za tým účelom vykonala aj značné investície do stravovacieho zariadenia. Nás už ani neprekvapuje, že zinscenovaná kauza so stravovaním opäť súvisí s firmou Nexis. Žiaľ, niektoré pochybné rozhodnutia a pochybné kroky tejto firmy vytvárajú nepríjemnú napätú atmosféru, ktorá zbytočne traumatizuje zamestnancov priemyselného parku. Veď posúďte sami. Závodná kuchyňa denne zabezpečuje stravovanie pre takmer 500 zamestnancov firiem, ktoré podnikajú v priemyselnom parku. Ďalších približne sto zamestnancov využíva každý deň služby a ponuku bufetu, ktorý ponúka ďalšie čerstvé a kvalitné mäsové, rybacie a mliečne výrobky. Pestrá paleta stravovacích možností priamo v areáli parku roky vyhovovala nielen stovkám zamestnancov firmy Nexis, ale aj samotnému vedeniu tejto spoločnosti. Je preto zaujímavé, že im prestalo „chutiť“ až po reštrukturalizácii spoločnosti, ktorá prebehla pred rokom a pol. Dovtedy problémy neboli. Navyše spomínaná firma nám doteraz dlhuje za stravovanie. Je klamstvom, ak sa niekto snaží navodiť dojem, že zamestnanci firmy Nexis sa musia stravovať v závodnej kuchyni, a že spoločnosť Chemes, a. s., Humenné sa o to snaží za každú cenu. Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné to rázne odmieta, pretože žiadnej firme, ktorá pôsobí v priemyselnom parku, nevnucuje, aby sa jej zamestnanci stravovali v závodnej jedálni. Vrátane Nexisu. Dôkazom je naše rozhodnutie z 8. marca, keď sme ukončili stravovanie pre zamestnancov Nexisu a nemáme naďalej záujem im poskytovať stravu. Preto je klamstvom, že my niekoho nútime, aby sa k nám chodil stravovať. O niekoľko dní sme dokonca odviezli všetky taniere a príbory, a ostatné príslušenstvo z výdajne stravy a opäť sme oznámili Nexisu, že nemáme záujem pre nich naďalej zabezpečovať stravovanie. Preto sme pobúrení, že niekto sa snaží klamstvami vytvárať dojem, že máme eminentný záujem zásobovať túto firmu.

Kto sa sťažoval? Utajený mafián?

Redaktor v reportáži tvrdí, že na problémy s donášaním jedla sa nám sťažovali ľudia z viacerých tunajších firiem. Je to pritom obrovské klamstvo. Na celej reportáži je poburujúce, že v nej vystupuje len jeden, a to chceme zdôrazniť, len jeden „nespokojný“ stravník. V závodnej jedálni sa pritom stravuje každý deň takmer 500 ľudí!!! Navyše pred kamerou vystupoval ako utajený mafián alebo svedok z kriminálneho prostredia, ktorému kamera snímala len nohy. Neukázali jeho tvár, a dokonca pozmenili aj jeho hlas. My vám v článku prinášame rozhovory a názory konkrétnych ľudí a zamestnancov, ktorí otvorene a na rovinu povedali, ako vnímajú stravovanie v závodnej jedálni priemyselného parku. Redaktor v reportáži ďalej uviedol, že „ľudia sa sťažovali na kvalitu,“. Máme za to, že znovu klamal, lebo ako mohol vedieť názor zamestnancov ďalších firiem, keď ani nebol v priemyselnom parku. Ktorí zamestnanci to boli? Poverení ľudia vedením Nexisu, ktorí sa majú sťažovať? Je zarážajúce, že niekto ide hodnotiť kvalitu stravy, veľkosť porcií a zabezpečenie stravovania na základe výpovede jediného človeka bez toho, aby oslovil kompetentných ľudí, ktorí sú zodpovední za prípravu stravy. My vám preto prinášame aj vyjadrenie vedúcej stravovne a kuchára závodnej kuchyne, nie tajomného človeka, ktorému pozmenili hlas a skrývajú jeho identitu. Navyše spoločnosť Chemes neregistruje žiadnu oficiálnu sťažnosť stravovacích komisií, ktoré pôsobia v priemyselnom parku, ale iba jeden list z Nexisu. Ďalším klamstvom redaktora bolo, že v priemyselnom parku pracuje 3-tisíc ľudí. Pritom tu pracuje približne 1800 zamestnancov. Je zarážajúce, že v jednej niekoľkominútovej reportáži odznelo toľko klamstiev a nepresných informácií.

Teplé jedlo s obsluhou vymenili za stravu v plastových krabičkách

Je nám ľúto, že zamestnanci firmy Nexis majú teraz možno znížený komfort stravovania. Žiaľ, táto situácia nebola spôsobená  našou vinou, ale pochybnými krokmi vedenia spomínanej spoločnosti. Keď zabezpečovala stravovanie pre zamestnancov firmy Nexis závodná kuchyňa spoločnosti Chemes, pracovníci dostávali vo výdajni stravy vždy polievku, hlavné jedlo, nápoj a servítku. Strava im bola podávaná s obsluhou a v prostredí, kde o poriadok, čistotu a výdaj stravy sa starali pracovníci závodnej kuchyne Chemes. Po pochybných rozhodnutiach vedenia firmy Nexis sú teraz zamestnanci tejto firmy odkázaní na dovoz stravy, ktorú im nosia v prepravných nádobách alebo plastových obaloch. Navyše zabezpečili svojim zamestnancom stravovacie karty, za ktoré si nakupujú v obchodoch nielen potraviny, čo je možno v rozpore so zákonom.

Pravda o dovoze stravy

Je obrovským klamstvom, ak člen predstavenstva firmy Nexis Ján Kučeravý tvrdí, že do areálu priemyselného parku nebola vpustená firma, ktorá im doniesla stravu.Nie je to pravda!!!Neexistuje ani jeden prípad, keď si zamestnávateľ objednal vozidlo so stravou, aby nebolo vpustené. Ako dôkaz prikladáme kópie dodacích listov od spoločnosti, ktorá zabezpečuje Nexisu dovoz stravy a ktorá bola vždy vpustená do areálu priemyselného parku. (viď obrázok) Nejde pritom o jeden deň, ale o dovoz stravy od 13. marca až doteraz. Takže prečo niekto klame a snaží sa navodiť atmosféru, že do areálu priemyselného parku nebol umožnený vstup dovozcovi stravy? A čo sa týka sólo dovozu, videli ste už robotníka, ktorý si objedná na bránu priemyselného parku pizzu, odíde od stroja, pešo prejde dva kilometre a potom sa vráti k stroju a zje pizzu? Samozrejme, z THP pracovníkov bola snaha v minulosti takéto objednávky vykonať, ale prepáčte nám, nemáme zamestnanca na bráne pre preberanie a odovzdávanie pizze. Naša strážna služba má dosť vlastnej práce s vybavovaním nákladných a osobných vozidiel a osobných návštev prichádzajúcich a odchádzajúcich z priemyselného parku. Máte niekto vedomosť o tom, že by takto individuálny dovoz stravy alebo pizze na hlavnú bránu tolerovali napríklad v iných veľkých fabrikách, ako je napríklad U.S. Steel alebo Chemosvit? My takúto zavedenú prax nepoznáme. Ďalším obrovským klamstvom je, že si ľudia nemôžu doniesť do práce vlastné jedlo. Nikdy by sme ľuďom nebránili doniesť si vlastné jedlo.

Zamestnanci: Sme spokojní s porciami aj kvalitou

Týždenník Humenský expres zmapoval situáciu priamo medzi stravníkmi. Z ankety vyplynulo, že zamestnanci, ktorí pracujú v priemyselnom parku, si stravovanie v závodnej jedálni pochvaľujú. „Ja som  veľmi spokojný, porcie sú dobré aj kvalita, všade je čisto,“ povedal Peter Tomáš, ktorý pracuje v priemyselnom parku už šesť rokov. So stravovaním v areáli PPCH sú spokojní nielen dlhoroční zamestnanci, ale aj nováčikovia. „Ja tu pracujem ešte len týždeň a som spokojný. Stravujem sa v jedálni. Varia tu podľa mojej chuti,“ prezradil Matúš Žinčák. Spokojný je aj Tomáš Hríb, ktorý pracuje v priemyselnom parku už osem rokov. „V jedálni sa stravujem stále. Som spokojný. Viem, že sa snažia prispôsobiť ponuku stravy stravníkom, robili aj prieskum,“ povedal Tomáš Hríb. „So stravou som celkom spokojný. Porcie sú primerané. Kvalita jedla je v poriadku,“ dodal Ondrej Feďo. V závodnej jedálni sa dokonca stravujú aj zamestnanci firiem, ktoré nepôsobia priamo v areáli priemyselného parku. „Prichádzajú aj zvonku, napríklad zo zdravotného strediska, ktoré sa nachádza vedľa areálu Chemesu,“ potvrdil kuchár.

Kuchár: Snažíme sa, aby bol jedálny lístok pestrý

„V našej závodnej kuchyni poskytujeme našim spotrebiteľom jedálny lístok, ktorý pozostáva z troch druhov jedál. Jedno je vždy bravčové, potom je kuracie a jedno je delená strava. Snažíme sa, aby bol jedálny lístok pestrý,“ vysvetlil kuchár Miroslav Brutvan, ktorý pracuje v kuchyni od roku 2011. „Kvalita a podávanie stravy je z našej strany prispôsobená stravníkom. Snažíme sa v kuchyni podať vždy stopercentný výkon. Snažíme sa vychádzať stravníkom v ústrety a reagovať na ich podnety. Napríklad, keď si niečo prajú, snažíme sa im vyjsť v ústrety,“ ozrejmil kuchár. Dodal, že pri riešení rôznych podnetov im pomáha aj stravovacia komisia, ktorá pôsobí v spoločnosti Andritz. „Ktorá nám dáva podnety, čo by sme mohli vylepšiť. Raz mesačne máme poradu, kde riešime prípadne nedostatky, čo by sme mali vylepšiť alebo nejaké veci doplniť, aby to bola obojstranná spokojnosť,“ vysvetlil Miroslav Brutvan.

Vedúca závodnej jedálne: Stravníkom vychádzame v ústrety

Mária Latová je vedúcou závodnej jedálne Chemes už piaty rok. Vysvetlila, že denne pripravia okolo 500 obedov. „Keď sú rezne, tak je objednaných jedál aj viac,“ povedala s úsmevom vedúca jedálne. „My sme závodná kuchyňa, ktorá poskytuje pestrú stravu, šaláty, máme aj delenú stravu. Porcie sú nad normu, nebránime ľuďom si aj zameniť jedlo, keď chcú niečo zmeniť. Kuchári im vychádzajú v ústrety,“ poznamenala Latová. Dodala, že so stavovaním sú spokojní nielen zamestnanci z výroby, ale aj manažment. „Naša strava je dobrá a naozaj chutí všetkým,“ uviedla. Latová spresnila, že kapacita závodnej kuchyne a jedálne je pripravená aj na tisíc stravníkov denne. Zdôraznila, že v roku 2012 prešla kuchyňa výraznou rekonštrukciou a modernizáciou. „Investovalo sa tu veľa peňazí. Sú tu nové sporáky, konvektomaty, panvy, kotly, chladiace boxy na mäso a zeleninu, nové sklady, nové umývačky na čierny a biely riad. Nerezové stoly sú všetky nové. Celá kuchyňa je nová,“ vymenovala vedúca stravovne.

A na záver si zopakujme

KLAMSTVÁ

1. Nie je pravda, že zamestnanci firmy Nexis sa musia stravovať v Chemese:Naopak, Chemes nemá záujem podávať stravu Nexisu.

2. Nie je pravda, že sa sťažovali zamestnanci z viacerých firiem,lebo REDAKTOR ANI LEN NEVSTÚPIL DO AREÁLU PRIEMYSELNÉHO PARKU.

3. V reportáži odznelo, akoby denne bolo varené nekvalitné jedlo. NIE JE TO PRAVDA. Je to ničím nepotvrdené klamstvo.

4. Ďalšie klamstvo redaktora je, že v PPCH pracuje 3-tisíc ľudí. V PPCH pracuje do 2-tisíc ľudí.

5. NEHORÁZNE KLAMSTVO ČLENA PREDSTAVENSTVA NEXISU Ing. Jána KUČERAVÉHOje, že do areálu PPCH nebola vpustená firma, ktorá im doniesla stravu. NIE JE TO PRAVDA.

Vážení čitatelia, z hore uvedeného článku posúďte sami, ako je to naozaj so stravovaním v Priemyselnom parku Chemes.

 

Vedenie spoločnosti CHEMES, a. s., Humenné

Autor: 

  • Vedenie spoločnosti Chemes
  • a. s.
  • Humenné

Foto: 

MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné